System wspomagania animacji jest wynikiem praktycznym rozprawy doktorskiej
dr inż. Piotra Szczuko, pt.

"Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci".

Promotorem rozprawy była prof. dr hab. inż. Bożena Kostek. Przewód doktorski prowadzony był w Katedrze Systemów Multimedialnych w latach 2003-2008.

Zrealizowany system może być stosowany w kompresji danych ruchu, w aplikacjach z animowanymi postaciami, do planowania ujęć filmowych, w narzędziach multimedialnych wspomagających rozwój mowy, do sterowania humanoidalnymi robotami, w nowoczesnych interfejsach użytkownika.

Przejdź do opisu systemu >>

Informacja o autorze >>

Katedra Systemów Multimedialnych, Gdańsk 2009