Archiwum roku 2006

"Mój talent dla Polski"

Dwaj doktoranci Katedry Systemów Multimedialnych, Maciej Kulesza i Paweł Żwan w towarzystwie promotorów, prof. Andrzeja Czyżewskiego i prof. Bożeny Kostek odebrali w dniu 18 grudnia 2006 r. w Pałacu Prezydenckim gratulacje i upominki (wieczne pióra) od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Uroczystość odbyła się w ramach spotkania Mój talent dla Polski. Było to spotkanie Prezydenta RP z ok. 70 wyróżniającymi się naukowcami, artystami i sportowcami.

Prezydent RP Lech Kaczyński składa gratulacje i wręcza upominki Maciej Kulesza, prof. Bożena Kostek i Paweł Żwan podczas spotkania "Mój talent dla Polski" Maciej Kulesza, prof. Andrzej Czyżewski i Paweł Żwan podczas spotkania "Mój talent dla Polski" Maciej Kulesza i Paweł Żwan podczas spotkania "Mój talent dla Polski"

19.12.2006

Nagroda I stopnia dla Katedry za Multimedialny System Monitorowania Hałasu w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

Nagroda dla Multimedialnego systemu monitorowania hałasu Multimedialny System Monitorowania Hałasu, opracowywany w Katedrze Systemów Multimedialnych PG zdobył nagrodę I stopnia w kategorii prac naukowo-badawczych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służących poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce, przyznaną w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Skład zespołu opracowującego rozwiązanie (w ramach projektu badawczo rozwojowego nr R02 010 01) jest następujący: Andrzej Czyżewski, Józef Kotus, Bożena Kostek, Maciej Kulesza Tomasz Pyra, Maciej Szczodrak. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 grudnia 2006 r. w sali kolumnowej Sejmu RP podczas plenarnego posiedzenia Rady Ochrony Pracy.

Prof. Andrzej Czyżewski w sali kolumnowej Sejmu RP Prof. Andrzej Czyżewski w Sejmie RP z dyplomem za Multimedialny System Monitorowania Hałasu Prezentacja Multimedialnego Systemu Monitorowania Hałasu w sali kolumnowej Sejmu RP Józef Kotus w Sejmie RP z dyplomem za Multimedialny System Monitorowania Hałasu Józef Kotus w sali kolumnowej Sejmu RP z plakatem Multimedialnego Systemu Monitorowania Hałasu

18.12.2006

Dyplom dla Katedry za Multimedialny system monitorowania hałasu

Dyplom dla Katedry za Multimedialny system monitorowania hałasu Podczas targów "Politechnika Gdańska dla gospodarki innowacyjnej", odbywających się w dniach 28-30 listopada 2006 w Gdańsku, Katedra Systemów Multimedialnych otrzymała dyplom uznania za rozwiązanie innowacyjne pt. Multimedialny System Monitorowania Hałasu, nagrodzone srebrnym medalem na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2006 w Gdańsku.

8.12.2006

Nagroda dla doktorantów KSM w konkursie podczas 121 kongresu AES

W dniach 5-8 października bieżącego roku w San Francisco w Stanach Zjednoczonych odbył się 121 międzynarodowy kongres Audio Engineereing Society. Jedna z sesji konferencyjnych stanowiła finał konkursu na najlepszy projekt studencki z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnału. Uczestnicy prezentowali wyniki prac oraz odpowiadali na szczegółowe pytania przed komisją złożoną z przedstawicieli firm amerykańskich. W konkursie brało również udział dwóch doktorantów Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej.

Jeden ze zgłoszonych projektóww, realizowany w bezpośredniej współpracy z warszawskim Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, przedstawiony przez Macieja Kuleszę, dotyczył bezkontaktowego aparatu słuchowego zaprojektowanego specjalnie z myślą o niemowlętach. Korekcja wady słuchu u tak małych dzieci ma istotne znaczenie, gdyż w przeciwnym wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo zaburzenia rozwoju ośrodka mowy. Dzieci takie mają zwykle problemy z nauką oraz komunikacją w starszym wieku. Wykorzystanie proponowanego aparatu pozwala korygować wadę słuchu już od pierwszych miesięcy życia dziecka, a tym samym zapobiegać wspomnianym problemom. W przeciwieństwie do standardowych aparatów słuchowych dostępnych na rynku, zaproponowane urządzenie instalowane jest w łóżeczku dziecka i wykorzystuje szereg algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów zaimplementowanych na procesorze DSP.

Paweł Żwan, autor drugiego ze zgłoszonych do konkursu projektów, prezentował system do nauki emisji głosu w śpiewie. Aplikacja ta oblicza parametry śpiewu w czasie rzeczywistym i prezentuje je na ekranie komputera PC w odniesieniu do parametrów dźwięków profesjonalnych śpiewaków. Utworzone w ten sposób wizualne sprzężenie zwrotne umożliwia śpiewakowi ocenę prawidłowości wykonywanych ćwiczeń wokalnych i trening głosu, tak by pod względem emisji odpowiadał on głosom profesjonalnym.

Oba zgłoszone do konkursu projekty zajęły odpowiednio pierwsze oraz drugie miejsce. Maciej Kulesza otrzymał stypendium fundowane przez producenta studyjnych przetworników analogowo-cyfrowych, firmę Lavry Engineering, natomiast Paweł Żwan zestaw aplikacji pomocnych przy miksowaniu nagrań studyjnych wraz z kartą komputerową z procesorem DSP.

Dyplom dla mgr inż. Macieja Kuleszy za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Student Design Competition Dyplom dla mgr inż. Pawła Żwana za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Student Design Competition

17.10.2006

Indywidualna Nagroda Ministra dla prof. B. Kostek

Dyplom dla prof. Kostek Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek otrzymała Indywidualną Nagrodę Ministra za monografię p.t. "Perception-Based Data Processing in Acoustics. Applications to Music Information Retrieval and Psychophysiology of Hearing"

2.10.2006

Nagroda dla nagrania 5.1 na 120. konferencji AES

Dyplom dla nagrania 5.1 w konkursie podczas konferencji AES w Paryżu Studenci naszej Katedry, Grzegorz Sikora i Tomasz Chodakowski-Malkiewicz, oraz Paweł Zakrzewski, student Inżynierii Biomedycznej, zdobyli trzecią nagrodę w kategorii "Classical Surround" na tegorocznej konferencji Audio Engineering Society w Paryżu za nagranie Chóru Politechniki Gdańskiej. Przedmiotem nagrania był Psalm 103 Michała Ippolitova-Ivanowa "Błogosławiony Duszy Moja". Chór nagrywany był w Kościele św. Mikołaja. Do nagrania użyto dziewięciu mikrofonów. Pierwsze siedem mikrofonów tworzyło tzw. "Fukada Tree" - technikę dedykowaną dla nagrań dookólnych. Pozostałe dwa mikrofony, oddalone o ok. 12 metrów, tworzyły parę stereo ORTF dla nagrania ambientu.

30.05.2006

Dyplom za Multimedialny system monitorowania hałasu

Dyplom za Multimedialny system monitorowania hałasu Minister Edukacji i Nauki, prof. Michał Seweryński, przyznał prof. Andrzejowi Czyżewskiemu z zespołem naukowców z Katedry Systemów Multimedialnych, dyplom za projekt pod nazwą Multimedialny System Monitorowania Hałasu.

24.02.2006

Stypendium Grupy Lotos dla Józefa Kotusa

Stypendium Grupy Lotos dla Józefa Kotusa Doktorant naszej Katedry, mgr inż. Józef Kotus, otrzymał stypendium fundowane Grupy LOTOS S.A.

23.01.2006