AKUSTYKA PSYCHOFIZJOLOGICZNA

 1. Anatomia narządu słuchu
  1. Przekroje funkcjonalne ucha
  2. Budowa ucha środkowego
  3. Budowa ślimaka
 2. Psychofizjologia słyszenia
  1. Maskowanie
 3. Audiometria
  1. Implant ślimakowy

TECHNIKA NAGŁAŚNIANIA

 1. Fale dźwiękowe
  1. Wybrane parametry dźwięku
  2. Odbicie i pochłanianie fali dźwiękowej
  3. Załamanie i ugięcie fali dźwiękowej, zjawisko interferencji
  4. Pole akustyczne w otoczeniu źródła dźwięku
   1. Źródło wszechkierunkowe w przestrzeni otwartej
   2. Źródło wszechkierunkowe w przestrzeni zamkniętej
 2. Zasady projektowania akustyki sal
  1. Badanie pola akustycznego
  2. Ocena jakości akustycznej wnętrz
   1. Czynniki wpływające na własności akustyczne wnętrz
   2. Metoda oceny jakości akustycznej wnętrz wg Beranka
   3. Parametry obiektywne
    1. Parametry oparte o odpowiedź impulsową
    2. Parametry związane ze zrozumiałością mowy
  3. Czas pogłosu pomieszczenia
   1. Chłonność akustyczna pomieszczenia
   2. Współczynnik pochłaniania dźwięku
   3. Wyznaczanie czasu pogłosu pomieszczenia
   4. Pomiar czasu pogłosu
  4. Zasady projektowania sal koncertowych
   1. Kształty pomieszczeń spełniających wymagania akustyczne
   2. Równomierność nagłośnienia
   3. Wpływ balkonów
  5. Wymagania w odniesieniu do studiów radiowych
   1. Studia emisyjne
    1. Projekt studia emisyjnego w rozgłośni radiowej
     1. Architektura i pomiary
     2. Adaptacja pomieszczeń
     3. Wyposażenie pomieszczeń - wersja wysokonakładowa
     4. Wyposażenie pomieszczeń - wersja niskonakładowa
   2. Studia słuchowiskowe
   3. Studia do zapisu muzyki
   4. Studia koncertowe
   5. Wytyczne budowy studiów radiowych
    1. Przykładowe ustroje dźwiękochłonne
   6. Przykładowe studia radiowe
  6. Przykłady wykorzystania elementów akustycznych
  7. Projektowanie z wykorzystaniem aplikacji Catt Acoustic
   1. Projekt sali koncertowej
   2. Projekt audytorium
 3. Systemy nagłośnieniowe
  1. Typy systemów nagłośnieniowych
  2. Proste systemy nagłośnieniowe
  3. Parametry systemów dźwiękowych
   1. Zakres częstotliwości instrumentów muzycznych
   2. Miary logarytmiczne stosowane w inżynierii dźwięku
  4. Komponenty systemów nagłośnieniowych
   1. Mikrofony
    1. Przegląd mikrofonów
   2. Miksery i konsolety
    1. Uproszczone schematy mikserów i konsolet
   3. Equalizery
   4. Kompresory i limitery
   5. Ekspandery i bramki szumowe
   6. Efekty: opóźnienie, echo i rewerb
   7. Aural exciters
   8. Wzmacniacze mocy
   9. Głośniki i zespoły głośnikowe
    1. Typy obudów głośnikowych
    2. Parametry głośników
    3. Zespoły głośnikowe
    4. Grupowe źródła dźwięku
   10. Okablowanie
    1. Wykańczanie kabli różnego typu złączami
  5. Przykłady systemów nagłośnieniowych
   1. Typowy koncertowy system nagłośnieniowy
    1. Projekt systemu nagłośnieniowego koncertu rockowego
     1. Główny system nagłośnieniowy
     2. Użyte w systemie głównym podzespoły
     3. Rozmieszczenie instrumentów na scenie i realizacja systemu odsłuchowego
   2. Projekt nagłośnienia kościoła
    1. Zagadnienia ogólne
    2. Przegląd spotykanych rozwiązań
    3. Pomiary
    4. Wymagania użytkownika
    5. Projekt niskobudżetowy - modernizacja
    6. Projekt wysokobudżetowy
  6. Zasady projektowania i obsługi systemów nagłośnieniowych
   1. Akustyczne sprzężenie zwrotne
    1. Oszacowanie bezpiecznego marginesu
    2. Wpływ odległości pomiędzy urządzeniami
    3. Equalizery i filtry NOTCH
     1. Przykład użycia metody "ringing out"
    4. Użycie kierunkowych mikrofonów i zespołów glośnikowych
     1. Przykładowa charakterystyka kierunkowa głośnika
     2. Przykładowa charakterystyka kierunkowa mikrofonu kardioidalnego
    5. Odwracanie fazy sygnału
   2. Dobór i rozmieszczenie mikrofonów
    1. Techniki mikrofonowania różnych źródeł dźwięku
   3. Łączenie zespołów głośnikowych
   4. Zasady ustawiania konsolety
   5. Miksowanie live
   6. Miksowanie i korekcja