Etapy realizacji

Zagadnienia w ramach projektu zostały podzielone na 8 części, z czego 6 poświęconych jest zadaniom związanym z badaniami i rozwojem, a 2 działalności związanej z zarządzaniem

  • WP1: "Wymagania systemów związane z poprawą ich zgodności z prawem do prywatności"
  • WP2: "Zdefiniowanie specyfikacji technicznej"
  • WP3: "Metody oznaczania istotności danych"
  • WP4: "Inteligentne przechowywanie nagrań oraz technologie ich bezpiecznego usuwania"
  • WP5: "Implementacja i walidacja opracowanych rozwiązań w rzeczywistych scenariuszach"
  • WP6: "Analiza wpływu opracowanych rozwiązań na prawa człowieka"
  • WP7: "Zarządzanie jakości i koordynacja projektu"
  • WP8: "Rozpowszechnianie wyników projektu"