Komunikaty dla studentów RSS

Przetwarzanie sygnałów - laboratorium (I/4)

Zajęcia LabPS rozpoczynają się od 27 lutego. Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie wizytówki prowadzącego

22.02.2017

Systemy i terminale multimedialne (I/6)

Zajęcia z laboratorium STM rozpoczną się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w gablocie i w serwisie WWW. We wcześniejszych terminach (27.02, 1.03) zajęć nie będzie. Zajęcia rozpoczną się od ćwiczenia nr 1, bez zajęć organizacyjnych. Studentów obowiązuje zapoznanie się z instrukcją do ćwiczenia (dostępną na stronach WWW Katedry).
Proszę o wcześniejszą informację o ewentualnych konfliktach w harmonogramie (np. planowane laboratorium wyjazdowe).

22.02.2017

Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt (I/6)

Zajęcia organizacyjne odbędą się w piątek, 24.02, o godz. 9.15 w sali EA 32, dla obu grup dziekańskich. Obecność studentów obowiązkowa.

22.02.2017

Technologia nagrań II (II/2)

Wyniki końcowe

20.02.2017 (aktualizacja - godzina 21)

Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Wyniki końcowe

20.02.2017 (aktualizacja - godzina 21)

Przetwarzanie dźwięku i obrazu (I/5)

Kolokwium poprawkowe z PDiO zaliczyły następujące osoby:

  • 149211 - 4,0
  • 154897 - 3,0
  • 154985 - 3,0
  • 154994 - 3,0

16.02.2017

Technika nagłaśniania (II/2)

Z powodu choroby prowadzącego zajęcia w dniu 25 stycznia odwołane.

24.01.2017

Akustyka środowiska (I/7)

Oceny końcowe. Stan na dzień 12.01.2017.

12.01.2017

Projekt dyplomowy inżynierski (I/7)

Egzaminy dyplomowe inżynierskie odbędą się 1 lutego 2017 r. od godz. 09:30.

20.12.2016

Technika nagłaśniania (II/2)

Zajęcia mające się odbyć w dniu 23 listopada przełożone są na poniedziałek, 28 listopada, w godzinach 12-14.

17.11.2016

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku

Wykład z Diagnostyki i protetyki słuchu i wzroku w środę 9 listopada został odwołany z powodu wyjazdu Prowadzącej. Wykład odbędzie się 16 listopada.

7.11.2016

Akustyka środowiska (I/7)

Zmiana terminu i sali wykładowej dla zajęć Akustyka Środowiska – wykład. Od dnia 12.10.2016 zajęcia będą odbywały się w środy w godzinach 9.15 – 11.00 w sali NE AUD2.

11.10.2016

Technika nagłaśniania (II/2)

Zajęcia wprowadzające do laboratoratorium z Techniki nagłaśniania odbędą się 5 października o godzinie 10.00 w sali seminaryjnej (802).

5.10.2016

Technologie multimedialne (I/4)

Wyniki z terminu dodatkowego:

  • 154831 - 15
  • 154834 - 23
  • 149326 - 27 (zal.)
  • 154941 - 29 (zal.)

W tym terminie oglądanie prac nie przysługuje.

30.09.2016

Akustyka środowiska (I/7)

Zajęcia wprowadzające do przedmiotu Akustyka Środowiska – Laboratorium odbędą się w środę 28.09, w godzinach:
Grupa 1: 13.15-15.00 - sala 802 (sala seminaryjna Katedry Systemów Multimedialnych).
Grupa 2: 11.15-13.00 - sala 802 (sala seminaryjna Katedry Systemów Multimedialnych).
Wykład wprowadzający z Akustyki Środowiska: piątek 30.09, godzina 9.15 - 10.00 - sala EA 736.

26.09.2016

Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Zajęcia planowane na 26 i 27 września nie odbędą się z powodu wyjazdu prowadzącego. Wprowadzenie do zajęć odbędzie się w piątek, 30 września o godz. 10.15, w ramach wykładu z Akustyki środowiska.

26.09.2016

Seminarium dyplomowe inżynierskie (I/7)

Zajęcia z Seminarium dyplomowego inżynierskiego rozpoczną się dnia 28 września o godz. 15:15 w sali 736 EA. Obecność dyplomantów specjalności Systemy multimedialne obowiązkowa.

25.09.2016

Technika rejestracji sygnałów i Technologia studyjna (I/7)

Zajęcia wprowadzające do przedmiotu Technika rejestracji sygnałów (wykład + laboratorium) oraz do laboratorium z Technologii studyjnej odbędą się we wtorek 27.09.2016 r. w godz. 12.15-14 w sali 736 (termin wykład z TRS-ów).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

W dniach 26-30 września nie odbywają się zajęcia laboratoryjne z obu przedmiotów.

22.09.2016

Technologia nagrań II (II/2)

Zajęcia wprowadzające z przedmiotu TNII odbędą się w poniedziałek 26.09.2016 r. o godz. 11.15-12 w sali 736.

22.09.2016

Akustyka mowy (II/1)

Wyniki

19.09.2016 (aktualizacja)

Projektowanie oprogramowania systemów (II/1)

Wyniki

19.09.2016 (aktualizacja)

Synteza i obróbka obrazu (II/3)

Oceny końcowe (po egzaminie poprawkowym 14.09).

14.09.2016

Technologia nagrań I (II/1)

Wyniki

07.07.2016

Transmisja i rejestracja sygnałów (TBW)

Wyniki

24.06.2016 (aktualizacja)

Technologie multimedialne (I/4)

Wyniki końcowe - z uwzględnieniem kolokwium poprawkowego i laboratoriów

Wyniki końcowe z laboratorium.

Ewentualne reklamacje można zgłaszać najpóźniej do 27 czerwca do godziny 15.

22.06.2016 (aktualizacja)

Multimedialne systemy medyczne (II/3)

Wyniki końcowe

21.06.2016 (aktualizacja)

Technologie multimedialne (I/4)

Kolokwium poprawkowe odbędzie się 21 czerwca w godzinach 9.00-10.00 w Aud. 1 NE.

2.06.2016

Systemy i terminale multimedialne - laboratorium (I/6)

Oceny końcowe z laboratorium - AKTUALIZACJA.

(W poprzedniej wersji, na skutek problemów z serwerem, nie zostały uwzględnione pliki zawierające polskie znaki w nazwie.)

Nieobecności można odrobić do 17.06, wyłacznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą prowadzącą dane ćwiczenie. Zalecany termin: czwartek, 16.06, godz. 12-16.

15.06.2016

Technologie multimedialne (I/4)

Wyniki kolokwium z 8 czerwca 2016 r.

Aby zaliczyć kolokwium (i część wykładową), należało zdobyć co najmniej 25 punktów (z uwzględnieniem dodatkowych punktów za obecność).
Na czerwowno zaznaczono wyniki osób, które nie uzyskały zaliczenia.

Prace będzie można zobaczyć we wtorek i srodę (14 i 15 czerwca) w godzinach 11-12.

10.06.2016

Technologie multimedialne (I/4)

Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się 8 czerwca w godzinach wykładu (tzn. 11-12).

Osoby o nazwiskach zaczynających się od litery A-L piszą kolokwium w AUD2 NE (nowe ETI).
Osoby o nazwiskach zaczynających się od litery Ł-Z piszą kolokwium w AUD2 EA (stare ETI).

2.06.2016

Projektowanie oprogramowania systemów (II/1)

Wyniki

20.05.2016

Seminarium dyplomowe magisterskie (II/3)

W związku z wyjazdem prof. A. Czyżewskiego, termin jednego ze spotkań w ramach seminarium dyplomowego magisterskiego zostaje przeniesiony z dnia 20 maja na 17 czerwca, bez zmiany godziny rozpoczęcia zajęć.

27.04.2016