Stan aktualny

  • W systemach monitoringu wizyjnego (w szczególności w miejscach publicznych), konieczne jest opracowanie technologii przedstawiających pewien kompromis między bezpieczeństwem, a prawami człowieka (równość, wolność, prywatność). Działanie to, może mieć wpływ na zwiększenie akceptowalności społęcznej takich rozwiązań
  • Obecnie stosowane systemy monitoringu nie zważają na prawo do prywatności
  • Istnieje znikoma ilość badań na temat wpływu stosowania systemów dozoru wizyjnego na prywatność jednostek
  • Rozwijane technologie, działajšce w oparciu o oznaczanie upoważnionych na danym obszarze osób poprzez stosowanie rozpoznawania twarzy, bądź technologii RFID, nie sš odpowiednie do wykorzystania w systemach monitorujących miejsca publiczne