ISSVEM 2007

XII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku i Obrazu ISSVEM 2007

ISSVEM07

XII Międzynarodowe Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku i Obrazu ISSVEM 2007 odbyło się w Gdańsku w dniach 15-16 czerwca 2007 r. Sympozjum było organizowane przez Katedrę Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej pod auspicjami Sekcji Polskiej Audio Engineering Society oraz Sekcji Akustyki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja rozpoczęła się w piątek, 15 czerwca 2007, sesją plenarną współorganizowaną przez Komitety Organizacyjne Sympozjum ISSVEM 2007 oraz Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2007. Sesja odbyła się w Hotelu Mercure-Hevelius w Gdańsku. W ramach sesji plenarnej przedstawiono dwa referaty, wygłoszone przez zaproszonych gości zagranicznych:

 • Audio-visual emotion detection - referat wygłosił Kristian Kroschel (University of Karlsruhe, Germany)
 • Audio Engineering Society President's address - przedstawił prezydent AES, Wiesław Woszczyk (McGill University, Canada)

Następnie uczestnicy Sympozjum zwiedzili sale Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Kolejna sesja plenarna odbyła się wieczorem w Audytorium Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Referaty wygłosili:

 • Andrzej Rakowski - Short-term memory for pitch in absolute-pitch possessors
 • Wieslaw Woszczyk - High-resolution multisensory communication using broadband networks

Pierwszy dzień Sympozjum zakończył się Walnym Zgromadzeniem Zarządu Polskiej Sekcji AES, w trakcie którego przyjęto sprawozdania ustępujących władz Zarządu oraz wybrano nowy zarząd. Przewodniczącym Zarządu w nowej kadencji został prof. Zbigniew Kulka.

W drugim dniu Sympozjum, w sobotę, 16 czerwca, odbyły się sesje tematyczne:

 • Informatyka muzyczna
 • Percepcja dźwięku i obrazu
 • Układy i systemy elektroakustyczne
 • Sesja plakatowa

W trakcie sesji tematycznych wygłoszono łącznie 18 referatów oraz przedstawiono 6 plakatów.

Sympozjum zakończyło ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze referaty. Nagrodzono następujące referaty:

 • Piotr Bobiński, Bartosz Bielawski - MIDI controlled audio-DSP system
 • Joanna Szczepańska - Roughness of two simultaneous harmonic complex tones in various pitch registers
 • Jacek Wołkowicz, Zbigniew Kulka - N-gram based approach to composer recognition
 • Aleksandra Młyńska - Output filter implementation for digital waveguide clarinet model

Galeria zdjęć

###

###

Foto

Zdjęcia: Igor Cypukow