Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Sem. 4
Sem. 5
Sem. 6
Sem. 7
Sem. II/1
Sem. II/2
Sem. II/3
TBW

Nagłówek do sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Poniżej zestawiono tematy wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Katedrze Systemów Multimedialnych PG. Po kliknięciu na ikonę pliku lub tytuł ćwiczenia możliwe jest pobranie instrukcji do ćwiczenia. Do niektórych ćwiczeń dostępne są również dodatkowe pliki.

Akustyka muzyczna (II/3)

Kierownik laboratorium: prof. Bożena Kostek
Harmonogram zajęć laboratoryjnych

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku (II/3)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)

Inteligentne systemy decyzyjne (I/6)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Harmonogram zajęć

Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)

Przetwarzanie dźwięków i obrazów (I/5)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć (PDF)

Przetwarzanie sygnałów - laboratorium (I/4)

Kierownik laboratorium: mgr inż. Adam Korzeniewski

Materiały pomocnicze dostępne są na platformie eNauczanie PG,
nazwa kursu: Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium (LabPS)

Formatki sprawozdań:

Systemy i terminale multimedialne (I/6)

Kierownik laboratorium: dr inż. Grzegorz Szwoch
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć laboratoryjnych

Sztuczna inteligencja w medycynie (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Harmonogram zajęć (PDF)

1 PDF ZIP Wprowadzenie do systemu WEKA dr inż. M. Lech
2 PDF ZIP Badanie algorytmów i struktur sieci neuronowych mgr inż. K. Lisowski
3 PDF ZIP System RSES mgr inż. K. Lisowski
4 PDF Projektowanie prostych systemów logiki rozmytej dr inż. P. Suchomski
5 Zastosowanie algorytmów genetycznych w zagadnieniach optymalizacji danych (instrukcja w opracowaniu) dr inż. P. Szczuko
6 PDF ZIP Rozpoznawanie stanu pacjenta dotkniętego chorobą Parkinsona na podstawie zarejestrowanego sygnału z wykorzystaniem SVM dr inż. P. Hoffmann

Technika rejestracji sygnałów (I/7)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Harmonogram zajęć

1 PDF Wprowadzenie do rejestracji sygnału wideo mgr inż. D. Weber
2 PDF Budowa i obsługa analogowej i cyfrowej konsolety fonicznej dr inż. M. Lech
3 Metody kreowania narracji wizualnej mgr inż. D. Weber
4 PDF Konfiguracja studia nagrań do nagrania głosu lektora dr inż. P. Odya
5 PDF Komputerowy montaż dźwięku mgr inż. Sz. Zaporowski
6 PDF Podstawy montażu obrazu mgr inż. D. Weber
7 Zaliczenie mgr inż. D. Weber, mgr inż. Sz. Zaporowski, mgr inż. M. Blaszke, mgr inż. P. Odya

Technologia nagrań II (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Harmonogram zajęć

1 PDF Udźwiękowienie filmu - dubbing dr inż. P. Odya
2 PDF Udźwiękowienie filmu - mastering do formatu 5.1 dr inż. P. Odya
3 Realizacja nagrania wideofonicznego formy muzycznej dr inż. M. Lech, mgr inż. D. Koszewski, prof. M. Mróz
4 PDF Zgranie materiału nagranego wielośladowo dr inż. M. Lech, mgr inż. D. Koszewski
5 PDF Zaawansowane metody realizacji wideo mgr inż. D. Weber
6 PDF Authoring płyty Blu-ray dr inż. P. Odya
7 Prezentacja nagrań

Technologia studyjna (I/7)

Kierownik laboratorium: dr inż. Michał Lech, dr inż. Piotr Odya

Harmonogram zajęć

1 PDF Realizacja reportażu radiowego - nagranie dr inż. P. Odya
2 PDF Realizacja reportażu radiowego - montaż dr inż. P. Odya
3 PDF Nagranie instrumentu muzycznego - cz. I dr inż. M. Lech, mgr inż. D. Koszewski
4 PDF Nagranie instrumentu muzycznego - cz. II dr inż. M. Lech, mgr inż. D. Koszewski, prof. M. Mróz
5 PDF Przygotowanie i nagranie telewizyjnego programu informacyjnego mgr inż. M. Blaszke, mgr inż. D. Koszewski
6 PDF Przygotowanie prezentacji na płycie CD/DVD dr inż. P. Odya

Technologie multimedialne (I/4)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Pliki PDF zawierają instrukcje, pliki archiwum - materiały pomocnicze
Brakujące instrukcje zostaną wkrótce uzupełnione

Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)
Regulamin laboratorium

1 PDF Wykorzystanie HTML 5 do prezentacji treści multimedialnych mgr inż. P. Spaleniak
2 PDF ZIP Przekształcenia morfologiczne w obrazie dr inż. P. Szczuko
3 PDF Podstawy tworzenia i przetwarzania grafiki komputerowej mgr inż. A. Dorochowicz
4 PDF Podstawy obsługi programów do składu tekstu DTP mgr inż. A. Korzeniewski /
mgr inż. P. Spaleniak
5 PDF ZIP Metody kompresji grafiki komputerowej dr inż. G. Szwoch
6 PDF ZIP Metody kompresji sygnału fonicznego mgr inż. A. Kurowski /
dr inż. G. Szwoch
7 PDF Metody kompresji obrazu ruchomego mgr inż. A. Kurowski
8 PDF Metody tworzenia obrazów stereoskopowych
dr inż. P. Odya
9 PDF ZIP Podstawy animacji komputerowej 3D dr inż. G. Szwoch
10 PDF Metody dopasowania toru fonicznego do preferencji użytkownika dr inż. Józef Kotus
11 PDF ZIP Wykorzystanie systemów śledzenia wzroku do obsługi komputera mgr inż. Sz. Zaporowski /
dr inż. J. Kotus
12 PDF Podstawy tworzenia aplikacji wirtualnej rzeczywistości mgr inż. Sz. Zaporowski

Transmisja i rejestracja sygnałów (IOOI)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć 2017

1 Podstawy rejestracji nagrań wideofonicznych (brak instrukcji) mgr inż. K. Marciniuk/mgr inż. M. Chełstowski
2 PDF Komputerowy montaż dźwięku mgr inż. A. Kurowski
3 PDF Metody kompresji dźwięku dr inż. P. Odya
4 PDF Podstawy zgrywania i montażu obrazu mgr inż. K. Marciniuk
5 PDF Metody kompresji obrazu mgr inż. P. Spaleniak
6 PDF Transmisja nagrań wideofonicznych w sieci TCP/IP mgr inż. P. Bratoszewski