Archiwum roku 2002

Nowa książka: Technika Komputerowa...

Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii Polecamy nową książkę:

Andrzej Czyżewski, Bożena Kostek, Henryk Skarżyński
Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002
Stron: 452, cena ok. 55 zł

Informacja z okładki książki:

Książka prezentuje opracowania, które są wynikiem kilkuletniej współpracy naukowców z dziedziny informatyki, telekomunikacji, otolaryngologii, audiologii, psychologii, pedagogiki, logopedii i foniatrii, której partnerami byli: Katedra Inżynierii Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej prowadzona przez prof. Andrzeja Czyżewskiego oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, kierowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego. Owocem współpracy wymienionych ośrodków jest opracowanie i wdrożenie szeregu urządzeń, programów komputerowych i systemów diagnostyczno-rehabilitacyjnych z dziedziny audiologii, foniatrii i logopedii. Książka nie jest jednak tylko opisem wspomnianych opracowań, lecz stanowi zwięzłe kompendium wiedzy na temat wymienionych dyscyplin ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które tworzą podstawy zastosowań techniki komputerowej i mikroelektronicznej. W książce zawarto ponadto materiał z zakresu współczesnych metod elektronicznej protetyki słuchu i mowy.

Książka jest pierwszą pozycją na krajowym i nie tylko na krajowym rynku wydawniczym, która w obszerny sposób prezentuje zastosowania techniki komputerowej w dziedzinach określonych w jej tytule. Zastosowania te są na tyle nowe, że wcześniej nie podejmowano prób opracowań monograficznych w tym zakresie. Może być wykorzystywana przez specjalistów zarówno z dziedzin technicznych, takich jak: akustyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria dźwięku, informatyka, jak i przez lekarzy otolaryngologów, foniatrów oraz specjalistów z zakresu audiologii i logopedii. Będzie także przydatna uczestnikom studiów podyplomowych, studentom uczelni technicznych i akademii medycznych, specjalizującym się we wcześniej wymienionych dziedzinach.

Książka ukazała się w serii "Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania - Medycyna i Informatyka".

Dyplom Ministra Nauki dla centrum doskonałości utworzonego z udziałem KIDiO

Dyplom Ministra Nauki dla centrum doskonałości utworzonego z udziałem KIDiO

Katedra Inżynierii Dźwięku i Obrazu wraz z Katedrą Inżynierii Biomedycznej PG i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi utworzyły w 2002 r. europejskie centrum doskonałości "CEMET - Centre of Medical Technologies". Minister Nauki, prof. Michał Kleiber wyróżnił to centrum dyplomem.

List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gdańska

List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz nadesłał list gratulacyjny dla prof. Andrzeja Czyżewskiego z okazji przyznania nagród na 51. Światowym Salonie Wynalazczości "Eureka" w Brukseli.

List gratulacyjny od Senatora E. Wittbrodta

List gratulacyjny od Senatora E. Wittbrodta

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Edmund Wittbrodt nadesłał

list gratulacyjny dla prof. Andrzeja Czyżewskiego z okazji przyznania nagród na 51. Światowym Salonie Wynalazczości "Eureka" w Brukseli.

Listy gratulacyjne od J.M. Rektora Politechniki Gdańskiej

J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej nadesłał listy gratulacyjne dla prof. Andrzeja Czyżewskiego i prof. Bożeny Kostek z okazji przyznania nagród na Światowym Salonie Wynalazczości "Eureka" w Brukseli.

List gratulacyjny od J.M. Rektora Politechniki Gdańskiej dla prof. Andrzeja Czyżewskiego List gratulacyjny od J.M. Rektora Politechniki Gdańskiej dla prof. Bożeny Kostek

Nagrody na Światowym Salonie Wynalazczości "Eureka"

W dniach 12-18 listopada w Brukseli został już po raz 51 zorganizowany Światowy Salon Wynalazczości "Eureka" - jedna z najbardziej prestiżowych wystaw w dziedzinie światowej wynalazczości. Na ogromnej powierzchni wystawienniczej brukselskiego Expo zaprezentowano 1200 wynalazków z 40 krajów świata. Na wystawę trafiają wybitne wynalazki z niemal wszystkich dziedzin nauki i techniki, które wcześniej były nagradzane medalami na wystawach krajowych bądź w konkursach międzynarodowych. Wystawa cieszy się ogromną popularnością wśród publiczności, zaś nagrody przyznawane są w warunkach ostrej konkurencji. Tegoroczne Grand Prix Salonu "Brussels Eureka" powędrowało do Moskwy za opracowanie sztucznego serca. Natomiast dwie kolejne prestiżowe nagrody, tzn. Grand Prix Premiera Rządu Walonii (gospodarza brukselskiego Salonu) oraz Grand Prix International Światowej Organizacji Prasowej (Organisation Mondiale de la Presse Periodique) przypadły wynalazcom z Polski, tzn. profesorom Andrzejowi Czyżewskiemu, Bożenie Kostek i Henrykowi Skarżynskiemu za ich międzynarodowe opracowania patentowe związane z zastosowaniami technologii informatycznych w dziedzinie diagnozowania patologii słuchu, mowy i wzroku. Ponadto wynalazki te zostały nagrodzone złotym medalem.

Posłuchaj wywiadu z prof. Czyżewskim, wyemitowanego przez Radio Gdańsk.

Puchar Grand Prix i Symbol Grand Prix International Prof. Andrzej Czyżewski prezentuje Puchar Grand Prix i Symbol Grand Prix International przyznane w Brukseli za wynalazki z dziedziny informatyki medycznej Prof. nadzw. Bożena Kostek z Wydziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji PG oraz dr inż. Lech Śliwa z IFPiS w Warszawie prezentują Puchar Grand Prix i Symbol Grand Prix International przyznane w Brukseli za wynalazki z dziedziny informatyki medycznej Dyplom Grand Prix International Prof. Bożena Kostek odbiera nagrodę podczas Brussels Eureka Grand Prix Premiera Rządu Walonii Medal Brussels Eureka Medal Brussels Eureka

List gratulacyjny J.M. Rektora Politechniki Gdańskiej

Gdańsk, 3 października 2002 r.

Szanowny Pan
prof. dr hab. inż. Andrzej CZYŻEWSKI
Kierownik Katedry Inżynierii Dźwięku i Obrazu
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Profesorowi za przygotowanie i wygłoszenie wykładu nt. Nowe zastosowania inżynierii dźwięku i obrazu zaprezentowanego podczas uroczystości inaugurującej rok akademicki 2002/2003 w naszej Alma Mater.

Przedstawione przez Pana Profesora najnowsze osiągnięcia w dziedzinie inżynierii dźwięku i obrazu wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy. Szczególnie podkreślano głębokie aspekty humanistyczne oraz praktyczne znaczenie tych osiągnięć, z których część została już wdrożona.

Pański wykład uzmysłowił zaproszonym gościom jak ogromny potencjał intelektualny posiadają pracownicy Politechniki Gdańskiej i jak wiele osiągnięć naukowych i badawczych jest realizowanych w tej Uczelni. Chciałbym, aby tego typu wykładów było więcej i to wygłaszanych nie tylko z okazji inauguracji, gdyż takie wystąpienia w znakomity sposób przyczyniają się do promocji Naszej Uczelni, w kraju i za granicą.

Korzystając z okazji pozwalam sobie życzyć Panu Profesorowi wielu sukcesów naukowych, równie znakomitych odczytów i wykładów oraz szczęścia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku,

prof. Janusz Rachoń

prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
REKTOR Politechniki Gdańskiej

Rafał Królikowski laureatem konkursu o stypendium "Polityki"

W tegorocznej II edycji konkursu na stypendium pn. "Zostańcie z nami!" organizowanego przez tygodnik "Polityka" jednym z laureatów został pracownik Katedry, Rafał Królikowski.

Posłuchaj audycji radiowej z Radia Gdańsk z dnia 9.01.2003.

PG na Forum EURO-CHINA 2002

W dniach 16 - 20 kwietnia 2002 r. odbyła się w Pekinie wielka impreza promująca w Azji europejską technologię społeczeństwa informacyjnego pod nazwą 2002 Euro-China Co-operation Forum on the Information Society. Konferencja i wystawa związane z tą imprezą miały miejsce w ultranowoczesnym World Trade Center w Pekinie. Komisja Europejska (Dyrektoriat Generalny Społeczeństwa Informacyjnego) oraz ze strony chińskiej Ministerstwo Nauki i Technologii (MOST) oraz Ministerstwo Przemysłu Informatycznego (MII) reprezentowane były na najwyższym szczeblu. Celem Forum, które było zorganizowane po raz pierwszy od czasu otwarcia się Chin na bezpośrednią współpracę naukowo-techniczną z Unią Europejską, było nawiązanie bezpośrednich kontaktów oraz zainicjowanie realizacji wspólnych projektów badawczych.

Współczesne Chiny są krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, o czym świadczy m.in. ponad siedmioprocentowy wzrost gospodarczy. Kraj ten błyskawicznie przeobraża się z zacofanego gospodarczo w potęgę o nowoczesnym zapleczu technologicznym i ogromnych inwestycjach kapitałowych. O rozmachu gospodarczym świadczy także obraz chińskiej stolicy - Pekinu, który stał się wielkim placem budowy i błyskawicznie przeobraża się w nowoczesną metropolię.

Tak się złożyło, że Polskę reprezentowała przede wszystkim delegacja Politechniki Gdańskiej. Pozostałe akcenty polskie wynikały z udziału w wystawie jednej z małych firm krajowych oraz delegacji biorącej udział w jednym z programów europejskich w dziedzinie technologii dla rolnictwa. Trzyosobowa delegacja Politechniki Gdańskiej z Katedry Inżynierii Dźwięku i Obrazu na Wydziale ETI (prof. A. Czyżewski, dr hab. B. Kostek, mgr inż. P. Odya) przygotowała samodzielną ekspozycję na powierzchni wystawowej, którą zaoferowała bezpłatnie Komisja Europejska a także prezentację na sesji pod nazwą Co-operation Agora. Na ekspozycji zaprezentowano systemy telemedyczne, które opracowano na zlecenie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz nowo opracowany system rekonstrukcji nagrań archiwalnych za pośrednictwem Internetu a także wdrażany aktualnie teleinformatyczny system powszechnej diagnostyki hałasu i kilka urządzeń elektroakustycznych, zaprojektowanych i wykonanych w PG.

Delegacja z naszej Uczelni została zaproszona na uroczysty obiad oraz na bankiet, w czasie którego przemawiali m.in.: europejski minister do spraw nauki oraz jego chiński odpowiednik. Delegacja naszej Uczelni została ponadto przyjęta przez Ambasadora RP w Chinach, Ksawerego Burskiego, który wyraził aprobatę dla opracowanych w PG rozwiązań naukowo-wdrożeniowych i sposobu ich promowania w Chinach oraz zobowiązał się do dalszej promocji osiągnięć PG na kolejnych wystawach i konferencjach azjatyckich, na które będą zapraszani przedstawiciele ambasady a także zwrócił się o pozostawienie w ambasadzie plakatów i części materiałów informacyjnych dla potrzeb ich dalszego wykorzystania. W związku z takim rozwojem sytuacji oraz z uwagi na liczne kontakty nawiązane z uczelniami i instytucjami promującymi technologię, należy przewidywać, że przede wszystkim oferta przedstawiona przez PG będzie w najbliższym okresie reprezentowała Polskę w dziedzinie osiągnięć społeczeństwa informacyjnego w Chinach, co należy uznać za wydarzenie dość nieoczekiwane, tym niemniej korzystne, z uwagi na możliwość zagranicznej promocji naszej Uczelni. Nasza oferta miała też szansę zostać zauważona przez ponad 120 współwystawców reprezentujących europejskie instytucje badawcze, przemysłowe oraz innowacyjne. Bardzo liczna grupa studentów chińskich pytała także o możliwość studiowania w PG na poziomie magisterskim i doktorskim.

Dzięki pomocy organizacyjnej polskiej ambasady, przeprowadzono szereg bezpośrednich rozmów z przedstawicielami najwyższych czynników rządowych Chin. Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą Chińskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych, z którym m.in. prowadzono tego typu rozmowy wyjaśnił, że kraj ten planuje szersze otwarcie na współpracę naukowo-techniczną z: Rosją, Polską, Chorwacją, Czechami i Węgrami. Konkretnym wynikiem wspomnianych rozmów było ponadto przyjęcie zaproszenia przez szefów Chińskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych do odwiedzenia Politechniki Gdańskiej w czasie planowanej wizyty w Polsce.

Wizyta, o której mowa odbyła się już w tydzień po zakończeniu Forum, tzn. w dniu 28 kwietnia. Delegację rządową Chin przyjął w tym dniu Prorektor do Spraw Nauki, prof. Jan Godlewski. Sześcioosobowa delegacja reprezentowała bardzo wysoki szczebel w hierarchii administracji i nauki chińskiej. W jej skład wchodzili m.in. dyrektorzy departamentów Chińskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych (szef tej Akademii, zrzeszającej 600 najwybitniejszych profesorów jest wicepremierem Chin). Ponadto w składzie delegacji znaleźli się: naczelnik największej prowincji chińskiej i prezydenci miast. W rozmowie z prof. J. Godlewskim członkowie delegacji poinformowali, że obecna polityka rządu chińskiego zmierza z jednej strony do nadania najwyższego priorytetu nauce i postępowi naukowo-technicznemu, zaś z drugiej strony planuje się wspomniane uprzednio zacieśnienie współpracy w tej dziedzinie z krajami Europy Centralnej i Wschodniej. Goście interesowali się informatyką i telekomunikacją, technologią przetwórstwa i konserwacji żywności oraz oceanotechniką. Po zakończeniu spotkania u Prorektora do Spraw Nauki, prof. A. Czyżewski z Wydziału ETI zaprosił gości do odwiedzenia laboratoriów Katedry Inżynierii Dźwięku i Obrazu na tym wydziale. Ustalono plan dalszej współpracy i wzajemnych wizyt (3 osoby z PG otrzymały zaproszenie do Chin na koszt gospodarzy). Propozycje przedstawione ze strony chińskiej pod koniec tego spotkania świadczą o planowanym dużym zaangażowaniu w bezpośrednią współpracę w dziedzinie badań naukowych i kształcenia, zwłaszcza na poziomie doktorskim.

Typowy przykład nowoczesnej zabudowy centrum współczesnego Pekinu Ekspozycja PG na Forum Euro-China Delegacja PG przed spotkaniem z Ambasadorem RP (drugi od lewej - sekretarz Ambasady do spraw współpracy naukowo-technicznej, pan Jagielski) Spotkanie u Prorektora do Spraw Nauki Rewizyta - goście chińscy w towarzystwie prof. A. Czyżewskiego z Wydziału ETI PG