Komunikaty dla studentów

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

Propozycje tematów prac dyplomowych do realizacji w Katedrze Systemów Multimedialnych:

Prace dyplomowe magisterskie (2022)

W sprawie wyboru tematów i szczegółowych informacji o tematach proszę zgłaszać się do osób wymienionych jako opiekunowie prac.


Praca dyplomowa magisterska (II/1)

Propozycje tematów prac dyplomowych do realizacji w Katedrze Systemów Multimedialnych: Prace dyplomowe magisterskie (2022).

W sprawie wyboru tematów i szczegółowych informacji o tematach proszę zgłaszać się do osób wymienionych jako opiekunowie prac.

2.06.2022

Technika nagłaśniania (II/1)

Kolokwium z Techniki nagłaśniania odbędzie się w czwartek 21.04.2022, o godz. 10:00 w sali 802.

14.04.2022

Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Oceny końcowe - po kolokwium poprawkowym.

3.01.2022 (aktualizacja)

Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Kolokwium zaliczające z przedmiotu Elektroniczne instrumenty muzyczne odbędzie się w piątek, 10 grudnia 2021, godz. 12:15, w sali EA 32.

7.12.2021

Akustyka środowiska (I/7)

Wprowadzenie do laboratorium z Akustyki Środowiska odbędzie się w dniu 6.10.2021, w godzinach 12:15-13:00, w sali EA 802.

4.10.2021

Podstawy elektroakustyki (I/7)

Wprowadzenie do laboratorium z Podstawy Elektroakustyki odbędzie się w dniu 7.10.2021, w godzinach 13:15-14:00, w sali EA 802.

4.10.2021

Elektoniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Wprowadzenie do wykładu i laboratorium odbędzie się w poniedziałek, 4 października, o godz. 14.15 w sali EA736 (potrwa około godzinę).

Nastąpiła zamiana terminów wykładów. Wykład z Elektronicznych instrumentów muzycznych będzie się odbywał w poniedziałki w godz. 14-16 (po nim będzie odbywało się laboratorium), natomiast wykład z Akustyki środowiska jest przeniesiony na środę, godz. 13-15.

27.09.2021

Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Oceny końcowe po kolokwium z 18.12.20 i kolokwium poprawkowym z 8.02.21.

8.01.2021

Akustyka środowiska + Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Od dnia 22.10.2020 następuje zmiana terminów odbywania zajęć:
Wykład Elektroniczne instrumenty muzyczne: środa, 9:15-11:00, zdalnie (enauczanie PG)
Laboratorium Akustyka środowiska: czwartek, 10:15-12:00 (na ETI)

21.10.2020

Technika rejestracji sygnałów (I/7)

W dniu 12.10.2020 r. wyjątkowo następuje zamiana kolejności zajęć:
Wykład: godz. 9:15-11:00 sala NE 205
Laboratorium: 11:15:13:00 (sala wg. harmonogramu)

9.10.2020

Technologia nagrań I (II/2)

Zajęcia seminaryjne będą prowadzone w sposób zdalny począwszy od czwartku 8 października - wówczas odbędą się zajęcia wprowadzające dla obu grup.

Zajęcia laboratoryjne będą prowadzone w sposób tradycyjny i rozpoczną się 1 grudnia 2020 roku.

29.09.2020

Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Zajęcia laboratoryjne z Percepcji dźwięku i obrazu prowadzone będą w sposób hybrydowy. Część zajęć zostanie poprowadzona w sposób zdalny, druga część - w sposób "tradycyjny" (począwszy od 1 grudnia 2020 roku).

Zajęcia rozpoczną się w tygodniu 5-9 października.

29.09.2020

Technika nagłaśniania (II/2)

Zajęcia z przedmiotu będą prowadzone w sposób hybrydowy i rozpoczną się po 1 listopada 2020 roku.

29.09.2020

Studenci profilu "Systemy multimedialne" (I/7)

Zajęcia wprowadzające do następujących przedmiotów:

  • wykład i laboratorium z Elektronicznych instrumentów muzycznych
  • wykład i laboratorium z Techniki rejestracji sygnałów,
  • laboratorium z Technologii studyjnej,
odbędą się w poniedziałek, 5 października, w godzinach 11-13 (w terminie wykładu z TRS-ów) w sali seminaryjnej EA802. W związku z tym zajęcia laboratoryjne z TRS w dniu 5 października nie odbędą się.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

16.09.2020

Dyżury pracowników Katedry

Ze względu na zawieszenie zajęć dydaktycznych dyżury pracowników Katedry zostają odwołane do 15 czerwca (włącznie).

05.06.2020 (aktualizacja)

Systemy i terminale multimedialne (I/6)

Zmiana terminu dla grup piątkowych (T2): zajęcia zostały przesunięte na godziny 13-15.

Zajęcia z laboratorium STM rozpoczną się 5 marca, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w gablocie i w serwisie WWW multimed.org. Studentów obowiązuje zapoznanie się z instrukcją do ćwiczenia (dostępną na stronach WWW Katedry: multimed.org). Proszę o podzielenie się na dwuosobowe grupy (maksymalnie 9 grup na zajęcia).

Harmonogram zajęć

28.02.2020

Inteligentne systemy decyzyjne (I/6)

Zajęcia wprowadzające do laboratorium odbędą się dla całych grup w terminach:
E1706KT-0 1 dnia 24.II, pn. g.12:15, sala EA 206
E1706KT-0 2 dnia 26.II, wt. g.09:15, sala EA 206

Obecność obowiązkowa.

21.02.2020

Technologie społeczeństwa informacyjnego - projekt (II/3)

Zajęcia wprowadzające do seminarium odbędą się dla całych grup w terminach:
M1803IS-0 1Q: dnia 24.II, Pn. g.12:15-13:00 NE 234
M1803IN-0 1R: dnia 25.II, Wt. g.13:15-14:00 NE 230
M1803IA-0 0: dnia 26.II, Śr. g.10:15-11:00 NE 206
M1803IG-0 1V: dnia 27.II, Cz. g.13:15-14:00 NE 005

21.02.2020

Technologia nagrań I (II/1)

Zajęcia wprowadzające do laboratorium z Technologii nagrań I odbędą się we poniedziałek, 24 lutego, w godzinach 15-17 w sali seminaryjnej EA 802 (w terminie laboratorium z TNI).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

20.02.2020

Akustyka mowy (II/1)

Zajęcia wprowadzające do laboratorium z Akustyki Mowy odbędą się w dniu 26.02.2020 w sali EA 802 (sala seminaryjna KSM) w godzinach 13:15-14:00.

20.02.2020

Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt (I/6)

Zajęcia wprowadzające z projektu z Zastosowań procesorów sygnałowych odbędą się w piątek, 28.02, w godz. 10.15-11.00 w Audytorium 1 (Kow.) EA, dla wszystkich grup.
Obecność studentów na wprowadzeniu jest obowiązkowa!

Proszę o przygotowanie podziału na trzy grupy zajęciowe. Dwie grupy (T1, T2) będą miały zajęcia w piątki, grupa T0 - w poniedziałki. W jednej grupie mogą być maksymalnie 24 osoby. Projekt wykonywany będzie w dwuosobowych podgrupach.

W dniu 24.02 (poniedziałek) zajęcia się nie odbędą.

Wstępny harmonogram zajęć

20.02.2020

Synteza dźwięku i obrazu (II/3)

Zajęcia wprowadzające do wykładu i laboratorium odbędą się w terminie wykładu: poniedziałek, 24.02, godz. 13.15, sala EA736. Zajęcia laboratoryjne rozpoczną się 16.03, zgodnie z harmonogramem.

20.02.2020