Opracowywane technologie

  • Dyskryminacja nieistotnych nagrań wideo z wykorzystaniem opracowanych narzędzi automatycznej analizy
  • Indeksacja danych zgodnie ze stopniem ich istotności oraz ich bezpieczne przechowywanie z podziałem na poziomy autoryzacji
  • Zmniejszenie dostępu do danych prywatnych oraz usprawnienie przeszukiwania repozytorium nagrań, zwišzane z brakiem konieczności przeglšdania materiałów oznaczonych jako nieistotne
  • Bezpieczne usuwanie nieistotnych informacji
  • Dobrze wyważony kompromis pomiędzy bezpieczeństwem, a prywatnością osób w przypadku stosowania monitoringu w miejscach publicznych. Wpływ na zwiększenie akceptacji przez społeczeństwo, systemów nadzoru wideo