Pracownicy i doktoranci Katedry

Zespół Katedry

Zespół KSM

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Doktoranci

Doktoranci wdrożeniowi

Osoby zatrudnione w projektach badawczych

Współpracownicy

Pracownicy administracyjni i techniczni


prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych

ac

Pokój WETI 733 58-347-13-01 (Sekretariat)

Strona w Wikipedii

Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną, następnie w 1999 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesorski. W 2003 r. Minister Edukacji mianował go profesorem zwyczajnym w Politechnice Gdańskiej. Od 1991 r. kierował w Politechnice Gdańskiej zakładem naukowo-dydaktycznym, który w roku 1997 został przekształcony w Katedrę Inżynierii Dźwięku, zaś w 2003 r. w Katedrę Systemów Multimedialnych. Od 2000 r. posiada tytuł Fellow nadany mu przez międzynarodowe towarzystwo naukowe Audio Engineering Society.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z technikami multimedialnymi i ich licznymi zastosowaniami interdyscyplinarnymi, w tym w audiologii, logopedii i otolaryngologii, neurologii, biometrii, informatyzacji ruchu drogowego, telemonitorowania środowiska i infrastruktury. W tej tematyce kierował dotychczas ponad 30 projektami krajowymi oraz 7 projektami UE (w zakresie zadań PG). Opracowania wynalazcze i wdrożeniowe, które powstały w kierowanym przez niego zespole doczekały się licznych prestiżowych wyróżnień krajowych i zagranicznych, w tym w 2007 r. otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, uważaną za najwyższe wyróżnienie dla naukowca Ziemi Gdańskiej. Jest laureatem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwukrotnym Pierwszej Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe (2000 r. i 2014 r.). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2018 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyżem Kawalerskim Europejskiego Orderu Wynalazczości. W 2015 r. opracowany pod jego kierunkiem wynalazek „CyberOko” uzyskał godło promocyjne „Teraz Polska” oraz został uhonorowany prestiżową międzynarodową nagrodą Prix Galien. W 2018 r. gdańscy przedsiębiorcy uhonorowali go nagrodą „Primum Cooperatio”, zaś Prezydent Miasta Gdańska wyróżnił Medalem 100-lecia Niepodległej.

Kieruje w Politechnice Gdańskiej specjalnością specjalnościami: inżynierską: „Technologie multimedialne” oraz magisterską: „Inżynieria dźwięku i obrazu”. Współpracuje m. in. z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z korporacjami, takimi jak Intel i Samsung, z Bankiem PKO BP, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i z wieloma mniejszymi przedsiębiorstwami, w których wdraża opracowywane wynalazki i innowacje. Jest autorem ponad 600 publikacji naukowych (w tym trzech książek) i około 30 patentów. Wypromował dotychczas 13 doktorów i ponad 300 magistrów i inżynierów.


dr hab. inż. Józef Kotus

dr hab. inż. Józef Kotus Profesor uczelni

joseph

Pokój WETI 729 58-347-29-72

Józef Kotus ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej w 2001 roku zdobywajac tytul magistra inzyniera. W 2008 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską której promotorem była prof. Bożena Kostek. Jego rozprawa dotyczyła zastosowania technologii informatycznych dla celów monitorowania hałasu i zapobiegania ubytkom słuchu wywołanych hałasem. Jest członkiem międzynarodowego towarzystwa Audio Engineering Society oraz Europejskiego Towarzystwa Akustycznego. Jest autorem lub współautorem ponad 110 publikacji naukowych, w tym 13 artykułów z listy filadelfijskiej oraz 27 artykułów wydanych w czasopismach recenzowanych. Jest również współautorem rozdziałów opublikowanych w wydawnictwie Spinger. Ma duże doświadczenie w tworzeniu algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych i wizyjnych. Specjalizuje się również w metodach pomiaru i zwalczania hałasu. Aktywnie uczestniczy w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowych.


dr hab. Mariusz Mróz

Mariusz Mróz Profesor uczelni

marmroz1

Dr hab. Mariusz Mróz – dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej. Jest organizatorem życia muzycznego na Politechnice Gdańskiej (koncerty symfoniczne, oratoryjne, kameralne, festiwale chóralne ogólnopolskie i międzynarodowe). W latach 2000-2012 był prezesem Gdańskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także członkiem Zarządu Głównego PZCHiO w Warszawie. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów w Poznaniu (1990) oraz uczestnik Mistrzowskiego Kursu Dyrygentów w Brugii (Belgia 1991). Realizuje się również w roli pedagoga i dyrygenta symfonicznego prowadząc orkiestrę Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku. Koncertował na wielu scenach krajowych i zagranicznych (Belgia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Meksyk, Dania, Szwecja, Estonia, Litwa, Rosja, Czechy, Austria, Słowenia, Włochy, Holandia, Węgry, Macedonia).

Zainteresowania artystyczne i naukowe: muzyka cerkiewna, barokowa, muzyka współczesna oraz socjologia muzyki.

Wśród niezliczonej ilości koncertów można wymienić koncerty oratoryjne z muzyką Bacha, Mozarta, Beethovena, Rossiniego, Ramireza, Kilara, Szymanowskiego, Orffa czy Nowowiejskiego.

Przykładowe tytuły dzieł oratoryjnych:

 • Jan Sebastian Bach: Magnificat
 • Ludwig van Beethoven: IX Symfonia
 • Wojciech Kilar: Missa Pro Pace
 • Franz Liszt: Christus
 • Wolfgang Amadeusz Mozart: Davide Penitente
 • Wolfgang Amadeusz Mozart: Requiem d-moll
 • Carl Orff: Carmina Burana
 • Ariel Ramírez: Msza Kreolska
 • Karol Szymanowski: Stabat Mater

Z Akademickim Chórem Politechniki Gdańskiej przygotował ponad 110 tytułów oratoryjnych, z czego 65 koncertów poprowadził osobiście jako dyrygent.

Wziął udział w 32 krajowych i 22 zagranicznych konkursach i festiwalach chóralnych na których uzyskał ogółem 55 nagród i wyróżnień (3 Grand Prix, 3 nagrody dla najlepszego dyrygenta festiwalu, 11 pierwszych miejsc, 13 złotych dyplomów).

Przygotowywał spektakle teatralne i operowe, między innymi:

 • J. K. Pawluśkiewicz: „Nieszpory Ludźmierskie”, reżyseria Robert Gliński
 • J. Bock: „Skrzypek na dachu”, reżyseria J. Gruza J. Szurmiej
 • C. M. Schönberg: „Les Misérables”, reżyseria Jerzy Gruza;
 • L. Bernstein: „West Side Story”, reżyseria T. Dutkiewicz
 • P. Czajkowski: „Eugeniusz Oniegin”
 • C. W. Gluck: „Orfeusz i Eurydyka”

Za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne został uhonorowany:

 • Odznaka honorowa PZCHiO – złota z wieńcem laurowym
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska – za zasługi w dziedzinie kultury
 • Medal Prezydenta Miasta Gdańska
 • Nagroda Dyrektora Szkoły Muzycznej – za osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej (corocznie)
 • Brązowy Medal jubileuszu 800-lecia Żukowa – za powołanie i organizację festiwalu chóralnego w Żukowie, który trwa do dziś
 • Medal za zasługi dla Politechniki Gdańskiej
 • Medal Heweliusza – Politechnika Gdańska

Jest autorem wielu publikacji na temat muzyki cerkiewnej, prelegentem na konferencjach naukowych, jurorem na krajowych i zagranicznych konkursach chóralnych, między innymi jest jurorem na Międzynarodowy Festiwal Chórów Młodzieżowych i Chórów Młodych "RAINBOW" – St. Petersburg (Rosja).


dr hab. inż. Piotr Szczuko

dr hab. inż. Piotr Szczuko Profesor uczelni

szczuko

Pokój WETI 729 58-347-29-72

Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego i zatrudniony został na stanowisku profesora uczelni.

Jego zainteresowania naukowe obejmują przetwarzanie obrazu i dźwięków, animację komputerową, wizualizację 3D, metody wnioskowania, sztuczną inteligencję, wykorzystanie teorii zbiorów przybliżonych, klasyfikację i percepcję obrazów i dźwięków, komputerowe metody analizy i rozumienia obrazu, tworzenie systemów wbudowanych.

Od roku 2007 pełni rolę głównego wykonawcy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych (INDECT, ADDPRIV, COPCAMS) dotyczących automatycznej analizy strumieni audio i wideo w celu wykrywania zagrożeń przez systemy inteligentnego monitoringu, a od 2020 r. jest kierownikiem prac badawczo-rozwojowych w projekcie INFOLIGHT.

Jest autorem i współautorem ponad 120 referatów konferencyjnych, rozdziałów w książkach i artykułów, a także współautorem nagradzanych innowacyjnych rozwiązań "System elektronicznych pomocy dla osób po laryngektomii", "System zdalnej obserwacji akustyczno-wizyjnej".

Działalność dydaktyczna P. Szczuko obejmuje współtworzenie i prowadzenie przedmiotów: "Inteligentne Systemy Decyzyjne", "Sztuczna Inteligencja w Medycynie", "Metody Sztucznej Inteligencji", "Przetwarzanie Dźwięków i Obrazów", "Telemonitoring Obiektów i Aglomeracji" oraz "Fonoskopia i Analiza Obrazu" oraz opiekę nad pracami inżynierskimi, magisterskimi i projektami grupowymi. Jest kierownikiem zespołu Politechniki Gdańskiej realizującego, wraz z 4 innymi uczelniami i centrum GovTECH, projekt "AI Tech - Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych". W ramach AI Tech Wydział ETI uruchomił dwie nowe specjalności kształcenia na studiach II stopnia, związane z zastosowaniami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.


dr hab. inż. Grzegorz Szwoch

dr hab. inż. Grzegorz Szwoch Profesor uczelni

greg

Pokój WETI 732 58-347-23-98

ORCID: orcid.org/0000-0002-6718-6052

Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku jest pracownikiem Katedry Systemów Multimedialnych, początkowo jako asystent. W styczniu 2004 r. obronił pracę doktorską pt. Komputerowe modelowanie aparatu słuchowego oraz został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W lipcu 2020 uzyskał stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie pt. Zastosowania metod przetwarzania sygnałów i obrazów w analizie danych z systemów monitoringu akustyczno-wizyjnego oraz został zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.

Uczestniczył i nadal uczestniczy w projektach badawczych (europejskich i krajowych) dotyczących przetwarzania i analizy danych audiowizualnych oraz systemów teleinformatycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują: programowanie (Python, C++, języki skryptowe), analizę i przetwarzanie dźwięku i obrazu, syntezę dźwięków muzycznych, grafikę 3D oraz szeroko rozumiane technologie teleinformatyczne. Zainteresowania osobiste to muzyka, gry komputerowe, programowanie, komunikacja miejska i kolejowa.

Jest autorem programów i prowadzącym przedmiotów Elektroniczne instrumenty muzyczne, Synteza i obróbka obrazu, Pomiary elektroakustyczne oraz Zastosowania procesorów sygnałowych. Pełni także funkcje administratora serwera katedralnego i sieci komputerowej Katedry oraz administratora niniejszego serwisu internetowego.


dr inż. Piotr Odya

dr inż. Piotr Odya Adiunkt, Zastępca Kierownika Katedry Systemów Multimedialnych
Kierownik Laboratoriów KSM

piotrod

Pokój WETI 730 58-347-23-01

Piotr Odya urodził się w Gdańsku w 1974. W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Praca dyplomowa dotyczyła problemów poprawy jakości dźwięku w studiach emisyjnych współczesnych rozgłośni radiowych.
Jego zainteresowania dotyczą montażu wideofonicznego, systemów dźwięku wielokanałowego. W ramach studiów doktoranckich zajmował się badaniem algorytmów korekcji mowy osób jąkających się. W lipcu 2007 roku obronił pracę doktorską pt. "Badanie i zastosowanie metod modyfikacji pętli audytywnego sprzężenia zwrotnego".

W latach 1999-2001 Piotr Odya był przewodniczącym Polskiej Sekcji Studenckiej AES. W latach 2001-2005 był skarbnikiem PSS AES.

Od października 2007 roku Piotr Odya jest kierownikiem laboratoriów Katedry, od roku 2009 pełni funkcję Zastępcy Kierownika Katedry.

W latach 2007-2009 koordynował realizowany w Katedrze projekt "MULTIMODAL" mający na celu opracowanie i wdrożenie interfejsów multimodalnych. W latach 2009-2014 Piotr Odya koordynował projekt "TYPOSZEREG", który również miał na celu opracowanie nowych typów interfejsów multimodalnych.

Piotr Odya jest autorem i współautorem ponad 70 artykułów i referatów konferencyjnych.


dr inż. Sebastian Cygert

dr inż. Sebastian Cygert Adiunkt

sebcyg

Pokój WETI 640 58-347-17-64

Strona domowa

Sebastian Cygert urodził się w Gdańsku w 1989 roku. Studia inżynierskie ukończył na Wojskowej Akademii Technicznej specjalizując się w kryptologii. Studia magisterskie ukończył na Politechnice Warszawskiej na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Tematem pracy magisterskiej było użycie procesorów graficznych w komputerowej symulacji zderzeń ciężkich jonów. W 2022 roku uzyskał doktorat na Politechnice Gdańskiej za rozprawę doktorską pt. Skuteczne i wydajne obliczeniowo algorytmy rozpoznawania obrazu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla firmy Samsung, oraz w Londynie dla firmy RiskFirst zajmując się modelowaniem finansowym. Pracował również jako ekspert naukowy w firmie Amazon w Gdańsk oraz w Tybindze. Od 2022 roku pracuje jako postdoc w IDEAS NCBR, gdzie zajmuje się algorytmami uczonymi w trybie ciągłym. Współpracuje również z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie rozpoznawania raka z płynnych biopsji. Jego publikacje ukazywały się na renomowanych konferencjach takich jak: ICLR, WACV, Interspeech.


dr inż. Arkadiusz Harasimiuk

dr inż. Arkadiusz Harasimiuk Adiunkt

arekh

Pokój WETI 732 58-347-23-98

Arkadiusz Harasimiuk ukończył Elektronikę Morską na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Morskiej (obecnie Uniwersytet Morski) w 1992 roku zdobywajac tytul magistra inzyniera. W 2013 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Gdańskim . Jego rozprawa dotyczyła modeli referencyjnych dla zastosowań SOA i BPM w usługach finansowych. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych z obszaru telekomunikacji, bankowości. W 2020 roku dołączył do zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu BIOPUAP w Katedrze Systemów Multimedialnych.

Jego zainteresowania obejmują rozwiązania IoT w rozwiązaniach zarówno przemysłowych, smart home i smart city, wykorzystanie danych pochodzących z IoT do analiz danych. W obszarze jego zainteresowań znajdują się również systemy dżwiekowe i wideo. W chwilach wolnych interesuje się motoryzacją, nurkowaniem i muzyką.


dr Maciej Jankowski

dr Maciej Jankowski Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu

Pokój WETI 201

Dr Maciej M. Jankowski uzyskał tytuł magistra (2006) oraz stopień doktora (2011) nauk biologicznych ze specjalizacją w fizjologii zwierząt na Uniwersytecie Gdańskim. W 2012 roku rozpoczął szkolenie podoktorskie w Trinity College Institute of Neuroscience (TCIN) w Dublinie, gdzie badał neuronalne korelaty nawigacji przestrzennej w laboratorium profesora Shane'a O'Mary. W 2014 roku przeniósł się na swoje drugie szkolenie podoktorskie do Edmond & Lily Safra Center for Brain Sciences (ELSC) na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie w laboratorium profesora Israela Nelkena zajmował się neurobiologią słuchu badając zależną od kontekstu neuronalną reprezentację dźwięków w mózgu ssaków. Od 2019 roku został starszym pracownikiem naukowym w ELSC gdzie kontynuował swoje badania w dziedzinie neurobiologii słuchu w laboratorium profesora Israela Nelkena. W listopadzie 2023 roku dr Jankowski rozpoczął realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Politechnice Gdańskiej. Projekt realizowany wraz z dr Michałem Kucewiczem ma na celu opracowanie skutecznych metod i strategii poprawy pamięci przy pomocy elektrycznej stymulacji mózgu oraz zbadanie elektrofizjologicznych mechanizmów leżących u jej podstaw.


dr Michał Kucewicz

dr Michał Kucewicz Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu

michal.kucewicz

Pokój WETI 642 58-347-28-70

Michał Kucewicz urodził się w 1986 roku w Gdańsku. W 2005 roku ukończył maturę międzynarodową w gdańskiej "Topolówce" (III Liceum Ogólnokształcące). Dzięki stypendium im. G. D. Fahrenheita wyjechał do Wielkiej Brytanii, aby studiować neuronaukę. Dyplom licencjacki i magisterski otrzymał z Cambridge University, a doktorancki z University of Bristol specjalizując się w elektrofizjologii pamięci i funkcji poznawczych mózgu. Jego rozprawa doktorska dotyczyła mechanizmów pamięci operacyjnej badanych na poziomie aktywności elektrycznej sieci neuronowych. Po doktoracie kontynuował swoje badania nad pamięcią w amerykańskim Mayo Clinic pracując z inwazyjnymi nagraniami u pacjentów z padaczką. Jego projekty rozwijają technologie do elektrycznej stymulacji mózgu dla poprawy pamięci u pacjentów z padaczką, chorobą Parkinsona i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Celem jego badań jest poznanie mechanizmów ludzkiej pamięci i umysłu.

Jego zyciową pasją jest ewangelizacja.


dr inż. Karolina Marciniuk

dr inż. Karolina Marciniuk Adiunkt

karmarci

Pokój WETI 734 58-347-19-67

Karolina Marciniuk urodziła się w Wejherowie w 1988 roku. W 2013 ukończyła studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tematyka pracy magisterskiej dotyczyła dynamicznych map hałasu obszaru miasta Gdańska. W 2019 roku obroniła rozprawę doktorską dotyczącą akustycznej analizy ruchu drogowego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół akustyki pomieszczeń, przetwarzania sygnałów oraz realizacji i montażu nagrań wizyjnych.

Między 2016-2018 rokiem pracowała w projekcie INPREDO. Aktualnie pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Inżynierii Dźwięku i Obrazu i pracuje w projekcie INZNAK.

W wolnych chwilach zajmuje się fotografią, biega i żegluje.


dr inż. Bartłomiej Mróz

dr inż. Bartłomiej Mróz

bartlomiej.mroz

Profil ResearchGate

Pokój WETI 726 58-347-16-36

Bartłomiej Mróz urodził się w 1993 roku w Gdańsku. W roku 2017 ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Łącznie dwa lata swych studiów odbył za granicą – po jednym roku na I i II stopniu studiów, odpowiednio: na University of Ljubljana (Słowenia) oraz Graz University of Technology (Austria). W czasie studiów w Austrii prowadził badania nad ambisonią i dźwiękiem binauralnym, co zostało zwieńczone pracą magisterską pod tytułem Externalisation and Distance in Ambisonic Rendering on Headphones (tytuł w wersji polskiej: Badanie wrażenia dystansu i efektu eksternalizacji w ujęciu ambisonicznym w odsłuchu binauralnym). Studia na Graz University of Technology zaowocowały także dalszą współpracą z Instytutem Muzyki Elektronicznej i Akustyki przy University of Music and Performing Arts Graz (Das Institut für Elektronische Musik und Akustik – IEM Graz).


dr inż. Daniel Węsierski

dr inż. Daniel Węsierski Adiunkt

daniel.wesierski

Pokój WETI 640 58-347-17-64

Strona domowa

Daniel Węsierski jest absolwentem Automatyki i Robotyki na Politechnice Gdańskiej z 2007 roku. Zdobył doświadczenie korporacyjne w działach badawczo-rozwojowych koncernów ThyssenKrupp w Bremie i Volkswagen w Wolfsburgu w latach 2005-2009. Otrzymał tytuł doktora Informatyki z Telecom SudParis pod opieką Patricka Horain w 2013 roku.

Jego zainteresowania obejmują wizję komputerową i koncentrują się na wizyjnych systemach śledzenia obiektów.


mgr inż. Wanda Ludwikowska

mgr inż. Wanda Ludwikowska Asystent

wanludwi

Pokój WETI 726 58-347-16-36

Wanda Ludwikowska urodziła się w 1997 roku w Pasłęku. W 2021 roku ukończyła studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tematyka pracy magisterskiej dotyczyła badań pomiarowych oraz symulacji akustyki średniowiecznego kościoła. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na akustyce pomieszczeń, symulacjach akustycznych i montażu dźwięku. Inne zainteresowania obejmują szeroko pojęte muzykę, sztukę i historię.


mgr inż. Piotr Sokołowski

mgr inż. Piotr Sokołowski Asystent

piosoko1

Piotr Sokołowski urodził się w Gdańsku w 1994 r. W 2018 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w specjalności Sieci komputerowe, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Temat pracy inżynierskiej dotyczył rozbudowy funkcjonalności systemu plików exFAT, natomiast w pracy magisterskiej zajmował się usprawnianiem mechanizmów oszczędzania miejsca. Doświadczenia zawodowe zdobywał w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym zajmując się systemami operacyjnymi kart elektronicznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zwiększania sprawności przetwarzania, przechowywania i przesyłania różnych danych multimedialnych, a w szczególności muzyki. Pozazawodowo interesuje się modelarstwem kartonowym, historią, literaturą, sportem oraz śpiewem chóralnym i grą na pianinie.


mgr inż. Szymon Zaporowski

mgr inż. Szymon Zaporowski Asystent

smck

Pokój WETI 726 58-347-16-36

Szymon Zaporowski urodził się w Gdańsku w 1992 roku. W 2017 roku ukończył studia na wydziale Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej specjalizacja Inżynieria Dźwięku i Obrazu, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Praca inżynierska dotyczyła stworzenia procesora efektów gitarowych na urządzenia mobilne z systemem Android, natomiast praca magisterska stworzenia syntezatora VST instrumentu strunowego wykorzystującego modelowanie falowodowe. W 2017 roku otrzymał srebrny medal na Konwencji Audio Engineering Society w Berlinie w Design Competiton za System do szybkiego prototypowania ustrojów akustycznych.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z przetwarzaniem mowy, uczenia maszynowego, cyfrowej syntezy dźwięku, przetwarzania obrazu oraz szeroko rozumianej akustyki.

Zainteresowania pozanaukowe to muzyka, gra na instrumentach, literatura oraz historia, ze szczególnym uwzględnieniem gedanistyki.


mgr inż. Maciej Blaszke

mgr inż. Maciej Blaszke Doktorant

maciej.blaszke

Pokój WETI 734 58-347-19-67

Maciej Blaszke urodził się w 1993 roku w Wejherowie. W 2017 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w katedrze Systemów Multimedialnych, zdobywając tytuł magistra inżyniera. Praca dyplomowa magisterska dotyczyła analizy nagrań ruchu drogowego w kontekście identyfikacji zdarzeń w sygnale fonicznym. W pracy inżynierskiej zajmował się stworzeniem procesora efektów gitarowych na urządzenia mobilne. Podczas Konwencji Audio Engineering Society w Berlinie otrzymał srebrny medal za System do prototypowania ustrojów akustycznych, zaprezentowany w ramach Student Design Competition.

Jego zainteresowania skupiają się wokół przetwarzania sygnałów, realizacji live zarówno audio i wideo, uczenia maszynowego oraz akustyki. Ponad to hobbystycznie zajmuje się modelarstwem, motoryzacją i nowinkami technologicznymi.


mgr inż. Dawid Weber

mgr inż. Dawid Weber Doktorant

dawid.weber

Pokój WETI 734 58-347-19-67

Dawid Weber urodził się w 1992 roku w Toruniu. W 2017 roku ukończył studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Temat pracy inżynierskiej dotyczył stworzenia procesora efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia mobilne, natomiast tematem pracy magisterskiej była realizacja nagrania zespołu przy użyciu różnych technik mikrofonowych wraz z subiektywną oceną wykorzystanych technik.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół realizacji nagrań zespołów oraz przetwarzania dźwięku. Pozostałe zainteresowania to tworzenie krótkometrażowych filmów, animacja komputerowa oraz muzyka rockowa.


Ravindra Sahu

Ravindra Sahu Student Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu

Ravindra Sahu posiada tytuł licencjata z Elektroniki i Technologii Komunikacji z Indii. Jego przygoda z badaniami naukowymi rozpoczęła się w Center for Behavioural and Cognitive Sciences in Action Lab na Uniwersytecie w Allahabadzie w Indiach, gdzie badał podstawowe mechanizmy neuronalne koordynacji ruchu oka i dłoni pod kierunkiem dr. Supriyo Raya. Badania te zainicjowały jego zainteresowanie dziedziną neuronauki. Później, w Medical Intelligence and Language Engineering Lab w Indyjskim Instytucie Nauki, przyczynił się do badania skoncentrowanego na dekodowaniu wyobrażeń mowy u osób z afazją pourazową za pomocą EEG pod kierunkiem prof. A.G. Ramakrishnana. Obecnie studiuje na studiach magisterskich na kierunku Informatyka i aktywnie uczestniczy w projekcie badawczym mającym na celu poprawę pamięci za pomocą stymulacji elektrycznej jąder przednich wzgórza pod kierunkiem dr. Macieja M. Jankowskiego i dr. Michała Kucewicza. Jego pasją jest poszerzania naszego rozumienia mózgu i umysłu.


mgr inż. Andrzej Sroczyński

mgr inż. Andrzej Sroczyński Doktorant wdrożeniowy

a.sr

Andrzej Sroczyński ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1982 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i konstruowania systemów oraz urządzeń elektronicznych o szerokim spektrum zastosowań. W ramach współpracy z Katedrą Systemów Multimedialnych brał udział w projektach IDENT, INUSER, BIOPUAP. Jego zainteresowania obejmują szeroko rozumiane rozwiązania IoT, układy sterowania, techniki komputerowe oraz analogowe układy akustyczne. W wolnych chwilach interesuje się filozofią, fizyką, kosmologią, muzyką i turystyką alpejską.


mgr inż. Tomasz Śmiałkowski

mgr inż. Tomasz Śmiałkowski Doktorant wdrożeniowy

tosmial

Tomasz Śmiałkowski ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1984 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera. Karierę zawodową rozpoczynał od stanowiska konstruktora w Instytucie Telekomunikacji. Następnie dla szeregu przedsiębiorstw realizował projekty z zakresu telekomunikacji, automatyki, systemów informatycznych i urządzeń elektronicznych, pełniąc funkcje programisty, konstruktora, kierownika projektów, kierownika zespołów badawczo-rozwojowych. Był współtwórcą INFO-LEX – pierwszej pełnotekstowej bazy danych polskiego prawa Specjalizuje się w systemach zdalnego zarządzania, protokołach telekomunikacyjnych, Internecie Rzeczy, systemach wbudowanych.


mgr inż. Paweł Spaleniak

mgr inż. Paweł Spaleniak Specjalista

papol

Pokój WETI 726 58-347-16-36

Paweł Spaleniak urodził się w 1987 roku w Gdyni. W 2011 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Praca dyplomowa polegała na stworzeniu systemu automatycznej analizy poziomu emisji reklam nadawanych w TV.

Jego zainteresowania zawodowe dotyczą tworzenia aplikacji związanych z przetwarzaniem sygnałów wizyjno-fonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem programowania w języku C++. Zajmuje się wykonywaniem grafiki komputerowej, głównie na potrzeby aplikacji internetowych. Ponadto interesuje się adaptacją akustyczną wnętrz oraz rejestracją, realizacją i montażem dźwięku.


dr inż. Maciej Szczodrak

dr inż. Maciej Szczodrak Specjalista

szczodry

Pokój WETI 729 58-347-29-72

Maciej Szczodrak urodził się w Gdyni. W roku 2006 ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej była "Implementacja algorytmów do badania propagacji dźwięku w przestrzeni otwartej".

Jego zainteresowania zawodowe dotyczą zagadnień związanych z przetwarzaniem dźwięku i obrazu, akustyką środowiska. Interesuje się również programowaniem komputerów.


Kris Górski

Kris Górski Współpracownik

kris

Urodzony w 1974 w Poznaniu, edukację muzyczną rozpoczął w wieku lat 7. Studia ukończył w SAE w Paryżu otrzymując dyplom inżyniera dźwięku. Po studiach pracował jako realizator/producer i kompozytor. Po 16 latach pobytu we Francji, wrócił do Polski, gdzie kontynuuje swoją pracę.

Od 2006 roku współtworzy firmę APS, która zajmuje się produkcją aktywnych monitorów studyjnych. Prowadzi warsztaty realizacji dźwięku, dzieląc się swoją wiedzą i pasją z innymi. W końcu 2014 roku rozpoczął współpracę z Politechniką Gdańską, gdzie wykłada i sprawuje opiekę nad infrastrukturą nagraniową uczelni.

Interesuje się między innymi edukacją, psychologią i podróżami motocyklowymi.


mgr inż. Olga Szmit

mgr inż. Olga Szmit Sekretarka Katedry

szmit

Pokój WETI 801 58-347-60-52

Olga Szmit ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżynieria. W 2014 roku ukończyła również studia podyplomowe: Ekoenergetyka: Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii.

Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami zdobyła m.in. podczas realizacji jednego z nich, pn. Podstawy technologii wytwarzania osłon ochronnych z wykorzystaniem modyfikowanego żelu balistycznego.


Daniel Wiśniewski

Daniel Wiśniewski Technik

daniel.wisniewski

Pokój WETI 727 58-347-24-44

Daniel Wiśniewski, urodzony w 1993, ma ponad 5-letnie doświadczenie, jako elektroakustyk w teatrze oraz realizator przy obsłudze wydarzeń takich jak: koncerty, konferencje, gale, imprezy plenerowe, itd. Od 2018 student Elektrotechniki na Politechnice Gdańskiej. Interesuje się nowymi technologiami, nowinkami ze świata IT, motoryzacją i nurkowaniem.