Zasoby sprzętowe Katedry

Studio nagrań

Studio nagrań Sercem studia jest konsoleta cyfrowa Yamaha DM2000, współpracująca za pośrednictwem interfejsów Digidesign 192 z komputerem Mac, na którym zainstalowano oprogramowanie Pro Tools. System odsłuchowy stanowią aktywne monitory studyjne Genelec (2 pola dla odsłuchów stereofonii dwukanałowej oraz system 5.1). Wśród urządzeń peryferyjnych wymienić można m.in. przedwzmacniacz mikrofonowy Millennia HV-3C, DI-box Radial JDV Class-A oraz procesor Line 6 POD XT Pro. Pakiet profesjonalnych wtyczek dla systemu Pro Tools udostępnia zewnętrzny procesor sygnałowy t.c. electronic Power Core. Mastering jest możliwy dzięki zastosowaniu, dostępnego na wyposażeniu studia, procesora t.c. electronic System 6000 MKII.

Do dyspozycji są mikrofony dynamiczne wokalne (np. Shure SM58, Shure Beta 58A) i instrumentalne (np. Shure SM57, Audix i5, AKG D112) oraz mikrofony pojemnościowe (np. Neumann TLM 103, AKG C 4000 B, Audix ADX51). Na wyposażeniu studia jest również zestaw mikrofonów perkusyjnych Audix DP Elite 8 oraz fortepianowych Audix SCX25A. Dzięki uprzejmości muzyków współpracujących z Katedrą, w trakcie zajęć laboratoryjnych do dyspozycji studentów są najwyższej klasy instrumenty (gitary i perkusja) oraz wzmacniacze lampowe: Marshall JCM800 i MG Blues 15.

Sprzęt znajdujący się w pomieszczeniu realizatorskim, za pośrednictwem połączeń dokonanych na panelach krosowych, może rejestrować sygnały wysyłane z sąsiadującego z nim audytorium Kowalskiego lub pomieszczenia studyjnego znajdującego się za audytorium. W studiu prowadzone są zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: Technologia Nagrań I, Technologia Nagrań II, Technika Rejestracji Sygnałów, Technologia Studyjna oraz zajęcia Koła Naukowego Inżynierii Dźwięku i Obrazu.

Laboratorium wizyjno-foniczne

Laboratorium wizyjno-foniczne Zespół pomieszczeń, których wyposażenie pozwala na realizację zadań związanych z rejestracją i przetwarzaniem dźwięku (także wielokanałowego) oraz z procesem postprodukcji filmowej. Do nagrań dźwięku wykorzystywana jest konsoleta Yamaha 01V96, która podłączona do komputera za pomocą złączy ADAT, umożliwia wielośladową rejestrację i odtwarzanie dźwięku. Dzięki wykorzystaniu znajdującego się w laboratorium systemu głośnikowego 7.1 (opartego o aktywne kolumny głośnikowe firmy Nexo) oraz rzutnika Full HD, możliwe jest przygotowywanie ścieżek dźwiękowych do filmów - począwszy od realizacji postsynchronów (dogrywania głosów aktorów) do kreowania wielokanałowej przestrzeni dźwiękowej. Laboratorium może służyć także jako studio foley, w którym wszystkie efekty dźwiękowe tworzone są dzięki kreatywności realizatora dźwięku.

Laboratorium zaawansowanych animacji komputerowych

Laboratorium zaawansowanych animacji komputerowych Pomieszczenie zaadaptowane z myślą o realizacji nagrań wizyjnych w technice green-box. Laboratorium wyposażone jest w system przechwytywania ruchu motion capture firmy OptiTrack. Jest to 8-kamerowy zestaw przeznaczony do rejestracji pozycji 30-40 znaczników umieszczanych na ciele aktora oraz dodatkowo 3 na dowolnym rekwizycie. Wykorzystywane oprogramowanie oferuje nagrywanie z częstością 100 klatek na sekundę, podgląd na żywo, wstępną obróbkę i korektę nagrań oraz eksport animacji do popularnych formatów (m.in BVH). Na wyposażeniu laboratorium znajduje się również mobilne studio wizyjne DataVideo MS800B. Nagrania wykorzystywane są do tworzenia krótkometrażowych filmów animowanych i analizowania ludzkiego ruchu.

Mobilne studio wizyjne

Mobilne studio wizyjne Do realizacji transmisji audiowizualnych służy mobilne studio wizyjne DataVideo MS1000A. Umożliwia ono podłączenie maksymalnie 5 kamer wysokiej rozdzielczości z użyciem cyfrowego interfejsu HD-SDI, miksowanie obrazu w czasie rzeczywistym oraz zapis materiału na twardym dysku. Istnieje także możliwość transmisji obrazu do sieci np. z wykorzystaniem serwisu YouTube. W zależności od potrzeb do realizacji wykorzystywane są posiadane przez Katedrę kamery Canon XH-G1 (3 szt.) lub Panasonic AG-HMC151E (3 szt.).

Komora bezechowa

Komora bezechowa Komora bezechowa to specjalistyczne pomieszczenie laboratoryjne, którego wszystkie powierzchnie zostały pokryte ustrojami akustycznymi rozpraszającymi i pochłaniającymi fale akustyczne. Dzięki takiej konstrukcji uzyskano bardzo krótki czas pogłosu. W praktyce oznacza to, że pomieszczeniu tym obserwujemy jedynie fale bezpośrednio emitowane przez badane źródła dźwięku. Nie występują więc zakłócenia powodowane przez fale odbite. Ponadto pomieszczenie wyposażone jest w sprawny system wentylacji i ogrzewania powietrznego. W tak przygotowanym pomieszczeniu możliwe jest prowadzenie różnorodnych badań w zakresie emisji i propagacji sygnałów akustycznych.

W komorze bezechowej prowadzone są liczne badania nad kierunkowością promieniowania energii akustycznej przez różne źródła dźwięku, w tym przez instrumenty muzyczne. Prowadzone są również badania nad oddziaływaniem fali akustycznej z różnymi przeszkodami (badania dyfuzorów, badania rozkładu energii akustycznej w otoczeniu głowy człowieka).

Do prowadzenia badań akustycznych wykorzystywana jest specjalistyczna aparatura pomiarowa. W jej skład wchodzi skomputeryzowany system do przestrzennego pozycjonowania czujników pomiarowych, wielokanałowy system pomiarowy wraz z zestawem wysokiej jakości mikrofonów pomiarowych, sondy do szerokopasmowego pomiaru natężenia dźwięku, stolik obrotowy umożliwiający badanie charakterystyk kierunkowych mikrofonów i głośników, ośmio-kanałowy system nagłośnieniowy wraz ze źródłem mocy akustycznej oraz aparatura do badania słuchu zarówno w polu swobodnym jak i z wykorzystaniem słuchawek.

Pomieszczenie jest również wykorzystywane w celach dydaktycznych. Realizowane są w nim ćwiczenia z przedmiotów takich jak: akustyka środowiska (pomiary różnych źródeł hałasu, badania propagacji hałasu w warunkach pola swobodnego, pomiary mocy akustycznej), percepcja dźwięku (badania audiometryczne słuchu oraz audiometria mowy w polu swobodnym), elektroakustyka (pomiary ustrojów akustycznych takich jak mikrofony, głośniki, dyfuzory). Realizowane są również liczne prace studenckie obejmujące projekty inżynierskie i prace dyplomowe.

Laboratorium rejestracji ruchów twarzy (FMC)

Stanowisko do badania interfejsów multimodalnych Laboratorium jest wyposażone w sprzęt i oprogramowanie do rejestracji ruchów twarzy (FMC - Facial Motion Capture). W skład wyposażenia wchodzi sześć kamer Vicon Vero z emiterami światła podczerwonego LED, rejestrujących ruch znaczników w rozdzielczości 2K z prędkością do 240 ramek na sekundę, oraz dodatkowo kamera referencyjna Vicon Vue, rejestrująca obraz w rozdzielczości 2K z maksymalną prędkością 120 ramek na sekundę. Ruchy markerów naklejonych na twarz osoby są rejesterowane przez kamery. Oprogramowanie Vicon Blade pozwala na rekonstrukcję położenia markerów w przestrzeni 3D, obliczenie trajektorii ruchu markerów, nadanie markerom etykiet, przeniesienie ruchu markerów na model, itp. System jest wykorzystywany w pracach badawczych do rejestracji zmian kształtu ust w trakcie wypowiadania określonych elementów fonetycznych, jest także wykorzystywany w dydaktyce, m.in. przez studentów realizujących prace dyplomowe.

Stanowisko do pomiarów elektroakustycznych

Stanowisko do pomiarów elektroakustycznych Stanowisko jest wyposażone w ośmiokanałowy przyrząd pomiarowy APx585 firmy Audio Precision. Jest on wykorzystywany do pomiarów charakterystyk analogowego i cyfrowego toru elektroakustycznego, w tym urządzeń takich jak karty dźwiękowe, procesory dźwięku, interfejsy oraz różnorodne urządzenia kostruowane przez studentów w ramach prac dyplomowych. Na stanowisku znajduje się również prostszy, dwukanałowy przyrząd pomiarowy SystemTWO firmy Audio Precision, służący do pomiarów podstawowych charakterystyk w analogowym torze elektroakustycznym. Oba urządzenia są wykorzystywane w zajęciach dydydaktycznych, do praktycznej ilustracji zagadnień związanych z pomiarami w technice studyjnej.

Na stanowisku jest również wykorzystywany specjalistyczny system pomiarowy PULSE firmy Brüel & Kjær. Jest on stosowany do pomiarów pola akustycznego oraz mikrofonów i głośników, głównie w opisanej powyżej komorze bezechowej. Sprzęt ten jest udostępniany przez Laboratorium Akustyki Fonicznej, współpracujące z Katedrą.

Stanowisko do badania interfejsów multimodalnych

Laboratorium rejestracji ruchów twarzy (FMC) Stanowisko do badania interfejsów multimodalnych zbudowane jest z komputera PC wyposażonego w wydajny układ graficzny. Obługuje ono jednocześnie 3 monitory, w tym monitor autostereoskopowy firmy Dimenco. Monitor ten wyświetla obraz 2D w rozdzielczości 4K, natomiast obraz 3D w rozdzielczości Full HD. Jeden z monitorów umieszczono na wysięgniku i wyposażono w urządzenie do sterowania wzrokowego Tobii EyeX.

Na wyposażenie stanowiska skłądają się ponadto kaski EEG Emotiv EPOC, Emotiv Insight, kask ze stymulatorem Starstim, profesjonalny kask EEG Neuron-Spectrum-4/P. Dodatkowo do stanowiska podłączono urządzenie Echodia Elios do wykonywania badania ABR, autorski interfejs aromatowy oraz głośniki multimedialne.

Stanowisko wykorzystywane jest do testowania rozwiązań do diagnostyki i stymulacji pacjentów z uszkodzeniami mózgu oraz do rejestracji i analizy sygnałów: ABR, EEG i okulograficznych (śledzenie wzroku). Interfejsy multimodalne mają stanowić bardziej skuteczne i szerzej dostępne podejście do diagnozy i rehabilitacji pacjentów niekomunikujących się, w szczególności tych pozostających w stanie śpiączki, a także dzieci z autyzmem.

Laboratorium komputerowe

Laboratorium komputerowe Laboratorium zostało stworzone z myślą, by studenci specjalności Inżynieria dźwięku i obrazu mogli w trakcie zajęć zapoznać się z typowymi scenariuszami związanymi z montażem dźwięku i obrazu. Każde z ośmiu stanowisk komputerowych odseparowane jest od pozostałych, co ułatwia pracę zwłaszcza w przypadku edycji materiału dźwiękowego. Na wyposażeniu każdego stanowiska znajduje się komputer wyposażony w oprogramowanie niezbędne do przetwarzania dźwięku i obrazu (m.in. Matlab, pakiet oprogramowania firmy Adobe, Wavelab), dwa monitory LCD 24 cale, tablet graficzny A5 oraz system odsłuchowy 5.1 (5x Genelec 6010a + subwoofer Genelec 5040a), a także kamera Panasonic AG-HMC81E z bezprzewodowym systemem mikrofonowym firmy Sennheiser.