Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Sem. 4
Sem. 5
Sem. 6
Sem. 7
Sem. II/1
Sem. II/3
TBW

Nagłówek do sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Poniżej zestawiono tematy wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Katedrze Systemów Multimedialnych PG. Po kliknięciu na ikonę pliku lub tytuł ćwiczenia możliwe jest pobranie instrukcji do ćwiczenia. Do niektórych ćwiczeń dostępne są również dodatkowe pliki.

Akustyka muzyczna (II/3)

Kierownik laboratorium: prof. Bożena Kostek
Harmonogram zajęć laboratoryjnych

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)

Inteligentne systemy decyzyjne (I/6)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Harmonogram zajęć

Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya

Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)

Przetwarzanie dźwięków i obrazów (I/5)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć (PDF)

Przetwarzanie sygnałów - laboratorium (I/4)

Kierownik laboratorium: mgr inż. Adam Korzeniewski

Materiały pomocnicze dostępne są na platformie eNauczanie PG,
nazwa kursu: Laboratorium Przetwarzania Sygnałów

Systemy i terminale multimedialne (I/6)

Kierownik laboratorium: dr inż. Grzegorz Szwoch
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć 2016

Sztuczna inteligencja w medycynie (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Harmonogram zajęć (PDF)

1 PDF ZIP Wprowadzenie do systemu WEKA dr inż. M. Lech
2 PDF ZIP Badanie algorytmów i struktur sieci neuronowych mgr inż. K. Lisowski
3 PDF ZIP System RSES mgr inż. K. Lisowski
4 PDF Projektowanie prostych systemów logiki rozmytej dr inż. P. Suchomski
5 Zastosowanie algorytmów genetycznych w zagadnieniach optymalizacji danych (instrukcja w opracowaniu) dr inż. P. Szczuko
6 PDF ZIP Rozpoznawanie stanu pacjenta dotkniętego chorobą Parkinsona na podstawie zarejestrowanego sygnału z wykorzystaniem SVM dr inż. P. Hoffmann
PDF Instrukcja do projektu

Technologia nagrań II (II/2)

Kierownik laboratorium: dr inż. Michal Lech

Harmonogram zajęć

1 PDF Udźwiękowienie filmu - dubbing dr inż. P. Odya
2 PDF Udźwiękowienie filmu - mastering do formatu 5.1 dr inż. P. Odya
3 Realizacja nagrania wideofonicznego formy muzycznej dr inż. M. Lech, mgr inż. K. Marciniuk
4 PDF Zgranie materiału nagranego wielośladowo dr inż. M. Lech
5 PDF Zaawansowane metody realizacji wideo mgr inż. K. Marciniuk
6 PDF Authoring płyty Blu-ray dr inż. P. Odya
7 Prezentacja nagrań

Technologie multimedialne (I/4)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
Pliki PDF zawierają instrukcje, pliki archiwum - materiały pomocnicze
Brakujące instrukcje zostaną wkrótce uzupełnione

Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)
Regulamin laboratorium

1 PDF Wykorzystanie HTML 5 do prezentacji treści multimedialnych mgr inż. P. Spaleniak / mgr inż. P. Hoffmann
2 PDF Podstawy tworzenia grafiki komputerowej mgr inż. A. Dorochowicz
3 PDF ZIP Przekształcenia morfologiczne w obrazie dr inż. P. Szczuko
4 PDF Podstawy obsługi programów do składu tekstu DTP mgr inż. A. Korzeniewski
5 PDF ZIP Metody kompresji grafiki komputerowej dr inż. G. Szwoch / mgr inż. A. Kurowski
6 PDF Metody kompresji obrazu wizyjnego mgr inż. A. Kurowski / dr inż. P. Odya
7 PDF ZIP Metody kompresji sygnału fonicznego dr inż. J. Kotus
8 PDF Metody tworzenia obrazów stereoskopowych dr inż. P. Odya
9 PDF ZIP Podstawy animacji komputerowej 3D dr inż. G. Szwoch / mgr inż. A. Kurowski
10 PDF Metody dopasowania toru fonicznego do preferencji użytkownika dr inż. J. Kotus
11 PDF Wykorzystanie systemów śledzenia wzroku do obsługi komputera mgr inż. P. Hoffmann / dr inż. P. Szczuko
12 PDF Podstawy tworzenia aplikacji wirtualnej rzeczywistości mgr inż. P. Bratoszewski

Transmisja i rejestracja sygnałów (IOOI)

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia

Harmonogram zajęć 2017

1 Podstawy rejestracji nagrań wideofonicznych (brak instrukcji) mgr inż. K. Marciniuk/mgr inż. M. Chełstowski
2 PDF Komputerowy montaż dźwięku mgr inż. A. Kurowski
3 PDF Metody kompresji dźwięku dr inż. P. Odya
4 PDF Podstawy zgrywania i montażu obrazu mgr inż. K. Marciniuk
5 PDF Metody kompresji obrazu mgr inż. P. Spaleniak
6 PDF Transmisja nagrań wideofonicznych w sieci TCP/IP mgr inż. P. Bratoszewski