Materiały pomocnicze do zajęć

Lista przedmiotów

Sem. 3
Sem. 4
Sem. 5
Sem. 6
Sem. 7
Sem. II/2
Sem. II/3

Materiały pomocnicze do zajęć prowadzonych w Katedrze Systemów Multimedialnych. Kliknij na ikonę pliku lub tytuł aby pobrać plik.

UWAGA: Dostęp do materiałów, z komputerów znajdujących się poza Katedrą Systemów Multimedialnych możliwy jest po podaniu loginu i hasła. Dane te można uzyskać od osoby prowadzącej zajęcia. Dostęp mogą uzyskać wyłącznie studenci uczęszczający na zajęcia prowadzone przez Katedrę. Nie udostępniamy materiałów osobom zewnętrznym.

English version of selected slides is available on this page.

Akustyka mowy

Akustyka środowiska

Elektroniczne instrumenty muzyczne

Inteligentne systemy decyzyjne

Percepcja dźwięków i obrazów

* Rysunki pochodzą ze źródeł podanych w literaturze przedmiotu

Przetwarzanie dźwięku i obrazu

Systemy i terminale multimedialne

Sztuczna inteligencja w medycynie

Technologia nagrań I

Technologia nagrań II

Zastosowania procesorów sygnałowych

Materiały dodatkowe (nie przypisane do żadnego przedmiotu)