Projekt celowy Multimodal

Cel projektu: Opracowanie nowego rodzaju komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w edukacji i w medycynie

Projekt "Multimodal" dotyczy rozwoju technologii związanych ze specjalnego rodzaju produktami multimedialnymi, które obecnie nadal znajdują się w początkowym stadium rozwoju, a więc w szczególności zagadnień takich jak:

  • interfejsy multimodalne i ich aplikacje w edukacji, medycynie i w perspektywie także w zastosowaniach przemysłowych;
  • technologie służące wyrównywaniu szans różnych grup społecznych poprzez trening i nauczanie z zastosowaniem technologii teleinformatycznych.

Opracowywanie podstaw naukowych dla poszczególnych rozwiązań technologicznych a następnie ich wykorzystanie w prototypowych aplikacjach oraz ich wdrażanie w postaci składników produktów przemysłowych, wymagają zaangażowania wiedzy interdyscyplinarnej m.in. z zakresu inżynierii dźwięku i obrazu, psychofizjologii percepcji, akustyki fonicznej, grafiki komputerowej i technik obliczeniowych.

W wyniku współpracy firmy Young Digital Planet SA ze środowiskiem akademickim zdefiniowano obszary współpracy zapewniające efektywne wdrażanie wyników prowadzonych badań naukowych i opracowywanych technologii. W szczególności produkowane przez tę firmę oprogramowanie edukacyjne i oprogramowanie do diagnostyki i terapii logopedycznej, które jest sprzedawane w kraju i eksportowane, może być znacząco wzbogacone poprzez zastosowanie interfejsów multimodalnych, poszerzających zakres interakcji użytkownika z komputerem. Firma obsługuje od wielu lat konkretny segment rynku w kraju i w kilkunastu krajach świata, na którym istnieje duże zapotrzebowanie na nowe produkty, które zostaną opracowane w ramach projektu. Produkty te wymagają wkładu myśli naukowej i opracowania technologicznego.