Harmonogram zajęć prowadzonych w Katedrze
semestr letni, rok ak. 2022/23

Termin Sala H Zajęcia - grupa
Akustyka mowy (II/1)
Wt: 10 - 11 EA 736 Wykład
Śr: 15 - 17 EA 630 Laboratorium (co 2 tygodnie)
Akustyka muzyczna (II/3)
Wt: 08 - 10 EA 736 Wykład (do połowy semestru)
Wt: 08 - 10 EA 630 Laboratorium (od połowy semestru)
Etyka w uczeniu maszynowym (II/1)
Pn: 12 - 13 NE Aud.1 Wykład
Pn: 14 - 15 NE 205 Seminarium
Inteligentne systemy decyzyjne (I/6)
Cz: 12 - 13 EA Aud.1 Wykład
Śr: 10 - 12 EA 206 Laboratorium - gr. 1 (½ grupy)
Śr. 16 - 18 EA 206 Laboratorium - gr. 1 (½ grupy)
Wt: 10 - 12 EA 206 Laboratorium - gr. 2 (½ grupy)
Cz. 13 - 15 EA 206 Laboratorium - gr. 2 (½ grupy)
Metody sztucznej inteligencji (II/1)
Pn: 11 - 12 NE 207 Wykład
Pt: 15 - 17 NE 161 Laboratorium - gr. 1
Pt: 09 - 11 NE 238 Laboratorium - gr. 2
Multimedialne systemy medyczne (II/3)
Wt: 15 - 16 EA 736 Seminarium
Optymalizacja struktur i obliczeń w sieciach neuronowych (II/3)
Wt: 10 - 11 NE 106 Wykład
Śr: 08 - 10 NE 238 Laboratorium (co 2 tygodnie)
Pn: 08 - 10 NE 209 Projekt (od połowy semestru)
Percepcja dźwięków i obrazów (II/1)
Cz: 13 - 15 EA 736 Wykład
Podstawy uczenia maszynowego
Śr: 10 - 12 EA 736 Wykład
Śr: 12 - 14 EA 630 Laboratorium (do połowy semestru)
Projekt badawczy I (II/1)
Wt: 17 - 19 EA 736 Projekt
Projektowanie oprogramowania systemów (II/1)
Śr: 09 - 11 NE Aud.1L Wykład (do połowy semestru)
Cz: 17 - 19 EA 630+ Projekt (od połowy semestru)
Przetwarzanie sygnałów - laboratorium (I/4)
Pt: 13 - 15 NE 239 Laboratorium - AiR gr. 1 (½ grupy co 2 tyg.)
Śr: 10 - 12 NE 239 Laboratorium - AiR gr. 2 (½ grupy co 2 tyg.)
Pn: 09 - 11 NE 239 Laboratorium - AiR gr. 3 (co 2 tyg.)
Śr. 08 - 10 NE 239 Laboratorium - IB gr. 1 (co 2 tyg.)
Śr: 12 - 14 NE 239 Laboratorium - EiT gr. 1 (½ grupy co 2 tyg.)
Cz: 11 - 13 NE 239 Laboratorium - EiT gr. 2 (½ grupy co 2 tyg.)
Śr: 14 - 16 NE 239 Laboratorium - EiT gr. 3 (½ grupy co 2 tyg.)
Seminarium dyplomowe magisterskie (II/3)
Pn: 15 - 17 EA 736 Seminarium
Synteza i obróbka obrazu (II/3)
Wt: 14 - 15 EA 736 Wykład
Cz: 10 - 12 EA 630 Laboratorium (co 2 tygodnie)
Systems software design (II/1)
Pn: 13 - 15 EA 736 Lecture (first half of semester)
Systemy i terminale multiedialne (I/6)
Pn: 11 - 12 EA Aud.1 Wykład
Pn: 12 - 14 EA 206 Laboratorium - gr. 1 (½ gr. co 2 tygodnie)
Wt: 12 - 14 EA 206 Laboratorium - gr. 2 (½ gr. co 2 tygodnie)
Technika nagłaśniania - wykład (II/1)
Cz: 15 - 17 EA 736 Wykład
Technologia nagrań I (II/1)
Pn: 11 - 13 EA 736 Wykład (do połowy semestru)
Pn: 09 - 11 EA 630+ Laboratorium (co 2 tygodnie)
Technologie multimedialne (I/4)
Pt: 10 - 11 EA Aud.2 Wykład
Wt: 14 - 16 EA 206 Laboratorium - gr. 1 (½ gr.)
Wt: 16 - 18 EA 206 Laboratorium - gr. 1 (½ gr.)
Pn: 16 - 18 EA 206 Laboratorium - gr. 2 (½ gr.)
Śr: 14 - 16 EA 206 Laboratorium - gr. 2 (½ gr.)
Śr: 12 - 14 EA 206 Laboratorium - gr. 3 (½ gr.)
Cz: 09 - 11 EA 206 Laboratorium - gr. 3 (½ gr.)
Technologie społeczeństwa informacyjnego (II/3)
Śr: 09 - 11 NE 231 Seminarium - IA
Pn: 12 - 13 EA 32 Seminarium - IB
Cz: 11 - 12 NE 205 Seminarium - IF
Śr: 12 - 13 NE 205 Seminarium - IG
Wt: 11 - 12 NE 106 Seminarium - IM
Cz: 11 - 12 NE 205 Seminarium - IN
Śr: 12 - 13 NE 205 Seminarium - IS
Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (II/1)
Cz: 11 - 13 NE 233 Wykład
Cz: 11 - 13 NE 233 Projekt (do połowy semestru)
Śr: 14 - 16 NE 106 Seminarium (od połowy semestru)
Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt (I/6)
Pt: 13 - 15 NE 237 Projekt - gr. 1 i 2 (co 2 tygodnie)
Śr: 11 - 13 NE 237 Projekt - termin wspólny (co 2 tygodnie)
Objaśnienia symboli sal:
EA - stary budynek Wydziału ETI
NE - nowy budynek Wydziału ETI