Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Sem. 4
Sem. 5
Sem. 6
Sem. 7
Sem. II/1
Sem. II/2
Sem. II/3
TBW

Nagłówek do sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Poniżej zestawiono tematy wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Katedrze Systemów Multimedialnych PG. Po kliknięciu na ikonę pliku lub tytuł ćwiczenia możliwe jest pobranie instrukcji do ćwiczenia. Do niektórych ćwiczeń dostępne są również dodatkowe pliki.

Akustyka muzyczna (II/3)

Kierownik laboratorium: dr inż. Michał Lech

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku (II/3)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Inteligentne systemy decyzyjne (I/6)

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Przetwarzanie dźwięków i obrazów (I/5)

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Przetwarzanie sygnałów - laboratorium (I/4)

Kierownik laboratorium: dr inż. Daniel Węsierski

Materiały pomocnicze dostępne są na platformie eNauczanie PG,
nazwa kursu: Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium (LabPS)

Formatki sprawozdań:

Systemy i terminale multimedialne (I/6)

Kierownik laboratorium: dr hab, inż. Grzegorz Szwoch
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Sztuczna inteligencja w medycynie (II/2)

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

1 PDF ZIP Wprowadzenie do systemu WEKA dr inż. M. Lech
2 PDF ZIP Badanie algorytmów i struktur sieci neuronowych mgr inż. K. Lisowski
3 PDF ZIP System RSES mgr inż. K. Lisowski
4 PDF Projektowanie prostych systemów logiki rozmytej dr inż. P. Suchomski
5 Zastosowanie algorytmów genetycznych w zagadnieniach optymalizacji danych (instrukcja w opracowaniu) dr hab. inż. P. Szczuko
6 PDF ZIP Rozpoznawanie stanu pacjenta dotkniętego chorobą Parkinsona na podstawie zarejestrowanego sygnału z wykorzystaniem SVM dr inż. P. Hoffmann

Technika nagłaśniania (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Harmonogram zajęć i aktualne instrukcje znajdują się w kursie przedmiotu na portalu enauczanie

Technika rejestracji sygnałów (I/7)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

1 PDF Wprowadzenie do rejestracji sygnału wideo dr inż. K. Marciniuk
2 PDF Budowa i obsługa analogowej i cyfrowej konsolety fonicznej dr inż. M. Lech
3 Zastosowanie systemu Motion Capture do tworzenia animacji mgr inż. Sz. Zaporowski/dr hab. inż. P. Szczuko
4 PDF Konfiguracja studia nagrań do nagrania głosu lektora dr inż. P. Odya
5 PDF Komputerowy montaż dźwięku mgr inż. Sz. Zaporowski
6 PDF Podstawy montażu obrazu mgr inż. D. Weber
7 Zaliczenie mgr inż. D. Weber, mgr inż. Sz. Zaporowski, mgr inż. P. Odya

Technologia nagrań II (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Karolina Marciniuk

Harmonogram zajęć i aktualne instrukcje znajdują się w kursie przedmiotu na portalu enauczanie

1 PDF Udźwiękowienie filmu - dubbing dr inż. K. Marciniuk
2 PDF Udźwiękowienie filmu - mastering do formatu 5.1 dr inż. P. Odya
3 Realizacja nagrania wideofonicznego formy muzycznej dr inż. K. Marciniuk
4 PDF Zgranie materiału nagranego wielośladowo mgr inż. D. Koszewski
5 PDF Zaawansowane metody realizacji wideo mgr inż. D. Weber
6 PDF Authoring płyty Blu-ray dr inż. K. Marciniuk
7 Prezentacja nagrań

Technologia studyjna (I/7)

Kierownik laboratorium: dr inż. Karolina Marciniuk, dr inż. Piotr Odya

Harmonogram zajęć i aktualne instrukcje znajdują się w kursie przedmiotu na portalu enauczanie

1 PDF ZIP Realizacja reklamy radiowej dr inż. K. Marciniuk
2 PDF Realizacja reportażu radiowego - nagranie dr inż. P. Odya
3 PDF Realizacja reportażu radiowego - montaż dr inż. K. Marciniuk
4 PDF Nagranie instrumentu muzycznego dr inż. M. Lech, mgr inż. D. Koszewski
5 PDF Przygotowanie i nagranie telewizyjnego programu informacyjnego mgr inż. M. Blaszke, mgr inż. D. Koszewski
6 PDF Przygotowanie prezentacji na płycie CD/DVD dr inż. P. Odya