Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Sem. 4
Sem. 5
Sem. 6
Sem. 7
Sem. II/1
Sem. II/2
Sem. II/3
TBW

Nagłówek do sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Poniżej zestawiono tematy wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Katedrze Systemów Multimedialnych PG. Po kliknięciu na ikonę pliku lub tytuł ćwiczenia możliwe jest pobranie instrukcji do ćwiczenia. Do niektórych ćwiczeń dostępne są również dodatkowe pliki.

Akustyka muzyczna (II/3)

Kierownik laboratorium: prof. Bożena Kostek
Harmonogram zajęć laboratoryjnych

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku (II/3)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)

Inteligentne systemy decyzyjne (I/6)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Harmonogram zajęć

Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)

Przetwarzanie dźwięków i obrazów (I/5)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć (PDF)

Przetwarzanie sygnałów - laboratorium (I/4)

Kierownik laboratorium: mgr inż. Adam Korzeniewski

Materiały pomocnicze dostępne są na platformie eNauczanie PG,
nazwa kursu: Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium (LabPS)

Formatki sprawozdań:

Systemy i terminale multimedialne (I/6)

Kierownik laboratorium: dr inż. Grzegorz Szwoch
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć laboratoryjnych

Sztuczna inteligencja w medycynie (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Harmonogram zajęć (PDF)

1 PDF ZIP Wprowadzenie do systemu WEKA dr inż. M. Lech
2 PDF ZIP Badanie algorytmów i struktur sieci neuronowych mgr inż. K. Lisowski
3 PDF ZIP System RSES mgr inż. K. Lisowski
4 PDF Projektowanie prostych systemów logiki rozmytej dr inż. P. Suchomski
5 Zastosowanie algorytmów genetycznych w zagadnieniach optymalizacji danych (instrukcja w opracowaniu) dr inż. P. Szczuko
6 PDF ZIP Rozpoznawanie stanu pacjenta dotkniętego chorobą Parkinsona na podstawie zarejestrowanego sygnału z wykorzystaniem SVM dr inż. P. Hoffmann

Technika rejestracji sygnałów (I/7)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Harmonogram zajęć

1 PDF Wprowadzenie do rejestracji sygnału wideo mgr inż. D. Weber
2 PDF Budowa i obsługa analogowej i cyfrowej konsolety fonicznej dr inż. M. Lech
3 Metody kreowania narracji wizualnej mgr inż. D. Weber
4 PDF Konfiguracja studia nagrań do nagrania głosu lektora dr inż. P. Odya
5 PDF Komputerowy montaż dźwięku mgr inż. Sz. Zaporowski
6 PDF Podstawy montażu obrazu mgr inż. D. Weber
7 Zaliczenie mgr inż. D. Weber, mgr inż. Sz. Zaporowski, mgr inż. M. Blaszke, mgr inż. P. Odya

Technologia nagrań II (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Harmonogram zajęć

1 PDF Udźwiękowienie filmu - dubbing dr inż. P. Odya
2 PDF Udźwiękowienie filmu - mastering do formatu 5.1 dr inż. P. Odya
3 Realizacja nagrania wideofonicznego formy muzycznej dr inż. M. Lech, mgr inż. D. Koszewski, prof. M. Mróz
4 PDF Zgranie materiału nagranego wielośladowo dr inż. M. Lech, mgr inż. D. Koszewski
5 PDF Zaawansowane metody realizacji wideo mgr inż. D. Weber
6 PDF Authoring płyty Blu-ray dr inż. P. Odya
7 Prezentacja nagrań

Technologia studyjna (I/7)

Kierownik laboratorium: dr inż. Michał Lech, dr inż. Piotr Odya

Harmonogram zajęć

1 PDF Realizacja reportażu radiowego - nagranie dr inż. P. Odya
2 PDF Realizacja reportażu radiowego - montaż dr inż. P. Odya
3 PDF Nagranie instrumentu muzycznego - cz. I dr inż. M. Lech, mgr inż. D. Koszewski
4 PDF Nagranie instrumentu muzycznego - cz. II dr inż. M. Lech, mgr inż. D. Koszewski, prof. M. Mróz
5 PDF Przygotowanie i nagranie telewizyjnego programu informacyjnego mgr inż. M. Blaszke, mgr inż. D. Koszewski
6 PDF Przygotowanie prezentacji na płycie CD/DVD dr inż. P. Odya

Technologie multimedialne (I/4)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Pliki PDF zawierają instrukcje, pliki archiwum - materiały pomocnicze
Brakujące instrukcje zostaną wkrótce uzupełnione

Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)
Regulamin laboratorium

Transmisja i rejestracja sygnałów (IOOI)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć 2017

1 Podstawy rejestracji nagrań wideofonicznych (brak instrukcji) dr inż. K. Marciniuk/mgr inż. M. Chełstowski
2 PDF Komputerowy montaż dźwięku mgr inż. A. Kurowski
3 PDF Metody kompresji dźwięku dr inż. P. Odya
4 PDF Podstawy zgrywania i montażu obrazu dr inż. K. Marciniuk
5 PDF Metody kompresji obrazu mgr inż. P. Spaleniak
6 PDF Transmisja nagrań wideofonicznych w sieci TCP/IP mgr inż. P. Bratoszewski