Archiwum roku 2005

Nagroda PAN im. prof. Maleckiego dla prof. Bożeny Kostek

Nagroda im. prof. Maleckiego dla prof. Bożeny Kostek Tegoroczna nagroda naukowa Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk została przyznana prof. Bożenie Kostek. Nagrodę ufundowała Polska Akademia Nauk wspólnie z firmą Siemens. Od bieżącego roku nagroda ta nosi imię Profesora Ignacego Maleckiego. Jest dla nas źródłem szczególnej satysfakcji, że pierwsza w historii nagroda Imienia Wielkiego Akustyka przypadła reprezentantce naszego środowiska naukowego.

29.12.2005

Krzyż "Merite de l'Invention" na 54 Światowym Salonie Wynalazczości i Postępu Technicznego Brussels Eureka

Krzyż kawalerski "Merite de l'Invention" W dniach 16-20 listopada 2005 odbywał się w Brukseli doroczny, 54 Salon Wynalazczości "Brussels Eureka" (54eme Salon Mondial de l'Innovation, de la Recherche et des Nouvelles Technologies). We współpracy warszawskiego Instytutu Fizjologii i Patologiiii Słuchu z Katedrą Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej oraz z Instytutem Systemów Sterowania z Chorzowa powstało w ostatnich latach wiele opracowań eksponowaych i nagradzanych na światowych wystawach, m. in. opracowano systemy multimedialne i internetowe do badań słuchu, głosu i mowy, które były szlagierem europejskich salonów wynalazczości i wystaw osiągnięć techniki multimedialnej i zastosowań internetowych "e-contents". Wyrazem uznania dla całokształtu osiągnięć uzyskanych w wyniku współpracy wyżej wymienionych zespołów było przyznanie wysokiego odznaczenia belgijskiego - Krzyża Kawalerskiego "Merite de l'Invention", nadanego za zasługi na polu wynalazczości i wdrażania postępu naukowego i technicznego.

29.12.2005

Nagroda dla mgr inż. Łukasza Litwica

Nagroda dla mgr inż. Łukasza Litwica za najlepszą pracę magisterską w roku ak. 2004/05 Mgr inż. Łukasz Litwic, doktorant pierwszego roku w Katedrze Systemów Multimedialnych, otrzymał Nagrodę Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza (utworzonego w ramach Fundacji PGNiG S.A.) dla autora najlepszej pracy magisterskiej w roku akademickim 2004/2005.

28.11.2005

Nominacja profesorska dla prof. Bożeny Kostek

W dniu 23 listopada 2005 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski wręczył nominację profesorską prof. Bożenie Kostek.

Nominacja profesorska dla prof. Bożeny Kostek Prof. Bożena Kostek otrzymuje nominację profesorską Po wręczeniu nominacji profesorskiej

24.11.2005

Srebrny medal wystawy Innowacje 2005

Zespół naukowców z Katedry Systemów Multimedialnych PG pod kierunkiem prof. Andrzeja Czyżewskiego otrzymał srebrny medal podczas 6. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INNOWACJE 2005 w kategorii Ochrona środowiska, ekologia za projekt pt. Multimedialny system monitorowania hałasu.

Dyplom przyznania srebrnego medalu wystawy Innowacje 2005 za Multimedialny System Monitorowania Hałasu Srebrny medal wystawy Innowacje 2005 za Multimedialny System Monitorowania Hałasu

25.10.2005

List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gdańska

List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gdańska Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, przesłał prof. Andrzejowi Czyżewskiemu list gratulacyjny.

Szanowny Panie Profesorze,

Z ogromną satysfakcją i dumą przyjąłem informację o sukcesie gdańskich naukowców - Józefa Kotusa i Macieja Kuleszy - pierwszej nagrodzie w konkursie Student Design Competition podczas 119. Konferencji Audio Engineering Society w Nowym Jorku za opracowanie multimedialnego systemu monitorowania hałasu.

Chciałbym, w imieniu władz miejskich Gdańska oraz mieszkańców Naszego Miasta, złożyć Panu oraz całemu zespołowi, którym Pan kieruje, serdeczne gratulacje z okazji tak dużego sukcesu. Chcę jednocześnie podziękować za godne reprezentowanie Naszego Miasta na międzynarodowej arenie.

Życząc satysfakcji oraz wielu dalszych sukcesów w pracy naukowej serdecznie pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska.

25.10.2005

Nagroda za Multimedialny system monitorowania hałasu

Nagroda za Multimedialny system monitorowania hałasu Multimedialny system monitorowania hałasu opracowany przez Katedrę Systemów Multimedialnych PG otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Student Design Competition podczas 119. Konferencji Audio Engineering Society w Nowym Jorku. Koordynatorem projektu był mgr inż. Józef Kotus.

14.10.2005

Nagroda Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Nagroda Stowarzyszenia Elektryków Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich przyznało pracownikom Katedry: prof. Andrzejowi Czyżewskiemu, prof. Bożenie Kostek oraz mgr inż. Józefowi Kotusowi, III Nagrodę w Konkursie im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach SEP w 2004 roku, za dwuczęściowy artykuł: "Zastosowanie środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu - Część I: Telemedyczne systemy do badania słuchu i szumów usznych; Część II: Multimedialny system monitorowania hałasu".

1.07.2005

Wyróżnienie dla mgr inż. P. Maziewskiego

Komitet Naukowy IV Krajowej Konferencji Elektroniki wyróżnił pracę p.t. Wow defect reduction based on interpolation techniques, której autorem jest doktorant naszej Katedry, mgr inż. Przemysław Maziewski. Praca została rekomendowana do przedstawienia w Biuletynie obcojęzycznym Polskiej Akademii Nauk (Bulletin of the Polish Academy of Sciences).

30.06.2005

Nadanie stopnia doktora P. Suchomskiemu

W dniu 28 czerwca 2005 Rada Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała pracownikowi Katedry, Piotrowi Suchomskiemu, stopień doktora nauk technicznych za rozprawę pt. Metodyka i system dopasowania protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie.

30.06.2005

Medal Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

W dniu 13 maja w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali honorowych Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (Association of Polish Inventors and Rationalizers). W gronie beneficjentów tego zasczytnego wyróżnienia znalazł się prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych. Wręczenia dokonali członkowie rodziny najwybitniejszego polskiego wynalazcy, Tadeusza Sendzimira, którzy przybyli specjalnie na tą uroczystość z USA.

Medal Honorowy SPWiR im. T. Sendzimira Dyplom nadania Medalu Honorowego SPWiR im. T. Sendzimira Uroczystość wręczenia Medalu Honorowego SPWiR im. T. Sendzimira

14.06.2005

Nagroda dla nagrania 5.1 na konferencji AES

W Katedrze dokonano eksperymentalnego nagrania dedykowanego dla systemu 5.1. Przedmiotem nagrania była trzecia część - "Encounter" kompozycji Rolfa Kuhna - "The Clarinet Connection", w wykonaniu kwintetu klarnetowego gdańskiej Akademii Muzycznej. Do nagrania wykorzystano dedykowaną technikę mikrofonową - INA5, a punkt odsłuchu umieszczono wewnątrz aparatu wykonawczego. Uzyskano w ten sposób bardzo ciekawy efekt surround. Nagranie to zostało zgłoszone do konkursu studenckiego na tegorocznej konferencji AES w Barcelonie w kategorii Classical Surround i zdobyło nagrodę specjalną.

Dyplom dla nagrania 5.1 w konkursie podczas konferencji AES w Barcelonie Schemat systemu mikrofonowego użytego do nagrań

13.06.2005

Wyróżnienie dla Pani Profesor Marianny Sankiewicz

Podczas uroczystości otwarcia 118. Konferencji AES w Barcelonie nagrodzono osoby zasłużone dla towarzystwa naukowego Audio Engineering Society. Wśród wyróżnionych honorowym tytułem Fellowship znalazła się Pani Profesor Marianna Sankiewicz. W ten sposób doceniony został całokształt jej działalności naukowej i organizacyjnej oraz wieloletni trud włożony w popularyzację inżynierii dźwięku i rozwój towarzystwa naukowego AES w Europie Środkowej.

Dyplom wyróżnienia dla prof. M. Sankiewicz Prof. M. Sankiewicz otrzymuje wyróżnienie Prof. M. Sankiewicz otrzymuje wyróżnienie

12.06.2005

Dyplom za Subminiaturowy Korektor Mowy

Dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji za projekt pt. Subminiaturowy Korektor Mowy W dniu 31 marca 2005 w Muzeum Techniki NOT w Warszawie rozpoczęła się Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2004 roku. Podczas oficjalnego otwarcia Giełdy odbyło się spotkanie Ministra Nauki i Informatyzacji, prof. Michała Kleibera z medalistami targów wynalazczości w roku 2004. Katedra Systemów Multimedialnych PG uczestniczyła w tym spotkaniu jako medalista konkursu Concours Lepine w Paryzu. Minister Nauki i Informatyzacji przyznał Katedrze dyplom za projekt pod nazwą Subminiaturowy Korektor Mowy. Autorami projektu są: prof. Andrzej Czyżewski, mgr inż. Piotr Odya, Marek Roland-Mieszkowski (Kanada) i prof. Bożena Kostek.

1.04.2005

Centrum Doskonałości PROKSIM

Komitet Badań Naukowych uchwałą nr 47/2004 z dnia 16.09.2004 r. podjął decyzję o powołaniu i dofinansowaniu Centrum Doskonałości Proces Komunikacyjny - Słuch i Mowa (PROKSIM) na bazie Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach we współpracy z Katedrą Systemów Multimedialnych PG, która wspiera Centrum od momentu złożenia wniosku o jego powołanie.

25.01.2005