TECHNOLOGIA PREZENTACJI MEDIALNYCH

Warunki zaliczenia przedmiotu Technologia prezentacji medialnych

Na ostateczny wyniki zaliczenia przedmiotu sk砤daj si:

Wymogi stawiane projektowi prezentacji multimedialnej: