Archiwum roku 2012

Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości dla prof. Andrzeja Czyżewskiego, medale za wynalazki opracowane w KSMM na wystawie BRUSSELS INNOVA 2012

W dniach 15-17 listopada 2012 w Brukseli, odbyły się 61. międzynarodowe targi wynalazków Brussels Innova. Z okazji tego wydarzenia zostały przyznane odznaczenia Prezydenta Miasta Brukseli dla wybitnych wynalazców.Prof. Andrzej Czyżewski został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości, wręczonym w urzędzie miasta Brukseli (Krzyż Kawalerski tego Orderu otrzymał w 2009 r.)

Wystawie towarzyszył konkurs International Eureka Contest, do którego zostało zgłoszonych 236 wynalazków z 22 krajów. Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej zgłosiła do konkursu trzy rozwiązania: „System Stymulacji Uwagi Wzrokowo Słuchowej” opracowany w ramach projektu „Typoszereg interfejsów multimodalnych”, „Anonimizator Strumieni Wizyjnych” opracowany w ramach projektu „Mayday Euro 2012” oraz „System Dynamicznego Tworzenia Map Hałasu z Wykorzystaniem Platformy Superkomputerowej” opracowany w ramach projektu „PLGrid+”.

Międzynarodowe jury przyznało za wymienione rozwiązania odpowiednio: dwa złote medale i srebrny medal. Aktywna postawa polskich wynalazców została zauważona i wyróżniona przez przedstawiciela RP na terenie Belgii zaproszeniem polskiej delegacji na uroczystość i poczęstunek do polskiej ambasady.

Dyplom wystawy INNOVA 2012 dla "Systemu do Stymulacji Uwagi Wzrokowo Słuchowej dla Dzieci z Zaburzeniami Koncentracji" Dyplom wystawy INNOVA 2012 dla "Anonimizatora Strumieni Wizyjnych" Dyplom wystawy INNOVA 2012 dla "Systemu Dynamicznego Tworzenia Map Hałasu z Wykorzystaniem Platformy Superkomputerowej" Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości dla prof. Andrzeja Czyżewskiego - dyplom Medale wystawy INNOVA2012 Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

21.11.2012

Medale na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2012

W dniach 16-19 października 2012 w Warszawie odbyła się VI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2012. Tegoroczna wystawa IWIS uzyskała Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Wystawa odbyła sie w Politechnice Warszawskiej i zgromadziła około 600 wystawców z wielu krajów. Na wystawę zgłoszone zostały trzy rozwiązania opracowane w Katedrze Systemów Multimedialnych: System do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych, System wspomagania komunikacji nauczyciel uczeń, Anonimizator strumieni wizyjnych. Wszystkie zgłoszone rozwiązania zostały nagrodzone srebrnymi medalami. System wspomagania komunikacji nauczyciel uczeń został dodatkowo nagrodzony złotym medalem Koreańskiego Stowarzyszenia Wynalazców.

Złoty medal Koreańskiego Stowarzyszenia Wynalazców dla "Systemu wspomagania komunikacji nauczyciel-uczeń" Dyplom Koreańskiego Stowarzyszenia Wynalazców dla "Systemu wspomagania komunikacji nauczyciel-uczeń" Srebrny medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2012 Dyplom IWIS 2012 dla "Anonimizatora strumieni wizyjnych" Dyplom IWIS 2012 dla "Systemu do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych" Dyplom IWIS 2012 dla ""Systemu wspomagania komunikacji nauczyciel-uczeń"" Stoisko Katedry Systemów Multimedialnych podczas Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2012

23.10.2012

Nagroda za najlepszy artykuł autorstwa młodego naukowca na konferencji NTAV/SPA 2012

Nagroda za najlepszy artykuł autorstwa młodego naukowca na konferencji NTAV/SPA 2012 Podczas konferencji NTAV/IEEE SPA 2012 odbywającej się w Łodzi w dniach 26-29 września 2012 mgr inż. Paweł Spaleniak otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszy artykuł autorstwa młodego naukowca za pracę "Automatic analysis system of TV commercial emission level". Konkurs był organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

 

2.10.2012

Wyróżnienie w konkursie o nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Wyróżnienie w konkursie o nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego Doktorant Piotr Bratoszewski otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową wykonaną w Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii. Temat pracy magisterskiej: Systemu ekstrakcji cech obiektów w obrazie ruchomym. System ten umożliwia reidentyfikację w czasie rzeczywistym osób poruszających się w obrazie z kamery wideo. Nagroda została ufundowana przez Prezydenta Miasta Gdyni. Promotorem pracy jest: Prof. Andrzej Czyżewski

2.10.2012

Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz gościem Katedry Systemów Multimedialnych

W dniu 24 września 2012 r. Prezydent Adamowicz w towarzystwie swoich współpracowników wziął udział w seminarium katedry, którego celem była promocja wyników badań naukowych. Gośćmi na seminarium byli również Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Henryk Krawczyk, Dziekan Wydziału ETI, prof. Krzysztof Goczyła, Dyrektor Administracyjny WETI, Zenon Filipiak oraz przedstawiciele gdańskich firm zainteresowanych współpracą.

Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz gościem Katedry Systemów Multimedialnych Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz gościem Katedry Systemów Multimedialnych Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz gościem Katedry Systemów Multimedialnych Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz gościem Katedry Systemów Multimedialnych Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz gościem Katedry Systemów Multimedialnych Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz gościem Katedry Systemów Multimedialnych Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz gościem Katedry Systemów Multimedialnych

26.09.2012

Bartosz Kunka w gronie finalistów konkursu

Dyplom dla dra B. Kunki Dr inż. Bartosz Kunka, autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej System śledzenia punktu fiksacji wzroku jako narzędzie wspierające badania korelacji wzrokowo-słuchowych, znalazł się w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych. Konkurs był organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Uroczyste wręczenie dyplomu miało miejsce 14 maja 2012 roku, podczas sesji otwarcia 12. Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji w Gdańsku.

16.05.2012

Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla KSMM za osiągnięcia wynalazcze w 2011 r.

W dniu 6 marca 2012 roku odbyła się w Muzeum Techniki w Warszawie uroczysta inauguracja XIX Giełdy Polskich Wynalazków. Podczas Giełdy prezentowane są innowacyjne rozwiązania nagrodzone w 2011 roku na światowych targach wynalazczości. Patronat nad wydarzeniem objęła Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie uroczystości obecny był Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Jacek Guliński, który po inauguracji zwiedził wystawę.
Katedra Systemów Multimedialnych prezentowała trzy swoje wynalazki, wszystkie one zostały nagrodzone przez Panią Minister Prof. Barbarę Kudrycką dyplomami:

  • Pasywny radar akustyczny - opracowany w ramach projektu MAYDAY EURO 2012, nagrodzony Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas salonu Nauka dla Gospodarki oraz Złotym medalem wystawy wynalazków Brussels Innova 2011
  • System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego - opracowany w ramach projektu Typoszereg, nagrodzony Złotym medalem 7. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji - Technicon - Innowacje 2011 oraz Złoty medalem wystawy wynalazków Brussels Innova 2011
  • System archiwizacji i rekonstrukcji dźwięku do zastosowań w bibliotekach cyfrowych oraz w radiofonii i telewizji - opracowany w ramach projektu Synat, nagrodzony Srebrnym medalem wystawy wynalazków Brussels Innova 2011 oraz Brązowym medalem podczas 110. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concurse Lépine w Paryżu

Dyplom za Pasywny radar akustyczny Dyplom za System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego Dyplom za System archiwizacji i rekonstrukcji dźwięku do zastosowań w bibliotekach cyfrowych oraz w radiofonii i telewizji Minister Prof. Jacek Guliński przy stoisku Katedry Profesor Czyżewski prezentuje Radar akustyczny Stoisko Katedry Systemów Multimedialnych Prezentacja Systemu archiwizacji i rekonstrukcji dźwięku Adam Kupryjanow prezentuje System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego

7.03.2012

Prof. Bożena Kostek Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego Journal of the Audio Engineering Society

Od listopada 2011 r. prof. B. Kostek objęła funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego JAES wydawanego przez to stowarzyszenie naukowe. Wcześniej dwukrotnie pełniła funkcję Wiceprezydenta AES, które jest największym i najpoważniejszym towarzystwem zrzeszającym naukowców i specjalistów z dziedziny inżynierii dźwięku. Obecnie prof. B. Kostek, która jest członkiem AES w randze Fellow, pełni także już po raz kolejny funkcję Governora w tym towarzystwie naukowym.
O nominacji zadecydowało ponadto doświadczenie prof. B. Kostek wynikające z redagowania przez nią czasopisma "Archives of Acoustics", wydawanego przez PAN.
(w załączeniu okładka i strona czasopisma JAES informująca o nominacji prof. B. Kostek na funkcję Redaktora Naczelnego JAES).

Okładka czasopisma JAES Strona informująca o nominacji prof. B. Kostek na funkcję Redaktora Naczelnego JAES

16.01.2012