MODALITY

Wielomodalny system wspomagania komunikacji fonicznej i foniczno-wizyjnej z komputerami mobilnymi

Technologia Smart Sound

Miniaturyzacja i masowa produkcja komputerów mobilnych odbijają się negatywnie na jakości zainstalowanych w nich przetworników akustycznych. Objawia się to nierównomiernością charakterystyki częstotliwościowej urządzeń, a zwłaszcza niedostatecznym przenoszeniem niskich częstotliwości. Innym istotnym problemem jest wpływ zakłóceń występujących w warunkach mobilnych na odbiór dźwięku odtwarzanego przez urządzenie. W ramach projektu opracowywane są metody poprawy jakości dźwięku, uwzględniające charakterystyki konkretnego urządzenia, odtwarzanych treści, preferencje słuchowe użytkownika oraz otoczenie, w którym znajduje się słuchacz:

  • obiektywny pomiar charakterystyk emisji dźwięku przez urządzenia mobilne z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury akustycznej;
  • linearyzacja charakterystyk częstotliwościowych urządzeń w celu zapewnienia równomiernego przenoszenia wszystkich częstotliwości;
  • poprawa brzmienia niskich częstotliwości z wykorzystaniem zjawisk psychoakustycznych;
  • poprawa zrozumiałości mowy, w szczególności dialogów w ścieżce dźwiękowej filmu;
  • dopasowanie dźwięku do indywidualnych preferencji słuchowych użytkownika.