Archiwum roku 2011

Medale na wystawie BRUSSELS INNOVA 2011

W dniach 17-19 listopada 2011 w Brukseli, w trakcie trwania Polskiej Prezydencji UE odbyła się jubileuszowa, 60 edycja wystawy wynalazków Brussels Innova. Wystawie towarzyszył konkurs International Eureka Contest, do którego zgłoszono 450 wynalazków przez delegacje z 20 krajów. Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej zgłosiła do konkursu trzy rozwiązania: System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego opracowywany w ramach projektu TYPOSZEREG, Pasywny Radar Akustyczny rozwijany w ramach projektu Mayday Euro 2012 oraz System archiwizacji i rekonstrukcji dźwięku opracowany w ramach projektu Synat. Międzynarodowe jury, po wnikliwym zapoznaniu się z prezentowanymi rozwiązaniami, przyznało za wymienione rozwiązania odpowiednio dwa złote i jeden srebrny medal.

Dyplom za System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego Dyplom za Pasywny Radar Akustyczny Dyplom za System archiwizacji i rekonstrukcji dźwięku Złoty Medal Brussels INNOVA Srebrny Medal Brussels INNOVA Adam Kupryjanow odbiera dyplom i medal Brussels INNOVA Józef Kotus odbiera dyplom i medal Brussels INNOVA

Reportaże i wywiady dotyczące nagrodzonych rozwiązań można znaleźć w dziale Katedra w mediach.
Filmy pokazujące działanie nagrodzonych rozwiązań można znaleźć na katedralnym kanale YouTube.

21.11.2011

Nagrody na targach Technicon - Innowacje 2011

W dniach 27-28 października 2011 w Gdańsku odbyły się 7. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji - Technicon - Innowacje 2011. W ramach targów odbył się konkurs Innowacje 2011, do którego Katedra Systemów Multimedialnych zgłosiła cztery rozwiązania prezentowane na Targach: System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego, Komputerowe narzędzie do badania i treningu widzenia obuocznego z wykorzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku, Mobilny terminal monitoringu wizyjnego, System archiwizacji i rekonstrukcji dźwięku. Dwa pierwsze rozwiązania, opracowane w ramach projektu Typoszereg, zostały nagrodzone odpowiednio złotym i srebrnym medalem.

Dyplom za System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego Złoty Medal za System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego Dyplom za Komputerowe narzędzie do badania i treningu widzenia obuocznego z wykorzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku Złoty Medal za Komputerowe narzędzie do badania i treningu widzenia obuocznego z wykorzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku

Reportaże i wywiady dotyczące nagrodzonych rozwiązań można znaleźć w dziale Katedra w mediach.
Filmy pokazujące działanie nagrodzonych rozwiązań można znaleźć na katedralnym kanale YouTube.

2.11.2011

Wysokie odznaczenie państwowe dla Prof. Marianny Sankiewicz

W dniu 3 października 2011 r. w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Pani profesor Marianna Sankiewicz została uhonorowana bardzo wysokim odznaczeniem państwowym - Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, który wręczył w imieniu Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego szef kancelarii Prezydenta, Minister Sławomir Nowak.

Pani profesor Marianna Sankiewicz otrzymuje Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski od Szefa Kancelarii Prezydenta, Ministra Sławomira Nowaka Pani profesor Marianna Sankiewicz otrzymuje Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski od Szefa Kancelarii Prezydenta, Ministra Sławomira Nowaka Pan profesor Gustaw Budzyński i Pani profesor Marianna Sankiewicz

4.10.2011

Prof. Bożena Kostek z KSM wraz z prof. Józefem Woźniakiem z KTI odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

W dniu 3 października 2011 r. w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 prof. Bożena Kostek z Katedry Systemów Multimedialnych oraz prof. Józef Woźniak z Katedry Teleinformatyki zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, który wręczył w imieniu Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego szef kancelarii Prezydenta, Minister Sławomir Nowak.

Prof. Bożena Kostek otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski od Szefa Kancelarii Prezydenta, Ministra Sławomira Nowaka Prof. Józef Woźniak otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski od Szefa Kancelarii Prezydenta, Ministra Sławomira Nowaka Prof. Bożena Kostek obok Ministra Sławomira Nowaka i Rektora PG, prof. Henryka Krawczyka Prof. Andrzej Czyżewski i prof. Bożena Kostek

4.10.2011

Uroczystość pięknego Jubileuszu Prof. Marianny Sankiewicz

Założycielka naszej katedry, Prof. Marianna Sankiewicz, zrobiła tak wiele dla nas wszystkich, że absolwenci i pracownicy Wydziału postanowili w szczególny sposób uczcić Jubileusz urodzin Pani Profesor organizując w dniu 1 października 2011 r. uroczysty zjazd. Największe na Uczelni audytorium, położone w nowym gmachu Wydziału ETI, wypełniło się szczelnie absolwentami i pracownikami Wydziału, którzy starali się wyrazić, jak wiele Pani Profesor zawdzięczają. Z tej okazji w Programie I PR wyemitowana została audycja, w której Prof. Marianna Sankiewicz wspomina swoje drogi życiowe. W załączeniu kilka fotografii ze spotkania jubileuszowego i łącze do audycji radiowej.

Uroczystość pięknego Jubileuszu Prof. Marianny Sankiewicz Uroczystość pięknego Jubileuszu Prof. Marianny Sankiewicz Uroczystość pięknego Jubileuszu Prof. Marianny Sankiewicz Uroczystość pięknego Jubileuszu Prof. Marianny Sankiewicz Uroczystość pięknego Jubileuszu Prof. Marianny Sankiewicz Uroczystość pięknego Jubileuszu Prof. Marianny Sankiewicz

2.10.2011

Jubileusz 60-lecia Technikum Łączności w Gdańsku

Dyplom dla Prof. A. Czyżewskiego Jubileusz 60-lecia Technikum Łączności w Gdańsku - znakomitej szkoły, której liczni absolwenci pracują, studiowali lub studiują na WETI i w KSM.

 
 

25.09.2011

3 nominacje i Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich dla Katedry Systemów Multimedialnych

Dyplom dla Pasywnego Radaru Akustycznego Podczas odbywających się w dniach 14-17 czerwca w Poznaniu targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska, Katedra Systemów Multimedialnych została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich za najlepszy i najciekawszy produkt eksponowany na targach. Medal przyznano za Pasywny Radar Akustyczny, czyli urządzenie służące do automatycznej detekcji, klasyfikacji, lokalizacji i śledzenia źródeł dźwięku.
Ponadto nominacje do Złotego Medalu targów otrzymały także dwa inne rozwiązania opracowane w Katedrze Systemów Multimedialnych: Wirtualna Tablica oraz System archiwizacji i rekonstruowania dźwięku.
Należy przy tym dodać, że podczas targów swoje produkty prezentowało ponad 900 wystawców i firm z 32 państw, a Złotym Medalem wyróżniono jedynie 26 urządzeń i rozwiązań.

Medal dla Pasywnego Radaru Akustycznego Nominacja dla Systemu archiwizacji i rekonstruowania dźwięku Nominacja dla Wirtualnej Tablicy Przedstawiciele Katedry Systemów Multimedialnych z Prof. Andrzejem Czyżewskim przy stoisku Katedry Mgr inż. Kuba Łopatka prezentuje działanie Radaru Akustycznego Oficjalne wręczenie Złotego Medalu Targów

Reportaże i wywiady dotyczące nagrodzonych rozwiązań można znaleźć w dziale Katedra w mediach.
Filmy pokazujące działanie nagrodzonych rozwiązań można znaleźć na katedralnym kanale YouTube.

15.06.2011

Wyróżnienie dla dra Macieja Kuleszy

Dyplom dla dra inż. Macieja Kuleszy Praca doktorska pana dr inż. Macieja Kuleszy zatytułowana A novel estimation method of spectral tonality for audio coding applications została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych. Konkurs odbywał się pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A., magazynu INFOTEL oraz miesięcznika Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne. Wyróżnienie zostało przyznane przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, a uroczyste wręczenie dyplomu miało miejsce 8 czerwca 2011 roku, podczas sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji w Poznaniu.

14.06.2011

Nagroda dla dra Piotra Szczuko na MCSS 2011

Dr Piotr Szczuko odbiera nagrodę na konferencji MCSS 2011 Dr Piotr Szczuko z Katedry Systemów Multimedialnych PG otrzymał nagrodę w konkursie Best Paper Award w trakcie IV Międzynarodowej Konferencji Multimedia Communications, Services and Security MCSS 2011, odbywającej się w dniach 2-3 czerwca 2011 w Krakowie.
Nagrodzony referat Hierarchical Estimation of Human Upper Body Based on 2D Observation Utilizing Evolutionary Programming and "Genetic Memory" dokumentuje jeden z tematów badawczych realizowanych w ramach projektu MAYDAY EURO 2012 - Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń.

8.06.2011

Nagroda PTETiS za najlepszy referat

Dyplom Podczas uroczystego spotkania Członków Odziału Gdańskiego z okazji 50 lecia Polskiego Towarzystwa Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej, wręczono nagrodę w konkursie na najlepszy referat w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice '2010. Pierwsza nagroda została przyznana doktorantowi Łukaszowi Kosikowskiemu oraz prof. Andrzejowi Czyżewskiemu z KSM PG za referat pt. Badanie i terapia zaburzeń widzenia obuocznego wspomagana przez bezkontaktowy system śledzenia punktu fiksacji wzroku.

Wręczenie dyplomu

18.05.2011

Medal podczas międzynarodowych targach wynalazczości w Paryżu

List gratulacyjny W tym roku odbyły się w Paryżu jubileuszowe 110 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concourse Lepine. Katedra Systemów Multimedialnych (WETI, PG) zaprezentowała wynalazek pt. "Internetowy system rekonstruowania archiwalnych nagran´ muzycznych". System został wysoko oceniony przez jury prestiżowego konkursu, w skład którego weszli eksperci wszystkich branż i dziedzin prezentowanych podczas targów. Wynalazek prezentowany przez KSM otrzymał brązowy medal.
Targi Concours Lepine odbyły się w dniach od 28.04 do 10.05.2009 r. Ich organizatorem jest Stowarzyszenie Wynalazców i Producentów Francuskich.

Reportaże i wywiady dotyczące nagrodzonych rozwiązań można znaleźć w dziale Katedra w mediach.
Filmy pokazujące działanie nagrodzonych rozwiązań można znaleźć na katedralnym kanale YouTube.

17.05.2011

Prezentacja na temat nowych technologii dla kierownictwa resortu nauki

W dniu 20 kwietnia 2011 r. w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się spotkanie seminaryjne z udziałem Pani Minister Nauki, Prof. Barbary Kudryckiej, Senatora RP, prof. Janusza Rachonia, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego i innych znakomitych gości. Referat wprowadzający na temat perspektyw zastosowań układów bio-mikro-elektromechanicznych i aktualnych projektów katedry wygłosił prof. Andrzej Czyżewski, reprezentujący KSMM Wydziału ETI PG.

GPNT GPNT

22.04.2011

Nagrody i dyplomy podczas XVIII Giełdy Polskich Wynalazków

W dniu 7 marca 2011 roku odbyła się w Muzeum Techniki w Warszawie uroczysta inauguracja XVIII Giełdy Polskich Wynalazków. Podczas Giełdy prezentowane były wynalazki nagrodzone w 2010 roku na międzynarodowych targach innowacji i wynalazczości. Katedra Systemów Multimedialnych została wyróżniona dyplomami i nagrodami prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za następujące wynalazki:

  • System do badania i terapii widzenia obuocznego (Złoty Medal na paryskich targach Concours Lepine)
  • Sterowanie kamerami ruchomymi w inteligentnym systemie śledzenia obiektów ruchomych (Złoty Medal na targach BRUSSELS INNOVA 2010)
  • Cyber-Oko i aplikacje związane ze śledzeniem położenia wzroku na monitorze komputerowym (Srebrny Medal na targach BRUSSELS INNOVA 2010)

Ponadto Pani Minister skierowała do Katedry List gratulacyjny za projekt pod nazwą Wirtualny Touchpad, nagrodzony Brązowym Medalem na paryskich targach Concours Lepine 2010.

Dyplom za System do badania i terapii widzenia obuocznego Dyplom za projekt o nazwie Sterowanie kamerami ruchomymi w inteligentnym systemie śledzenia obiektów ruchomych Dyplom za Cyber-Oko List gratulacyjny za projekt o nazwie Wirtualny Touchpad Nagrody za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze Pracownicy Katedry przy stoisku

Reportaże i wywiady dotyczące nagrodzonych rozwiązań można znaleźć w dziale Katedra w mediach.
Filmy pokazujące działanie nagrodzonych rozwiązań można znaleźć na katedralnym kanale YouTube.

8.03.2011

Piękny jubileusz Nestora "Inżynierii dźwięku"

Założyciel, wieloletni Szef i obecny Nestor specjalności naukowo-dydaktycznej "Inżynieria dźwięku i obrazu", Pan Docent Gustaw Budzyński z okazji jubileuszu swoich urodzin przyjął delegację władz Wydziału ETI i następców prowadzących aktualnie tę specjalność w Politechnice Gdańskiej. Miła uroczystość, w trakcie której Dziekan WETI przekazał Jubilatowi list gratulacyjny odbyła się w czasie wizyty u Dostojnego Jubilata.

Jubileusz Nestora Jubileusz Nestora Jubileusz Nestora

17.01.2011