Archiwum roku 2008

Seminarium projektu PERFORM

W dniu 5 grudnia 2008 odbyło się kolejne katedralne seminarium poświecone europejskiemu projektowi Perform. Podczas seminarium towarzyszył nam gość specjalny - dr hab. med. Jarosław Sławek - prezes Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Podczas seminarium zaprezentowano założenia projektu PERFORM z uwzględnieniem: głównych celów, zaangażowanych partnerów, oraz z prezentacją ogólnej architektury planowanego systemu. Dodatkowo przedstawiono główne zadania Katedry, obejmujące projekt interfejsów multimedialnych, rejestrację i klasyfikację sygnałów biomedycznych oraz inteligentne przetwarzanie sygnałów biomedycznych.

Dyskusje rozpoczęte podczas prezentacji będą dalej kontynuowane w ramach planowanej współpracy.

Seminarium PERFORM Strona projektu PERFORM

12.12.2008

Wyróżnienie w konkursie "Otwarte Drzwi" organizowanym przez PFRON

Podczas uroczystego rozstrzygnięcia V edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym było zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym "Otwarte Drzwi", wyróżnienie za rozprawę doktorską "Badanie i zastosowanie metod modyfikacji pętli audytywnego sprzężenia zwrotnego" otrzymał pracownik Katedry Systemów Multimedialnych, dr inż. Piotr Odya. Uroczystość odbyła się w dniu 26 listopada 2008 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Organizatorem konkursu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W swojej rozprawie dr inż. Piotr Odya poruszył tematykę dość specyficznego rodzaju niepełnosprawności, jakim jest jąkanie. Rozprawa zawiera wyniki badań metody elektronicznej korekcji jąkania, a ich rezultatem stało się m.in. opracowanie subminiaturowego urządzenia poprawiającego płynność mowy osób jąkających się. Promotorem pracy był prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski.

Dyplom dla Piotra Odya Pan Andrzej Sochaj, prezes PFRON, wręcza dyplom Piotrowi Odya Piotr Odya z dyplomem Pamiątkowe pióro

30.11.2008

Doktorant Katedry nagrodzony w konkursie dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców

Piotr Dalka, doktorant Katedry, znalazł się wśród dziesięciu najlepszych młodych polskich naukowców wyróżnionych w konkursie Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award. Piotr Dalka został wyróżniony za bezkontaktowy interfejs komputerowy, zwany Usto-Myszą, dzięki któremu niepełnosprawny użytkownik może sterować komputerem za pomocą ruchów i gestów wykonywanych ustami. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 25 listopada br. w Warszawie podczas gali w hotelu Novotel Centrum.

Informacja na stronach internetowych Politechniki Gdańskiej

Informacja o konkursie na stronach fundacji Perspektywy
Informacja o nominacji do nagrody dla Piotra Dalki

Dyplom dla Piotra Dalki Piotra Dalka otrzymuje dyplom

26.11.2008

3. miejsce doktoranta Katedry w konkursie im. Marka Kwieka

W dniach 8-12 września 2008 r. w Piechowicach k. Szklarskiej Poręby odbyło się 55 Otwarte Seminarium z Akustyki. Częścią Seminarium jest corocznie organizowany konkurs im. Marka Kwieka, w ramach którego uczestnicy prezentują wyniki realizowanych przez siebie prac z dziedziny akustyki. W trakcie tegorocznego konkursu, doktorant Katedry, Michał Lech, zaprezentował opracowany przez siebie system korekcji zafałszowań w śpiewie do zastosowań w aplikacjach query-by-humming, za który nagrodzony został trzecim miejscem.

7.11.2008

Medale targów Technicon Innowacje 2008

Na tegorocznych 4. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon", które odbyły sie Gdańsku w dniach 21-23 października, Katedra Systemów Multimedialnych eksponowała dwa, spośród opracowań wykonywanych w ramach grantu celowego dla firmy Young Digital Planet S.A. Pierwszy wynalazek, to interfejs multimodalny "Usto-Mysz", umożliwiający sterowanie komputerem bez pomocy rąk. Drugi, to "Inteligentny długopis" przydatny w kształceniu uczniów z dysgrafią. Poniżej znajdują się reprodukcje dyplomów i medali Targów przyznanych za te opracowania oraz fotografie z wystawy.

Obejrzyj fragment Teleexpressu zawierający relację z targów

Artykuł w serwisie Nauka w Polsce

Dyplom dla Usto-myszy Dyplom dla Inteligentnego długopisu Medal targów Technicon 2008 Medal targów Technicon 2008 Stoisko Katedry Systemów Multimedialnych

27.10.2008

Dyplom dla finalisty konkursu na najlepszy projekt podczas Konferencji AES w San Francisco

Dyplom dla finalisty konkursu na najlepszy projekt podczas Konferencji AES w San Francisco W dniach 2-5 października bieżącego roku w San Francisco odbyła się 125. międzynarodowa konferencja Audio Engineering Society. Jedna z sesji konferencyjnych stanowiła finał konkursu na najlepszy projekt z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnału. Uczestnicy prezentowali wyniki prac oraz odpowiadali na szczegółowe pytania przed komisją złożoną z przedstawicieli firm amerykańskich. Jedynym finalistą w swojej kategorii był mgr inż. Łukasz Kosikowski doktorant w Katedrze Systemów Multimedialnych.
Projekt zrealizowany we współpracy z warszawskim Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu zgłoszony przez Łukasza Kosikowskiego dotyczył implementacji mobilnych multimedialnych systemów do badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy na urządzenia klasy PDA.

15.10.2008

Nagroda na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Warszawie

W dniach 4-5 czerwca w Warszawie odbyła się II Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008 (2nd International Warsaw Invention Show). W wyniku konkursu, złotym medalem nagrodzono rozwiązanie Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy na urządzenia klasy PDA, opracowane w Katedrze Systemów Multimedialnych PG we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Implementacji oprogramowania na urządzenia mobilne dokonał doktorant naszej katedry, mgr inż. Łukasz Kosikowski.

2008_IWIS_Zloty_medal Medal_IWIS_2007_gold Medal_IWIS_2007_gold2

8.07.2008

Nagroda dla doktorantki Katedry, Agnieszki Paruzel

Dyplom dla A. Paruzel W dniach 21 -26 czerwca 2008 r. w Istambule odbyła się 4 konferencja Ph. D. Research in Microelectronics and Electronics (PRIME 2008). Praca i prezentacja doktorantki naszej katedry, mgr inż. Agnieszki Paruzel, pt. Efficient Fractional Delay Hilbert Transform Filter in the Farrow Structure, została zaliczona do 10% najlepszych prac zaprezentowanych w trakcie konferencji.

1.07.2008

Wykład prof. Papanikolaou

W dniu 26 maja 2008 r. prof. George Papanikolaou z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach wygłosił wykład na temat nowoczesnych technologii transmisji przekazu multimedialnego. Wykład był ilustrowany pokazem transmisji koncertu z Filadelfii w standardzie High Definition z dźwiękiem 7.1. Pokaz został zrealizowany z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury nagłośnieniowej firmy Nexo. Wykład cieszył się z dużym zainteresowaniem studentów.

pap1.jpg pap2.jpg pap3.jpg
pap4.jpg pap5.jpg

29.05.2008

Nagrody dla studentów na konwencji AES

aes08_00.jpg W dniach 17-20 maja 2008 w Amsterdamie odbyła się 124 konwencja Audio Engineereing Society. Jak co roku wzięli w niej udział studenci naszej Katedry, po raz pierwszy w licznej grupie 37 osób. Jedna z sesji konferencyjnych stanowiła finał konkursu na najlepsze nagranie w systemie dźwięku stereofonicznego i dookólnego. Studenci naszej Katedry zgłosili nagrania aż w 6 kategoriach (Rop/Rock Stereo, Jazz/Blues Stereo, Classical Stereo, Classical Surround, Non-Classical Surround i Sound for Picture) i odnieśli sukces zdobywając w dwóch kategoriach dźwięku dookólnego zaszczytne 2. miejsce.

W kategorii Classical Surround laureatami zostali studenci 5. roku: Maurycy Nazdrowicz i Tomasz Nogga. Przedmiotem nagrania był utwór Bina w wykonaniu chóru Stop the Silence. W nagraniu zastosowano technikę Fukuda Tree (schemat techniki poniżej).

aes08_01.jpg aes08_02.png aes08_03.png

W kategorii Non-Classical Surround laureatami zostali studenci 4. roku: Maciej Wilk, Marcin Kalinowski, Jakub Tkaczuk, którzy zrealizowali nagranie utworu Capoeira Abada, przy użyciu techniki Double ORTF (schemat poniżej).

aes08_04.jpg aes08_05.png aes08_06.png

27.05.2008

Nominacja do Nagrody Gdańszczanina Roku 2007

Prof. Andrzej Czyżewski otrzymał nominację do Nagrody Gdańszczanina Roku 2007. Uroczystość uświetnił koncert, w którego programie znalazł się wspaniały występ dzieci z Gdańskiego Instytutu Suzuki. Laureatem tegorocznej nagrody został Marian Kołodziej, malarz, scenograf, projektant ołtarzy papieskich. Prof. Czyżewski był jedną z 10 nominowanych osób i w gronie tym reprezentował gdańskich naukowców. Jedną z nominowanych postaci był też absolwent naszego Wydziału, Waldemar Kucharski, obecnie Prezes firmy Young Digital Planet S. A. List gratulacyjny, dyplom i fotografie z uroczystości wręczenia nagrody, która odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej w dniu 25 maja 2008 r. zamieszczono poniżej.

gdaroku1.jpg gdaroku2.jpg gdaroku3.jpg gdaroku4.jpg

26.05.2008

Nagroda dla Multimedialnego Systemu Monitorowania Hałasu

Multimedialny System Monitorowania Hałasu, którego twórcą jest Zespół naukowców i studentów Katedry Systemów Multimedialnych PG pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego we współpracy z Instytutem Fijologii i Patologii Słuchu w Warszawie, kierowanym przez prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego, został zaprezentowany na 107. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS-LEPINE 2008 w Paryżu. Wynalazek został wysoko oceniony przez Międzynarodowe Jury i otrzymał Brązowy Medal.

14.05.2008

Nagrody na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości w Genewie

W dniach 2-6 kwietnia w Genewie odbył się 36 Międzynarodowy Salon Wynalazczości (36eme Salon International des Inventions des Techniques et Produits Noveaux. W wyniku konkursu nagrodzono dwa rozwiązania opracowane w Katedrze Systemów Multimedialnych PG.

Złotym medalem nagrodzono rozwiązanie Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy, zrealizowane we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Srebrnym medalem nagrodzono rozwiązanie Multimedialny system szacowania wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem środków teleinformatycznych.

Dyplom Salonu Wynalazczości w Genewie za rozwiązanie: "Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy" Dyplom Salonu Wynalazczości w Genewie za rozwiązanie: "Multimedialny system szacowania wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem środków teleinformatycznych" Złoty i Srebrny Medal Salonu Wynalazczości w Genewie

8.04.2008

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Dylom Uznania dla Katedry Systemów Multimedialnych za rozwiązanie: "Multimedialny System Monitorowania Hałasu"

W dniu 10 marca 2008 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miała miejsce inauguracja XV Giełdy polskich wynalazków wyróżnionych na światowych wystawach w 2007 roku. Zespół naukowców i studentów Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, kierowanym przez prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego uhonorowano Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dyplomem uznania za promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie monitorowania zagrożeń hałasem.

Dylom Uznania dla Katedry Systemów Multimedialnych za rozwiązanie: "Multimedialny System Monitorowania Hałasu" Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Katedry Systemów Multimedialnych za rozwiązanie: "Multimedialny System Monitorowania Hałasu"

12.03.2008