zakres częstotliwości instrumentów muzycznych

Powyższy rysunek przedstawia zakres częstotliwości typowych instrumentów muzycznych oraz głosów. Uwzględniono jedynie podstawowe składowe. Każdy rzeczywisty dźwięk posiada w widmie dodatkowo składowe harmoniczne tzn. składowe o częstotliwościach równych całkowitym wielokrotnościom częstotliwości podstawowej.