Harmonogram zajęć prowadzonych w Katedrze
semestr zimowy, rok ak. 2018/19

Termin Sala H Zajęcia - grupa
Akustyka środowiska (I/7)
Wt: 13 - 16 EA 736 Wykład
Wt: 13 - 16 EA 630 Laboratorium
Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)
Wt: 10 - 13 EA 736 Wykład
Wt: 10 - 13 EA 630 Laboratorium
Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)
Wt: 16 - 18 EA 630+ Laboratorium
Śr: 17 - 19 EA 630+ Laboratorium
Pomiary w technice studyjnej (II/2)
Pn: 11 - 13 EA 07 Wykład
Wt: 14 - 16 EA 630+ Laboratorium
Praca dyplomowa magisterska (II/2)
Seminarium dyplomowe
Projekt grupowy II (II/2)
Cz: 17 - 19 EA 630 Projekt
Przetwarzanie dźwięków i obrazów (I/5)
Cz: 10 - 12 EA Aud.Kow. Wykład
Pn: 08 - 10 EA 206 Laboratorium - gr. 1 (½ gr. co 2 tyg.)
Wt: 09 - 11 EA 206 Laboratorium - gr. 2 (½ gr. co 2 tyg.)
Przetwarzanie sygnałów (I/3)
Pt: 11 - 13Aud.Kow.Wykład - Elektronika i Telekomunikacja
Śr: 09 - 11Aud.Kow.Wykład - AiR, IB
Pn: 14 - 15NE 209Ćwiczenia - Automatyka i Robotyka, gr. 1
Cz: 12 - 13NE 209Ćwiczenia - Automatyka i Robotyka, gr. 2
Pn: 13 - 14NE 209Ćwiczenia - Automatyka i Robotyka, gr. 3
Pn: 09 - 10NE 104Ćwiczenia - Inżynieria biomedyczna, gr. 1
Śr: 15 - 16NE 110Ćwiczenia - Inżynieria biomedyczna, gr. 2
Pt: 14 - 15NE 231Ćwiczenia - Elektronika i Telekomunikacja, gr. 1
Pn: 15 - 16NE 209Ćwiczenia - Elektronika i Telekomunikacja, gr. 2
Cz: 11 - 12NE 209Ćwiczenia - Elektronika i Telekomunikacja, gr. 3
Cz: 10 - 11NE 209Ćwiczenia - Elektronika i Telekomunikacja, gr. 4
Śr: 12 - 13NE 110Ćwiczenia - Elektronika i Telekomunikacja, gr. 5
Seminarium dyplomowe inżynierskie (I/7)
Pn: 14 - 17 EA 07 Seminarium
Sztuczna inteligencja w medycynie (II/2)
Śr: 11 - 12 EA 736 Wykład (pierwsze 2 tygodnie)
Pn: 11 - 13 EA 206 Laboratorium (do poł. semestru)
Pn: 11 - 14 EA 736 Projekt (od poł. semestru)
Technika nagłaśniania (II/2)
Wt: 14 - 16 EA 630 Laboratorium
Technika rejestracji sygnałów (I/7)
Śr: 09 - 11 EA 736 Wykład
Pn: 11 - 13 EA 630+ Laboratorium
Technologia nagrań II (II/2)
Cz: 12 - 14 736 Wykład (do poł. semestru)
Cz: 14 - 16 EA 630+ Laboratorium
Pn: 17 - 20 Aud.Kow. Laboratorium - realizacja nagrań
Śr: 15 - 17 EA 630+ Seminarium
Technologia studyjna (I/7)
Cz: 14 - 16 EA 736 Wykład
Śr: 11 - 14 EA 630+ Laboratorium
Zastosowania procesorów sygnałowych (I/5)
Cz: 12 - 13 Aud.Kow. Wykład
Objaśnienia symboli sal:
EA - starybudynek Wydziału ETI
NE - nowy budynek Wydziału ETI
Aud. Kow. - audytorium "lewe" w starym budynku ETI