Archiwum

Nagrody dla zespołów KSM w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2013

Dnia 21 października 2014 r. w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej odbyło się uroczyste podsumowanie cyklu seminaryjnego Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2013. W ramach XXIII cyklu seminaryjnego odczytano 46 referatów, w cyklicznie organizowanych zebraniach naukowych. Artykuły zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Nagroda za najlepszy referat w całym cyklu seminaryjnym ufundowana przez Gdański oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej została przyznana zespołowi KSM w składzie mgr inż. Piotr Bratoszewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski za referat pt. Śledzenie głowy użytkownika komputera z użyciem kamery Time of Flight.

Dla drugiego zespołu KSM, w składzie mgr inż. Janusz Cichowski, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, zostało przyznane wyróżnienie za referat pt. Ochrona prywatności w systemach monitoringu wizyjnego, przegląd opracowanych architektur i algorytmów.

PTETiS 2014 PTETiS 2014

22.10.2014

Nagroda The Best Paper Award dla zespołu KSM na konferencji IEEE SPA2014

SPA2014 W dniach 22 - 24 września 2014 r. w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications pod patronatem polskiej sekcji IEEE. Wydarzeniu współtowarzyszyły: XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, XXI konferencja Systemu Czasu Rzeczywistego oraz IX edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków.

Referat pt. Examininig Acoustic Emmission of Engineered Ultrasound Loudspeakers wygłoszony przez mgr inż. Janusza Cichowskiego (współautorzy artykułu, mgr inż. Piotr Bratoszewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski) otrzymał nagrodę The Best Paper Award.

29.09.2014

Nagroda dla dra M. Lecha

Magroda M. Lech Dnia 26 września 2014 roku w trakcie wydziałowej, uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015, dr inż. Michał Lech otrzymał nagrodę dla Młodych Pracowników Nauki za osiągnięcia w roku 2013.

26.09.2014

Pierwsza nagroda w Konkursie Młodych Autorów na KSTiT 2014 dla J. Cichowskiego

W dniach 3 – 5 września 2014 r. w Poznaniu odbyło się XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTIT 2014) pod hasłem Telekomunikacja Sercem Gospodarki Cyfrowej. W ramach sympozjum zostało zorganizowane 20 sesji tematycznych oraz odczytano 6 referatów plenarnych, wydarzeniu towarzyszyła również wystawa produktów branżowych oraz Konkurs Młodych Autorów.

Pierwsza nagroda w Konkursie Młodych Autorów została przyznana dla mgr inż. Janusza Cichowskiego (współautor artykułu: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski) za referat pt. Aktywny system RFID do lokalizacji i identyfikacji obiektów w wielomodalnej infrastrukturze bezpieczeństwa. Nagrody zostały przyznane przez Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk i ufundowane przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

KSTiT 2014 KSTiT 2014

8.09.2014

Złoty Cyborg dla prof. Czyżewskiego

Decyzją Kapituły Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, prof. Andrzej Czyżewski (Katedra Systemów Multimedialnych) został wyróżniony tytułem Lidera Polskiej Teleinformatyki i w dn. 3. 09. 2014 r. w Poznaniu nagrodzony statuetką Złoty Cyborg (ufundowaną przez firmę Sprint S. A.) za “wybitne osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji internetowych wspomagających osoby niepełnosprawne”.

Złoty Cyborg Złoty Cyborg

5.09.2014

Pierwsza Nagroda Premiera dla prof. Czyżewskiego z zespołem

Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał Pierwszą Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 r. W skład zespołu laureatów z Katedry Systemów Multimedialnych wchodzą: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr inż. Bartosz Kunka, mgr Agnieszka Kwiatkowska, dr inż. Piotr Odya oraz mgr inż. Rafał Rybacki.

Szczegóły na stronie internetowej PG

1.08.2014

Nagroda dla dra M. Lecha

KKRRiT 2014 Dr inż. Michał Lech zdobył trzecie miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych, organizowanym przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Dwunasta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2013 a 21 lutego 2014 r. Tematem rozprawy doktorskiej było opracowanie metody i algorytmów sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego.

26.05.2014

Nagrody dla dra P. Szczuko i dla Katedry Systemów Multimedialnych

Referat Augmented Reality for Privacy-Sensitive Visual Monitoring dra Piotra Szczuko z Katedry Systemów Multimedialnych został nagrodzony nagrodą Best Paper Award na międzynarodowej konferencji Multimedia Communications, Services and Security MCSS 2014, która odbyła się 11 czerwca 2014 w Krakowie.

Konferencji towarzyszył odbiór końcowy projektu FP7 INDECT, w którym pracownicy Katedry Systemów Multimedialnych opracowali innowacyjne technologie inteligentnego monitoringu. KSM uhonorowana została orderem Policji Republiki Malty za opracowania pozytywnie ocenione przez końcowych użytkowników wyników projektu.

Dyplom dla dra Piotra Szczuko Dyplom dla dra Piotra Szczuko Order Policji Republiki Malty dla KSM Order Policji Republiki Malty dla KSM

16.06.2014

Wyróżnienie dla dra M. Lecha

Dr inż. Michał Lech zdobył wyróżnienie w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2013. Tematem rozprawy doktorskiej było opracowanie metody i algorytmów sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego.

14.05.2014

Wystawa z okazji dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej

Dnia 6 maja 2014 roku, z okazji obchodów dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej, Katedra Systemów Multimedialnych brała udział w wystawie projektów dofinansowanych ze środków unijnych, zorganizowanej na Dziedzińcu im. Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Na stanowisku Katedry prezentowane były dokonania z dwóch obszarów działalności: inteligentnego monitoringu oraz interfejsów multimodalnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się CyberOko, które powstało w ramach projektu POIG z listy indykatywnej Opracowanie typoszeregu interfejsów multimodalnych..., nagrodzone w konkursie Polski Wynalazek 2013. Wśród wielu znakomitych gości obecni na wystawie byli m. in. Senator RP prof. Edmund Wittbrodt, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Włodzimierz Szordykowski i Rektor PG prof. Henryk Krawczyk.

10-lecie UE 10-lecie UE 10-lecie UE 10-lecie UE 10-lecie UE

7.05.2014

Stypendium INNODOKTORANT dla doktoranta KSM

Innodoktorant Doktorant Katedry Systemów Multimedialnych, Kuba Łopatka, został laureatem VI edycji konkursu InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Nagrodzone zostały badania nad pracą pod tytułem Adaptacyjny system rozpoznawania dźwięków znamionujących sytuacje zagrażające bezpieczeństwu z zastosowaniem równoległego przetwarzania strumieni danych fonicznych, której promotorem jest prof. Andrzej Czyżewski. Na uroczystej gali, która odbyła się 14 marca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk osobiście wręczył stypendia 55 laureatom z uczelni działających na terenie województwa.
(Fot. Grzegorz Mehring / archiwum UMWP)

24.03.2014

Film promocyjny PG zrealizowany w KSM

W Katedrze Systemów Multimedialnych powstał krótki film promujący studia na Politechnice Gdańskiej wśród studentów zagranicznych. Film powstał w ramach Projektu Grupowego na zlecenie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG. Przygotowało go pięcioro studentów wydziału ETI: Marcin Szulc, Marcin Rusiecki (specjalność: Inżynieria Dźwięku i Obrazu) oraz Agnieszka Kucharska, Piotr Sokołowski i Marcin Oziemski. Opiekunem grupy był dr inż. Bartosz Kunka.

24.02.2014

Nagroda i Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze w 2013 r. dla KSMM

Dnia 10 lutego 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się uroczysta inauguracja XXI Giełdy Wynalazków. Giełdę objęło swoim patronatem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego, instytucji promujących lub wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce oraz laureaci wystaw i targów wynalazczości w 2013 roku. Katedra Systemów Multimedialnych prezentowała trzy wynalazki:

  • System Cyber-Oko umożliwiający diagnozę świadomości u pacjentów w stanie wegetatywnym opracowany w ramach projektu Typoszereg interfejsów multimodalnych, nagrodzony Złotym Medalem z wyróżnieniem podczas 62 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA.
  • Odtwarzacz filmowy z funkcją poprawy zrozumiałości dialogów opracowany w ramach projektu Modality, nagrodzony Złotym Medalem podczas 62 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA oraz Brązowym Medalem podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2013.
  • Inteligentna kamera wizyjna sterowana sygnałami RFID opracowana w ramach projektu COPCAMS, nagrodzony Złotym Medalem podczas 62 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA oraz Srebrnym Medalem podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2013.

Wynalazki spotkały się z uznaniem Pani Minister Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, która przyznała Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia Wynalazcze w roku 2013 na Arenie Międzynarodowej dla Katedry Systemów Multimedialnych oraz dyplomy za poszczególne wynalazki.

XXI Giełda Wynalazków XXI Giełda Wynalazków XXI Giełda Wynalazków XXI Giełda Wynalazków

21.02.2014