Archiwum roku 2004

Katedra uczestnikiem projektu PrestoSpace

Katedra Systemów Multimedialnych PG jest uczestnikiem zintegrowanego projektu europejskiego PrestoSpace (Preservation towards storage and access, Standardised Practices for Audiovisual Contents in Europe, FP6-IST-707336).
Projekt jest poświęcony technologiom archiwizacji i rekonstrukcji nagrań archiwalnych. Będzie on realizowany w latach 2004-2008. Dokładne informacje o projekcie można znaleźć na stronie domowej projektu.

Posłuchaj audycji radiowej poświęconej projektowi PrestoSpace.

Prestospace Prestospace Prestospace

25.07.2004

Nowe laboratoria badawcze Katedry

W dniu 16 czerwca 2004 r. miał miejsce odbiór nowych laboratoriów badawczych Katedry Systemów Multimedialnych, zbudowanych na dachu budynku Wydziału ETI. Wykonanie nadbudowy sfinansowała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu MILAB. W uroczystym odbiorze uczetniczyli m.in.: Prezes Fundacji - Prof. Maciej Grabski, Rektor Politechniki Gdańskiej - Prof. Janusz Rachoń, pani Doc. Marianna Sankiewicz (na zdjęciu w trakcie odslaniania tablicy informacyjnej). Goście uczestniczący w uroczystości zwiedzili następnie nowo wybudowane pomieszczenia.

Odsłonięcie tablicy przy nowych pomieszczeniach Katedry Na dachu budynku ETI, przy nadbudówce z nowymi pomieszczeniami Katedry Goście w komorze bezechowej, budowanej dzięki funduszom otrzymanym od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Goście w nowej sali seminaryjnej Katedry

17.06.2004

Portal www.telewelfare.com finalistą konkursu eEurope Awards for eHealth

W dniach 5 i 6 maja w Cork w Irlandii odbyła się (z okazji irlandzkiego przewodnictwa w Unii Europejskiej) ministerialna konferencja poświęcona rozstrzygnięciu konkursu na najlepsze opracowanie z dziedziny zastosowań technologii informacyjnej w ochronie zdrowia (eEurope Awards for eHealth). Spośród 109 zgłoszonych projektów z krajów Unii Europejskiej nominowano 30. Wśród nominowanych znalazł się portal www.telewelfare.com opracowany we współpracy Katedry Systemów Multimedialnych z warszawskim Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Projekt znalazł się następnie w gronie siedmiu finalistów w kategorii systemow interaktywnych. Wystawę odwiedziło wiele ważnych osobistości z Komisarzem Unii Europejskiej, Erkki Liikanenem.

Dyplom dla finalisty konkursu eEurope Awards for eHealth Prof. Bożena Kostek na tle głównego stoiska wystawy eHealth Prof. Andrzej Czyżewski demonstruje opracowanie irlandzkiemu ministrowi zdrowia, Michaelowi Martinowi

14.05.2004

Nagroda dla subminiaturowego korektora mowy w konkursie Concours Lepine

W dniach od 29 kwietnia do 9 maja 2004 w Paryżu odbyła się wielka wystawa przemysłowa Foire de Paris (w setną rocznicę pierwszej wystawy), połączona z konkursem na najlepsze opracowania wynalazcze pod nazwą Concours Lepine. Katedra Systemów Multimedialnych zaprezentowała swoje najnowsze opracowanie - subminiaturowy korektor mowy. Prototyp korektora mowy osób jąkających się, mieszczący się wewnątrz ucha, został nagrodzony srebrnym medalem i dyplomem laureata tego konkursu. Projekt ten był we wcześniejszych etapach dofinansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Katedrę reprezentowali na wystawie prof. Andrzej Czyżewski oraz prof. Bożena Kostek i mgr inż. Piotr Odya (na zdjęciach).

Srebrny medal dla subminiaturowego korektora mowy w konkursie Concours Lepine Dyplom dla subminiaturowego korektora mowy w konkursie Concours Lepine Prof. Andrzej Czyżewski i prof. Bożena Kostek podczas wystawy Foire de Paris Mgr inż. Piotr Odya i prof. Bożena Kostek podczas wystawy Foire de Paris

Informacje o subminiaturowym korektorze mowy - wersje:   polska   English   Français

14.05.2004

Medal Księcia Mściwoja II dla doc. Marianny Sankiewicz

Doc. Marianna Sankiewicz otrzymuje Medal Księcia Mściwoja II W dniu 23 kwietnia 2004 r. w Dworze Artusa w Gdańsku Pani Docent Marianna Sankiewicz otrzymała Medal Księcia Mściwoja II przyznany Jej przez Radę Miasta Gdańska na wniosek Kapituły Medali Świętego Wojciecha i Księcia Mściwoja II. Uroczystą laudację wygłosił Prof. Jerzy Doerffer. Gratulujemy zaszczytnego wyróznienia!

26.04.2004

Profesor Czyżewski otrzymuje nagrodę "Złotej Żyrafy"

W dniu 28 marca 2004 r. w sali Opery Bałtyckiej miała miejsce gala - wręczenie dorocznych nagród miesięcznika "Styl Życia". W tym roku w gronie wyróżnionych statuetką "Złotej Żyrafy" znalazł się prof. Andrzej Czyżewski, uhonorowany za "Styl Kreowania Myśli Naukowo-Technicznej". Uroczystą laudację wygłosił Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Janusz Rachoń. Pozostałe wyróżnienia otrzymali m.in.: Włodzimierz Nawotka (dyrektor Opery Bałtyckiej), Donald Tusk (lider PO), Barbara Czajkowska (dziennikarka telewizyjna), Jan Ryszard Kurylczyk (wojewoda pomorski), Paweł Olechnowicz (prezes Grupy Lotos), Maciej Siembieda (redaktor naczelny "Dziennika Bałtyckiego").

Profesor Czyżewski otrzymuje nagrodę "Złotej Żyrafy" Statuetka "Złotej Żyrafy"

30.03.2004

Dyplom i puchar Ministra Nauki

Katedra Systemów Multimedialnych PG otrzymała puchar Ministra Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze oraz dyplom Ministra Nauki za projekt pod nazwą Cyfrowy korektor mowy DSA-3.

Dyplom Ministra Nauki za projekt pod nazwą Cyfrowy korektor mowy DSA 3 Puchar Ministra Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze

4.03.2004

Prof. Bożena Kostek wiceprezydentem AES

Prof. Bożena Kostek - nowy wiceprezydent AES W czerwcu 2003 roku, kandydatura Prof. Bożeny Kostek na Vice-Prezydenta Światowego Tow. Naukowego Audio Engineering Society została zgłoszona przez Komitet Nominacyjny i zatwierdzona przez Zarząd AES. W wyniku ogólnoświatowego głosowania we wrześniu 2003 Prof. Bożena Kostek została wybrana Vice-Prezydentem AES (region Europy Centralnej) na dwuletnią kadencję. W październiku 2003 roku jako nowo wybrany VP AES uczestniczyła w zebraniu Zarządu w Nowym Jorku. Towarzystwo Audio Engineering Society jest największym światowym stowarzyszeniem, zrzeszającym zarówno naukowców, jak i inżynierów działających w dziedzinie inżynierii dźwięku.

30.01.2004

Nadanie stopnia doktora G. Szwochowi

W dniu 27 stycznia 2004 Rada Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała pracownikowi Katedry, Grzegorzowi Szwochowi, stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem za rozprawę pt. Komputerowe modelowanie aparatu słuchowego.

30.01.2004