Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Sem. 4
Sem. 5
Sem. 6
Sem. 7
Sem. II/1
Sem. II/2
Sem. II/3
TBW

Nagłówek do sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Poniżej zestawiono tematy wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Katedrze Systemów Multimedialnych PG. Po kliknięciu na ikonę pliku lub tytuł ćwiczenia możliwe jest pobranie instrukcji do ćwiczenia. Do niektórych ćwiczeń dostępne są również dodatkowe pliki.

Akustyka mowy (II/1)

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Józef Kotus
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Harmonogram zajęć

1 PDF ZIP Metody detekcji aktywności głosowej w sygnale akustycznym dr hab. inż. J. Kotus
2 PDF ZIP ZIP Badanie formantowości sygnału mowy dr hab. inż. J. Kotus
3 PDF ZIP DOC Synteza mowy dr hab. inż. J. Kotus
4 Badanie algorytmów spowalniania mowy (instrukcja w opracowaniu) dr hab. inż. J. Kotus
5 Rozpoznawanie mowy (instrukcja w opracowaniu) dr hab. inż. J. Kotus
6 Badanie zrozumiałości mowy w warunkach zakłóceń (instrukcja w opracowaniu) dr hab. inż. J. Kotus

Akustyka muzyczna (II/3)

Kierownik laboratorium: dr inż. Michał Lech
Harmonogram zajęć laboratoryjnych

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku (II/3)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Inteligentne systemy decyzyjne (I/6)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Harmonogram zajęć

Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)

Przetwarzanie dźwięków i obrazów (I/5)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć (PDF)

Przetwarzanie sygnałów - laboratorium (I/4)

Kierownik laboratorium: dr inż. Daniel Węsierski

Materiały pomocnicze dostępne są na platformie eNauczanie PG,
nazwa kursu: Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium (LabPS)

Formatki sprawozdań:

Systemy i terminale multimedialne (I/6)

Kierownik laboratorium: dr inż. Grzegorz Szwoch
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć laboratoryjnych

1 PDF ZIP Komunikacja multimedialna: protokół RTP dr inż. G. Szwoch
2 PDF ZIPRTF Transmisja dźwięku i obrazu z wykorzystaniem technologii WebRTC mgr inż. P. Spaleniak
3 PDF Internetowa strumieniowa transmisja obrazu dr inż. G. Szwoch
4 Ocena jakości transmisji strumieniowej obrazu (instrukcja w opracowaniu) mgr inż. P. Spaleniak
5 PDF PDF System multimedialnej weryfikacji biometrycznej
Dodatek - obsługa aplikacji biometrycznej
mgr inż. P. Spaleniak
6 PDF Multimedialne zastosowania terminali mobilnych mgr inż. P. Sokołowski

Sztuczna inteligencja w medycynie (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Harmonogram zajęć (PDF)

1 PDF ZIP Wprowadzenie do systemu WEKA dr inż. M. Lech
2 PDF ZIP Badanie algorytmów i struktur sieci neuronowych mgr inż. K. Lisowski
3 PDF ZIP System RSES mgr inż. K. Lisowski
4 PDF Projektowanie prostych systemów logiki rozmytej dr inż. P. Suchomski
5 Zastosowanie algorytmów genetycznych w zagadnieniach optymalizacji danych (instrukcja w opracowaniu) dr inż. P. Szczuko
6 PDF ZIP Rozpoznawanie stanu pacjenta dotkniętego chorobą Parkinsona na podstawie zarejestrowanego sygnału z wykorzystaniem SVM dr inż. P. Hoffmann

Technika rejestracji sygnałów (I/7)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Harmonogram zajęć

1 PDF Wprowadzenie do rejestracji sygnału wideo mgr inż. D. Weber
2 PDF Budowa i obsługa analogowej i cyfrowej konsolety fonicznej dr inż. M. Lech
3 Metody kreowania narracji wizualnej mgr inż. D. Weber
4 PDF Konfiguracja studia nagrań do nagrania głosu lektora dr inż. P. Odya
5 PDF Komputerowy montaż dźwięku mgr inż. Sz. Zaporowski
6 PDF Podstawy montażu obrazu mgr inż. D. Weber
7 Zaliczenie mgr inż. D. Weber, mgr inż. Sz. Zaporowski, mgr inż. M. Blaszke, mgr inż. P. Odya

Technologia nagrań I (II/1)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
Prowadzący: dr inż. K. Marciniuk, dr inż. M. Lech, mgr inż. D. Weber

Harmonogram zajęć laboratoryjnych

Technologia nagrań II (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Karolina Marciniuk

Harmonogram zajęć

1 PDF Udźwiękowienie filmu - dubbing dr inż. K. Marciniuk
2 PDF Udźwiękowienie filmu - mastering do formatu 5.1 dr inż. P. Odya
3 Realizacja nagrania wideofonicznego formy muzycznej dr inż. K. Marciniuk
4 PDF Zgranie materiału nagranego wielośladowo mgr inż. D. Koszewski
5 PDF Zaawansowane metody realizacji wideo mgr inż. D. Weber
6 PDF Authoring płyty Blu-ray dr inż. K. Marciniuk
7 Prezentacja nagrań

Technologia studyjna (I/7)

Kierownik laboratorium: dr inż. Karolina Marciniuk, dr inż. Piotr Odya

Harmonogram zajęć

1 PDF ZIP Realizacja reklamy radiowej dr inż. K. Marciniuk
2 PDF Realizacja reportażu radiowego - nagranie dr inż. P. Odya
3 PDF Realizacja reportażu radiowego - montaż dr inż. K. Marciniuk
4 PDF Nagranie instrumentu muzycznego dr inż. M. Lech, mgr inż. D. Koszewski
5 PDF Przygotowanie i nagranie telewizyjnego programu informacyjnego mgr inż. M. Blaszke, mgr inż. D. Koszewski
6 PDF Przygotowanie prezentacji na płycie CD/DVD dr inż. P. Odya

Technologie multimedialne (I/4)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Pliki PDF zawierają instrukcje, pliki archiwum - materiały pomocnicze
Brakujące instrukcje zostaną wkrótce uzupełnione

Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)
Regulamin laboratorium

1 PDF Wykorzystanie HTML 5 do prezentacji treści multimedialnych mgr inż. P. Spaleniak
2 PDF Podstawy tworzenia i przetwarzania grafiki komputerowej mgr inż. A. Dorochowicz
3 Systemy zarządzania treścią jako forma tworzenia prezentacji
Instrukcja do ćwiczenia w portalu e-nauczanie
mgr inż. A. Dorochowicz /
mgr inż. D. Koszewski
4 PDF ZIP Metody kompresji sygnału fonicznego prof. J. Kotus
5 PDF ZIP Metody kompresji grafiki komputerowej mgr inż. M. Stefaniak
6 PDF Metody kompresji obrazu ruchomego dr inż. K. Marciniuk
7 PDF Metody tworzenia obrazów stereoskopowych
English version
dr inż. P. Odya
8 PDF ZIP Podstawy animacji komputerowej 3D dr inż. P. Szczuko
9 PDF ZIP Wykorzystanie systemów śledzenia wzroku do obsługi komputera mgr inż. M. Blaszke
10 PDF Podstawy tworzenia aplikacji wirtualnej rzeczywistości mgr inż. M. Stefaniak
11 Zastosowania AI w grach komputerowych mgr inż. M. Kurowski
12 Badanie wybranych multimedialnych algorytmów głębokiego uczenia maszynowego mgr inż. A. Kurowski

Transmisja i rejestracja sygnałów (IOOI)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć 2017

1 Podstawy rejestracji nagrań wideofonicznych (brak instrukcji) dr inż. K. Marciniuk/mgr inż. M. Chełstowski
2 PDF Komputerowy montaż dźwięku mgr inż. A. Kurowski
3 PDF Metody kompresji dźwięku dr inż. P. Odya
4 PDF Podstawy zgrywania i montażu obrazu dr inż. K. Marciniuk
5 PDF Metody kompresji obrazu mgr inż. P. Spaleniak
6 PDF Transmisja nagrań wideofonicznych w sieci TCP/IP mgr inż. P. Bratoszewski