Materiały pomocnicze do zajęć

Lista przedmiotów

Sem. 3
Sem. 4
Sem. 5
Sem. 6
Sem. 7
Sem. II/1
Sem. II/2
Sem. II/3
IOOI

Materiały pomocnicze do zajęć prowadzonych w Katedrze Systemów Multimedialnych. Kliknij na ikonę pliku lub tytuł aby pobrać plik.

UWAGA: Dostęp do materiałów, z komputerów znajdujących się poza Katedrą Systemów Multimedialnych możliwy jest po podaniu loginu i hasła. Dane te można uzyskać od osoby prowadzącej zajęcia. Dostęp mogą uzyskać wyłącznie studenci uczęszczający na zajęcia prowadzone przez Katedrę. Nie udostępniamy materiałów osobom zewnętrznym.

Akustyka mowy

Akustyka środowiska

Elektroniczne instrumenty muzyczne

Inteligentne systemy decyzyjne

Percepcja dźwięków i obrazów

* Rysunki pochodzą ze źródeł podanych w literaturze przedmiotu

Przetwarzanie dźwięku i obrazu

Systemy i terminale multimedialne

Technologia nagrań II

Technologie multimedialne

Transmisja i rejestracja sygnałów (IOOI)

Zastosowania procesorów sygnałowych

Materiały dodatkowe (nie przypisane do żadnego przedmiotu)