głośniki i zespoły głośnikowe

Głośnik stanowi ostatnie ogniwo każdego toru elektroakustycznego. Pełni on funkcję przetwarzania sygnałów fonicznych na fale dźwiękowe. Od jakości głośników w ogromnym stopniu zależy jakość przetwarzanego dźwięku.

Głośniki można klasyfikować według najrozmaitszych kryteriów

  1. Ze względu na zasadę działania układu napędowego (sposobu przetwarzania) rozróżniamy: W praktyce najbardziej rozpowszechniły się głośniki dynamiczne.
  2. W zależności od sposobu pobudzania drgań powietrza wyróżniamy:
  3. Według pasma przenoszenia wyróżniamy głośniki:
  4. Według przeznaczenia:

    Podczas ruchu membrany do przodu, cząsteczki powietrza znajdujące się przed nią podlegają zagęszczeniu przy jednoczesnym rozrzedzeniu tych cząstek z tyłu membrany. Fale dźwiękowe wytworzone przez tylną i przednią stronę głośnika są względem siebie przesunięte o 180°. W związku z tym powstaje tzw. zwarcie akustyczne w zakresie niskich częstotliwości, polegające na "przepompowywaniu" powietrza i wyrównywaniu ciśnień przed i za głośnikiem. Wskutek tego głośnik promieniuje bardzo słabo lub nie promieniuje wcale tonów niskich. Zatem, aby uzyskać wystarczającą skuteczność działania w zakresie niskich częstotliwości, należy rozdzielić akustyczne pola fal promieniowanych przez obie strony membrany. W tym celu głośnik powinien być wbudowany w odpowiednią obudowę, która w różnych konstrukcjach może przybierać różny kształt. Można wyróżnić następujące typy obudów:

    Do podstawowych parametrów głośników można zaliczyć moc znamionową, moc muzyczną i charakterystykę przenoszenia.