Informacje dotyczące przedmiotu Elektroniczne instrumenty muzyczne

Kontakt z prowadzącym zajęcia:

dr inż. Grzegorz Szwoch
greg
pokój 732 WETI

Laboratorium

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Wykaz ćwiczeń:

 1. Analiza dźwięków muzycznych i resynteza addytywna
 2. Synteza subtraktywna
 3. Synteza metodą modulacji częstotliwości (FM)
 4. Sampling
 5. Sekwencer MIDI
 6. Programowa synteza modularna

Program wykładu

 • Historia elektronicznych instrumentów muzycznych, podstawowe pojęcia
 • Właściwości dźwięków muzycznych, analiza i resynteza addytywna
 • Metoda subtraktywna - analogowa synteza modularna
 • Cyfrowa synteza metodą modulacji częstotliwości (FM) i metody kształtowania fali
 • Hybrydowa synteza metodą tablicową (wavetable), cyfrowe generowanie sygnałów
 • Sampling, sample i samplery
 • Metoda modelowania fizycznego instrumentów - synteza falowodowa
 • System MIDI w elektronicznych instrumentach muzycznych
 • Efekty brzmieniowe w elektronicznych instrumentach muzycznych
 • Komputerowe narzędzia muzyczne

Prezentacje do wykładów

Literatura uzupełniająca i oprogramowanie do przedmiotu

Pozycje książkowe (ogólnie o syntezie dźwięku)

 • Syntezatory. Poradnik dla każdego. Wydanie specjalne magazynu Estrada i Studio, AVT 2013. Do zakupienia na stronie UlubionyKiosk.pl.
 • Simon Cann: How to Make a Noise: a Comprehensive Guide to Synthesizer Programming. Darmowa książka w języku angielskim, do pobrania z tej strony.
 • M. Russ: Sound Synthesis and Sampling. Focal Press, Oxford 1996. (dostępna w Katedrze)

Strony internetowe (ogólnie o syntezie dźwięku)

Katalogi oprogramowania związanego z syntezą dźwięku

Synteza subtraktywna

Synteza addytywna

Synteza FM (metoda modulacji częstotliwości)

Synteza metodą zniekształcania fazy (PD)

Synteza tablicowa (wavetable)

Sampling

Trackery i modularna synteza dźwięku

Synteza falowodowa

MIDI & VST

Komputerowe narzędzia muzyczne

 • Pure data (pd) - wizualny język programowania (kompatybilny z Max/MSP)
 • Csound - muzyczny język programowania
 • Supercollider - muzyczny język programowania
 • Faust - język programowania do przetwarzania i syntezy dźwięku