Archiwum roku 2010

Medale Brukselskich Targów Wynalazczości

System sterowania kamerami ruchomymi w inteligentnym systemie śledzenia obiektów ruchomych oraz system i aplikacje związane ze śledzeniem położenia wzroku na monitorze komputerowym "Cyber-oko", opracowane w Katedrze Systemów Multimedialnych, zostały docenione przez jury podczas 59-tych Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2010. Pierwsze z rozwiązań zostało nagrodzone złotym medalem, drugie - srebrnym. Ponadto Cyber-Oko zostało wyróżnione medalem i dyplomem rumuńskiego Ministra Edukacji, Badań Naukowych, Młodzieży i Sportu.

Tegoroczna edycja Targów odbyła się w dniach 18-20 listopada i zgromadziła 316 innowacyjnych rozwiązań z 17 krajów. Targi odwiedziło ponad 4000 zwiedzających. Polskę reprezentowało 107 polskich wynalazków, zaprezentowanych przez jednostki sfery nauki, przedsiębiorstwa produkcyjne, twórców indywidualnych oraz młodych wynalazców. W trakcie Targów odbyły się liczne konferencje, podzielone na trzy główne bloki: "Konsulting, marketing, design"; "Innowacje jutra, Nowe technologie, Innowacje a filozofia, Gospodarka przyszłości"; "Konkursy młodych wynalazców".

Medal dla Systemu sterowania kamerami ruchomymi w inteligentnym systemie śledzenia obiektywów ruchomych Medal dla Cyber-Oka Dyplom dla Cyber-Oka Dyplom dla Systemu sterowania kamerami ruchomymi w inteligentnym systemie śledzenia obiektywów ruchomych Dyplom dla Cyber-Oka Dyplom Ministra Edukacji, Badań Naukowych, Młodzieży i Sportu Rumunii dla Cyber-Oka Widok na halę targową Stoisko Katedry

Reportaże i wywiady dotyczące nagrodzonych rozwiązań można znaleźć w dziale Katedra w mediach.
Filmy pokazujące działanie nagrodzonych rozwiązań można znaleźć na katedralnym kanale YouTube.

25.11.2010

List gratulacyjny dla Prof. A. Czyżewskiego

List gratulacyjny dla Prof. A. Czyżewskiego List gratulacyjny dla Prof. A. Czyżewskiego

24.11.2010

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

List gratulacyjny J. M. Rektora PG, Prof. Henryka Krawczyka W związku z przyznaniem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii nowego rodzaju interfejsów multimodalnych zespołowi w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
 • Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
 • Dr inż. Piotr Odya
 • Mgr inż. Piotr Dalka
 • Mgr inż. Łukasz Kosikowski
 • Mgr inż. Maciej Kulesza
 • Mgr inż. Michał Lech

J. M. Rektor PG, Prof. Henryk Krawczyk wystosował list gratulacyjny.

W dniu 18 listopada Pani Minister Barbara Kudrycka uroczyście wręczyła nagrody przedstawicielom zespołu.

Uroczyste wręczenie nagród Uroczyste wręczenie nagród Uroczyste wręczenie nagród

Reportaże i wywiady dotyczące nagrodzonych rozwiązań można znaleźć w dziale Katedra w mediach.
Filmy pokazujące działanie nagrodzonych rozwiązań można znaleźć na katedralnym kanale YouTube.

28.10.2010 (aktualizacja: 24.11.2010)

Medal pamiątkowy dla prof. A. Czyżewskiego

Medal pamiątkowy Politechniki Gdańskiej dla prof. Czyżewskiego J. M. Rektor Politechniki Gdańskiej wyróżnił trzech Profesorów Wydziału ETI Medalem pamiątkowym 100-lecia politechniki w Gdańsku/60-lecia Politechniki Gdańskiej. Wsród nagrodzonych znalazł sie Prof. Andrzej Czyżewski.

 

27.10.2010

Zawieszenie wiechy na budynku GPNT

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prof. Jerzy Buzek w rozmowie z Prof. Andrzej Czyżewskim Uroczystość zawieszenia "Wiechy" na powstającym, kolejnym już budynku Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyła się w dn. 22 pażdziernika 2010 r. W uroczystości uczestniczyło wielu wysoko postawionych przedstawicieli władzy, samorządu, a takze przedstawiciele nauki i przemysłu. Na zdjęciu Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prof. Jerzy Buzek w rozmowie z Prof. Andrzejem Czyżewskim.

25.10.2010

Złoty Medal w konkursie Innowacje na Targach Technicon 2010

Pasywny Radar Akustyczny zrealizowany w Katedrze Systemów Multimedialnych PG nagrodzony został złotym medalem w konkursie Innowacje 2010, odbywającym się w ramach 6. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE. Opracowane urządzenie wykorzystuje wyniki analizy kierunku napływania fal akustycznych do kierowania wizyjnymi kamerami obrotowymi.

Dyplom targów Technicon dla KSM - złoty medal w konkursie Innowacje 2010 Złoty medal w konkursie Innowacje 2010 na targach Technicon 2010 dla KSM Złoty medal w konkursie Innowacje 2010 na targach Technicon 2010 dla KSM Złoty medal w konkursie Innowacje 2010 na targach Technicon 2010 dla KSM Złoty medal w konkursie Innowacje 2010 na targach Technicon 2010 dla KSM Zespół KSM na stoisku podczas targów Technicon 2010

Reportaże i wywiady dotyczące nagrodzonych rozwiązań można znaleźć w dziale Katedra w mediach.
Filmy pokazujące działanie nagrodzonych rozwiązań można znaleźć na katedralnym kanale YouTube.

18.10.2010

Nowe projekty konsorcyjne

W okresie wakacji przyznany został kolejny projekt międzynarodowy w ramach 7 PR UE.
Projekt o akronimie ADDPRIV związany z technologiami poprawy prywatności w cyberprzestrzeni będzie realizowany w Katedrze Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. Bożeny Kostek. Jest to trzeci projekt 7 PR aktualnie realizowany w tej katedrze.
Ponadto prof. B. Kostek została Uczelnianym kierownikiem nowego projektu konsorcyjnego NCBiR o akronimie SyNat, dotyczącego technologii bibliotek cyfrowych, który w PG będzie wykonywany w katedrach KSM, KIO i KASK.

29.09.2010

Wyróżnienie dla Prof. A. Czyżewskiego

Wyróżnienie dla Prof. A. Czyżewskiego

1.07.2010

Nagroda dla pracy magisterskiej mgr. inż. Kuby Łopatki

Praca magisterska realizowana w Katedrze Systemów Multimedialnych PG zdobyła wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej. Temat wyróżnionej pracy: Algorytmy przetwarzania sygnałów do zastosowań w procesie kształtowania prozodii w konkatenacyjnym syntetyzerze mowy. Autorem pracy jest mgr inż. Kuba Łopatka, promotorem: dr inż. Piotr Suchomski.

22.06.2010

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Złoty medal MTP 2010 za System Inteligentnego Monitoringu W dniu 09 czerwca b.r. Katedra Systemów Multimedialnych otrzymała Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za eksponowany na wystawie Nauka dla Gospodarki System Inteligentnego Monitoringu. Na tegorocznych Targach wyrózniono jedynie 18 produktów, w tym dwa opracowania, które powstały na Wydziale ETI PG.

Informacja prasowa

Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2010 za <I>System Inteligentnego Monitoringu</I> Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2010 za <I>System Inteligentnego Monitoringu</I>

10.06.2010

Wygrana w ogólnopolskim konkursie "Top Nauka - Cudze chwalicie, swego nie znacie"

Dyplom konkursu Top Nauka - Cudze chwalicie, swego nie znacie Statuetka konkursu Top Nauka - Cudze chwalicie, swego nie znacie W dniu 20 kwietnia 2010 roku ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiego konkursu na wybitne osiągnięcia nauki polskiej w ramach projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie - promocja osiągnięć nauki Polskiej". W kategorii nauk technicznych nagroda główna przypadła zespołowi Katedry Systemów Multimedialnych w składzie prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, dr inż. Józef Kotus, mgr inż. Maciej Szczodrak, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, mgr inż. Piotr Dalka za Multimedialny system monitorowania hałasu.

Celem projektu Multimedialny System Monitorowania Hałasu było stworzenie teleinformatycznego systemu monitorowania klimatu akustycznego, uwzględniającego w szczególnym stopniu obrazowanie wpływu zagrożeń hałasowych na słuch. Multimedialny system monitorowania hałasu składa się z zainstalowanych w terenie stacji pomiarowych, które przesyłają dane o hałasie do serwera wyposażonego w oprogramowanie do modelowania hałasu, tworzenia dynamicznych map zagrożeń hałasowych i do badania i wizualizacji wpływu hałasu na narząd słuchu.

Więcej informacji o nagrodzonym systemie w serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej.

1.06.2010 (aktualizacja)

Wyróżnienie dla Prof. Bożeny Kostek

Prof. Bożena Kostek otrzymała zaszczytny tytuł Fellow towarzystwa naukowego Audio Engineering Society (AES). Wyróżnienie to nadane w uznaniu "szczególnych osiągnięć naukowych w dziedzinie akustyki fonicznej" wręczył Prezydent AES w trakcie ceremonii otwarcia 128 Konwencji Audio Eng. Society, która odbyła się w dniach 22-25 maja w Londynie.

26.05.2010

Wynalazki Katedry Systemów Multimedialnych docenione na międzynarodowych targach wynalazczości w Paryżu

W tegorocznych targach wynalazczości Concours Lepine, odbywających się w Paryżu od 28 kwietnia do 9 maja, uczestniczyło przeszło 200 firm, uczelni, instytutów i osób prywatnych z 14 krajów. Na polskim stoisku, największym pośród stoisk narodowych, prezentowanych było 31 wynalazków. Pośród nich znajdowały się dwa rozwiązania, których autorami są pracownicy Katedry Systemów Multimedialnych. Były to Wirtualny touchpad, umożliwiający sterowanie komputerem za pomocą gestów dłoni oraz System do badania i terapii widzenia obuocznego. Ten drugi wynalazek wzbudził szczególne zainteresowanie jury i nagrodzony został Złotym Medalem targów. Wirtualny touchpad także został doceniony przez jury - wyróżniono go brązowym medalem.

Concours Lepine to ważna część paryskich targów "Foire de Paris", jednej z największych w Europie imprez wystawienniczych. Wynalazki zgłoszone do konkursu oceniane były przez 47 jurorów, ekspertów reprezentujących wszystkie branże i dziedziny prezentowane na targach.

Informacja o medalu dla Systemu do badania i terapii widzenia obuocznego Informacja o medalu dla Wirtualnego touchpada
Logo targów Łukasz Kosikowski przy prezentuje System do badania i terapii widzenia obuocznego Łukasz Kosikowski i Piotr Odya przy stoisku Katedry Tłumy zwiedzających przy stoisku Katedry Badanie w nagrodzonym systemie

11.05.2010

Wyróżnienie PTETiS

Referat autorstwa mgr. inż. Damiana Ellwarta i prof. Andrzeja Czyżewskiego pod tytułem "Poprawa zrozumiałości mowy w obecności zakłóceń z wykorzystaniem algorytmu opartego na filtracji adaptacyjnej" został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział Gdańsk. Referat był prezentowany w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice '2009.

11.05.2010

Nagroda dla prof. B. Kostek

Prof. Bożena Kostek otrzymała Best paper award za współautorski (B. Kunka) referat pt. Application of Gaze Tracking Technology to Quality of Experience Domain na konferencji IEEE MCSS'2010 (IEEE Multimedia Communications, Services and Security), która odbyła się w dniach 6-7 maja w Krakowie.

10.05.2010

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniach 8-14 marca 2010 roku odbywała się w Muzeum Techniki w Warszawie XVII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych w 2009 roku na światowych Targach Wynalazczości. Katedra Systemów Multimedialnych prezentowała cztery swoje wynalazki:

 • Graficzny interfejs multimodalny;
 • Interfejs multimodalny do sterowania komputerem za pomocą gestów warg i języka;
 • System sterowania komputerem za pomocą gestów;
 • Komputerowy interfejs aromatowy

Podczas uroczystej inauguracji Giełdy Wynalazków w dniu 8 marca 2010 roku Katedra została nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego następującymi dyplomami:

 • za projekt pod nazwą Komputerowy interfejs aromatowy;
 • za projekt pod nazwą System sterowania komputerem za pomocą gestów;
 • za projekt pod nazwą Interfejs multimodalny do sterowania komputerem za pomocą gestów warg i języka;
 • za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą.

Statuetka za Interfejs multimodalny do sterowania komputerem za pomocą gestów warg i języka Statuetki za Komputerowy interfejs aromatowy i System sterowania komputerem za pomocą gestów Statuetka za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą Dyplom za Interfejs multimodalny do sterowania komputerem za pomocą gestów warg i języka Dyplom za System sterowania komputerem za pomocą gestów Dyplom za Komputerowy interfejs aromatowy Dyplom za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą Profesor Czyżewski odbiera nagrody z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Profesora Witolda Jurka Minister Witold Jurek rozmawia z Profesorem Czyżewskim na stanowisku Katedry Doktor Suchomski na stanowisku Katedry

9.03.2010