Archiwum roku 2009

Innowacje w edukacji niewidomych i słabo widzących

W dniach 06-07 grudnia 2009 odbyła się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k. Poznania konferencja pt.: Bezpieczeństwo i wyrównywanie szans kierunkiem działań Unii Europejskiej w XXI wieku. Innowacje w edukacji niewidomych i słabo widzących.

W konferencji wziął osobiście udział Przewodniczący Parlamentu Unii Europejskiej, Prof. Jerzy Buzek oraz władze województwa wielkopolskiego. Prof. Andrzej Czyżewski (na zdjęciu z Prof. Jerzym Buzkiem i Panią Dyrektor Ośrodka w Owińskach, Marią Tomaszewską) wraz ze współpracownikami zaprezentował opracowane w Katedrze technologie, których celem jest ułatwianie życia osobom niepełnosprawnym, takie jak: Cyber oko, Usto-mysz, Radar akustyczny, Syntetyzer mowy, Interfejs aromatyczny i in. Prezentacje spotkały się z niezwykle gorącym przyjęciem. Obecne na sali kierownictwo Polskiego Związku Niewidomych i wielu podobnych ośrodków dla osób niewidomych z terenu kraju złożyło po wystąpieniu konkretne oferty współpracy w masowym wdrażaniu opracowanych rozwiązań. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prof. Jerzy Buzek obiecał podjęcie prac nad specjalną rezolucją Parlamentu Europejskiego, która powinna przyczynić się do ułatwienia wprowadzania zaawansowanych technologii wspomagających osoby niepełnosprawne w całej Europie. Konferencję uświetnił ponadto występ chóru niewidomych wychowanków Ośrodka pod nazwą Dzieci Papy (na zdjęciu).

Prof. Andrzej Czyżewski i prof. Jerzy Buzek podczas konferencji w Owińskach Prof. Andrzej Czyżewski, Dyrektor Maria Tomaszewska i prof. Jerzy Buzek podczas konferencji w Owińskach Występ chóru Dzieci Papy

7.12.2009

Złote medale dla wynalazków opracowanych w Katedrze Systemów Multimedialnych

W dniach 18-21 listopada 2009 r. odbyły się w Brukseli kolejne, 58. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2009. Targi te uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych w dziedzie światowej wynalazczości. Katedra Systemów Multimedialnych zaprezentowała dwa wynalazki:

  • Komputerowy interfejs aromatyczny służący do prowadzenia stymulacji polisensorycznej, odgrywającej istotną rolę w terapii i kształceniu dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz
  • System sterowania komputerem za pomocą gestów umożliwiający bezkontaktowe korzystanie z komputera za pomocą gestów rąk.

Oba wynalazki nagrodzone zostały złotymi medalami z wyróżnieniem (Gold Medal with Mention).

Dyplom dla Systemu sterowania komputerem za pomocą gestów Dyplom dla Komputerowego interfejsu aromatycznego Medale dla obu wynalazków Piotr Odya odbiera medal z rąk Pani Wandy Smaborskiej, I Radcy Ambasady RP w Brukseli Piotr Odya i Michał Lech na stoisku Katedry

23.11.2009

Europejskie odznaczenie dla Prof. A. Czyżewskiego

Krzyż Kawalerski Europejskiego Orderu Wynalazczości wręczono Prof. Andrzejowi Czyżewskiemu w dniu 20 listopada 2009 r. w brukselskim Ratuszu Saint-Josse-ten-Noode za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych z zakresu technologii multimedialnych.

Dyplom Krzyż Kawalerski Europejskiego Orderu Wynalazczości Wręczenie odznaczenia Wspólne zdjęcie odznaczonych

23.11.2009

I Nagroda PFRON dla dyplomantów Katedry Systemów Multimedialnych

Dyplom w konkursie Otwarte drzwi Absolwenci specjalności Inżynieria dźwięku i obrazu: mgr inż. Agnieszka Grabkowska i mgr inż. Michał Grabkowski otrzymali I nagrode Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za swoją pracę dyplomową pt.: Tablet oraz inteligentny długopis do prowadzenia ćwiczeń zręcznościowych, wspomagających terapię dysleksji, wykonaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Czyżewskiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w warszawskiej Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki. Pierwszą część stanowiło wręczenie nagród laureatom konkursu dla samorządów równe szanse, równy dostęp. Po wręczeniu nagród reprezentanci każdego z samorządów prezentowali swoje projekty. Po przerwie odbyło się wręczenie dyplomów i upominków dla laureatów konkursu otwarte drzwi. Nasi dyplomanci zdobyli I miejsce (ex aequo) w kategorii Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej. Po otrzymaniu dyplomu każdy z laureatów miał 3 minuty na opowiedzenie o swojej pracy. Uroczystość zakończyła się krótkim koncertem i poczęstunkiem.

4.11.2009

Nagrody dla Katedry na targach Technicon Innowacje 2009

W dniach 28-29 października 2009 w Gdańsku odbyły się 5. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji - Technicon - Innowacje 2009. W ramach targów odbył się konkurs Innowacje 2009, do którego Katedra Systemów Multimedialnych zgłosiła dwa własne rozwiązania prezentowane na Targach: cyber-oko oraz System Inteligentnego Monitoringu. Oba rozwiązania zostały nagrodzone medalami. Katedra brała także udział w konferencji Globe Forum, odbywającej się równolegle z targami.

Medale targów Technicon 2009 Dyplom targów Technicon 2009 za System Inteligentnego Monitoringu Dyplom targów Technicon 2009 za cyber-oko
Na stoisku KSM podczas targów Technicon 2009 Na stoisku KSM podczas targów Technicon 2009 Podczas targów Technicon 2009, z  Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzym Buzkiem (drugi od lewej)

30.10.2009

Prof. Bożena Kostek wiceprezydentem Audio Engineering Society

Prof. Bożena Kostek - wiceprezydent AES

W dniu 23 października rozpoczęła się dwuletnia kadencja prof. Bożeny Kostek jako wiceprezydenta towarzystwa naukowego Audio Engineering Society. W czerwcu 2009 r. B. Kostek zdobyła nominację, a następnie została wybrana w ogólnoświatowych wyborach na funkcję wiceprezydenta Audio Eng. Soc. na kadencję w latach 2009-2011.

 

27.10.2009

Nagroda i wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską

Dyplom dla dra Piotra Szczuko w konkursie KRRTV Dyplom dla dra Józefa Kotusa w konkursie KRRTV W trakcie 9 Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2009, Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przyznała nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.
III nagrodę otrzymał dr inż. Józef Kotus za rozprawę: Ocena wpływu zagrożeń hałasowych na częstość występowania chorób słuchu z zastosowaniem systemów teleinformatycznych. Wyróżnienie otrzymał dr inż. Piotr Szczuko za rozprawę: Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci.

25.06.2009

3 nominacje i Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich dla Katedry Systemów Multimedialnych za transfer technologii

Podczas odbywających się w dniach 16-19 czerwca w Poznaniu Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) i w ich ramach wystawy Nauka dla Gospodarki, Katedra Systemów Multimedialnych została nagrodzona Złotym Medalem MTP w kategorii transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Medal przyznano za multimodalny interfejs komputerowy o nazwie Usto-mysz, który już wkrótce znajdzie zastosowanie w produktach międzynarodowej firmy z siedzibą w Gdańsku: Young Digital Planet SA.

Podczas tegorocznych targów, których ogólna nazwa brzmi: Innowacje-Maszyny-Technologie, swoją ofertę prezentowało prawie 1000 firm i instytucji z 30 krajów, w tym z tak odległych jak Indie, Korea Południowa czy Tajwan. Ekspozycja zajmowała ponad 20.000 metrów kwadratowych i była podzielona na salony tematyczne. Jednym z nich był wspomniany wyżej Salon Nauka dla Gospodarki, w którym najnowsze wynalazki i technologie prezentowane były przez ponad 70 wystawców. Wśród nich największe stoisko miała Politechnika Gdańska prezentująca wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez 9 zespołów badawczych.

Równolegle z targami odbywały się dwa konkursy, których zwycięzcy otrzymywali Złote Medale MTP. Pierwszy dotyczył najlepszego i najbardziej innowacyjnego produktu prezentowanego podczas targów, drugi przeznaczony był dla instytucji badawczych i naukowych, które wdrożyły swój produkt w przemyśle. Spośród wystawców reprezentujących Politechnikę Gdańską nominowany do konkursu na najlepszy produkt został System śledzenia punktu fiksacji wzroku na monitorze komputera opracowany w Katedrze Systemów Multimedialnych (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), a w konkursie transferu technologii: Usto-mysz i Inteligentny długopis, również opracowane w Katedrze Systemów Multimedialnych, a wdrażane przez Young Digital Planet S.A. Wszystkie trzy produkty były prezentowane równolegle na stoiskach Politechniki Gdańskiej oraz YDP S. A. Trzy uzyskane nominacje przełożyły się w efekcie na jedną nagrodę: Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich - dla Usto-myszy. Podczas uroczystej gali w dniu 17 czerwca medal odebrali prof. Andrzej Czyżewski, reprezentujący Katedrę Systemów Multimedialnych Wydziału ETI PG oraz Wiktor Fabiański, jako przedstawiciel instytucji wdrażającej, YDP S. A. Należy dodać, że Złotym Medalem wyróżniono tylko 29 produktów, spośród zaprezentowanych na blisko tysiącu ekspozycji wystawowych. w tym 9 w konkursie transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

Dyplom MTP 2009 Złoty Medal MTP 2009 Złoty Medal MTP 2009 Stoisko KSM podczas MTP 2009

Wręczenie nagród podczas MTP 2009 Stoisko YDP podczas MTP 2009 Stoisko YDP podczas MTP 2009

18.06.2009

Złoty i srebrny medal konkursu paryskiego dla Usto-myszy i Inteligentnego długopisu

Podczas 108. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concurse Lépine w Paryżu, Katedra Systemów Multimedialnych zaprezentowała swoje dwa wynalazki: Usto-mysz i Inteligentny długopis. Oba zostały wysoko ocenione przez 47-osobowe jury prestiżowego konkursu, w skład którego weszli eksperci wszystkich branż i dziedzin prezentowanych podczas targów. Oba wynalazki z KSM otrzymały medale. Złoty medal został przyznany Usto-myszy, czyli interfejsowi pozwalającemu za pomocą ruchów ust i języka obsługiwać komputer. Srebrny medal otrzymał Inteligentny długopis, który będzie pomocą w terapii osób z dysleksją. Komisja konkursowa w wyborze najlepszych innowacji wzięła pod uwagę poziom nowatorstwa, techniki i technologii, a także społeczną potrzebę, oraz możliwość wdrożenia i sprzedaży wynalazków.
Oba uhonorowane medalami rozwiązania wprowadza w swoich produktach firma Young Digital Planet. Obecnie trwają już prace nad wytworzeniem serii prototypów.
Targi Concours Lépine odbyły się w dniach od 30.04 do 10.05.2009 r. Ich organizatorem jest Stowarzyszenie Wynalazców i Producentów Francuskich.

Dyplom dla Usto-myszy Medal dla Usto-myszy Dyplom dla Inteligentnego długopisu Medal dla Inteligentnego długopisu

18.05.2009

Laboratorium wyjazdowe do Monachium

Uczestnicy laboratorium wyjazdowego z prof. Kostek i prof. Czyżewskim W dniach 7 - 10 maja 2009 r. członkowie Koła Naukowego Inżynierii Dźwięku i Obrazu mieli możliwość uczestniczenia w 126 Międzynarodowej Konwencji Audio Engineering Society. Podczas Konwencji 28 studentów Katedry Systemów Multimedialnych uczestniczyło w warsztatach, seminariach oraz wykładach prowadzonych przez profesjonalnych inżynierów dźwięku z całego świata. Zajęcia te rozszerzały zagadnienia poruszane na zajęciach specjalności Inżynieria Dźwięku i Obrazu.
Studenci uczestniczyli w wykładach technicznych, gdzie prezentowano najnowsze technologie z dziedziny dźwięku, takie jak inteligentne efekty cyfrowe, współczesne konstrukcje głośników, dźwięk i efekty w grach komputerowych, nagrywanie dźwięku i standardy kodowania i transmisji. Bardzo popularne były zajęcia związane z realizacją nagrań zarówno stereofonicznych, jak i dźwięku dookólnego. Niezwykłym doświadczeniem była możliwość dyskusji z doświadczonymi realizatorami i inżynierami dźwięku każdorazowo po warsztatach oraz podczas spotkania wykładowców poza zajęciami.
Podczas Konwencji miały miejsce również targi sprzętu fonicznego, w trakcie których studenci mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami. Organizatorzy Konwencji zadbali, by studenci z różnych stron świata mogli poznać się bliżej. Dzięki wyjazdowi studenci Katedry Systemów Multimedialnych mieli okazję nawiązać znajomości z wieloma sekcjami studenckimi AES, m. in. z Politechniki Wrocławskiej, z Akademii Muzycznej w Warszawie, z Politechniki w austriackim Grazu oraz z Akademii Muzycznej w Moskwie.

15.05.2009

Nagroda na Międzynarodowych Targach EUROPOLTECH 2009

Dyplom targów Europoltech 2009 Statuetka SUPERNOWOCZESNY 2009 - nagroda targów Europoltech 2009 W dniach 22-24 kwietnia Katedra Systemów Multimedialnych prezentowała na Targach Europoltech Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości oraz terroryzmu. System nagrodzony został statuetką SUPERNOWOCZESNY 2009 w konkursie na produkt o najwyższym zaawansowaniu technologicznym.

System wykorzystuje nowe metody i techniki komputerowe do analizy strumieni wideo z kamer monitoringu oraz strumieni dźwiękowych z mikrofonów. Jest to system monitoringu akustycznego i wizyjnego nowej generacji, oparty na ekonomicznym i skalowanym rozwiązaniu tzw. stacji węzłowych, instalowanych w dowolnych punktach miasta. Ich zadaniem jest analiza danych i automatyczne wykrywanie sytuacji wskazujących na zagrożenie. Informacje o typie i lokalizacji zdarzeń przesyłane są do centrum i bezpośrednio do patroli z użyciem systemu komunikacji bezprzewodowej, wykorzystującego miniaturowe komputery klasy PDA i transmisję danych multimedialnych.

24.04.2009

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Katedra Systemów Multimedialnych PG otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z trzema dyplomami listem gratulacyjnym Ministra za promocję wynalazków za granicą, podczas uroczystej inauguracji Giełdy Wynalazków w Muzeum Techniki NOT przy Pałacu Kultury w Warszawie w dniu 9 marca 2009. Wyróżnione zostały rozwiązania nagradzane na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w roku 2008:

  • Multimedialny System Monitorowania Hałasu
  • Multimedialny system szacowania wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem środków teleinformatycznych
  • Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy na urządzenia klasy PDA

Za ostatni z wymienionych projektów dyplom otrzymał również współpracujący z Katedrą Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stanowisko Katedry Systemów Multimedialnych Stanowisko Katedry Systemów Multimedialnych

List gratulacyjny za projekt: Multimedialny System Monitorowania Hałasu Dyplom za projekt: Multimedialny system szacowania wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem środków teleinformatycznych Dyplom za projekt: Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy na urządzenia klasy PDA Dyplom dla Katedry Systemów Multimedialnych za promocję wynalazków za granicą

11.03.2009

Powołanie prof. Andrzeja Czyżewskiego w skład komitetu EURO2012

Akt powołania Prof. Andrzej Czyżewski został powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska w skład Społecznego Komitetu Wsparcia EURO2012.

 

 

5.02.2009

Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

Medal Akademii Polskiego Sukcesu W dniu 24 stycznia w sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Oskarów Polskiego Biznesu i medali Akademii Polskiego Sukcesu. W uroczystości oprócz laureatów uczestniczyli ambasadorowie akredytowani w Polsce, przedstawiciele kancelarii Prezydeta RP, Premiera RP i zaproszeni goście - ludzie kultury, nauki, gospodarki i mediów. Honorową Nagrodę "Oskara Polskiego Biznesu" otrzymał Toomas Hendrik Ilves - Prezydent Republiki Estonii. Złote medale Akademii Polskiego Sukcesu wręczono prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Andrzejowi Czyżewskiemu z Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia na polu nauki i wdrażania wyników badań naukowych.

26.01.2009

Media o pracach Katedry nad systemem monitoringu wizyjnego

W mediach opublikowano informacje o prowadzonych w Katedrze pracach nad analizą obrazu z kamer w systemach monitoringu. Prace te są prowadzone w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz europejskiego projektu FP7 INDECT.

Materiał o pracach Katedry wyemitowano w lokalnym programie informacyjnym Panorama w dniu 15 stycznia 2009 (zobacz) oraz w ogólnopolskim programie Teleexpress w dniu 18 stycznia 2009 (zobacz). Ponadto informację o tych pracach badawczych opublikowała Polska Agencja Prasowa w serwisie Nauka w Polsce (zobacz).

Powyższe informacje, jak również inne informacje o pracach Katedry opublikowane w mediach, można znaleźć również na nowej stronie naszego serwisu: Katedra w mediach.

20.01.2009