Program INNOTECH

System przestrzennego rozpoznawania gestów ze sprzężeniem zwrotnym

O projekcie

Katedra Systemów Multimedialnych i Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. realizują projekt "System przestrzennego rozpoznawania gestów ze sprzężeniem zwrotnym" współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ścieżki programowej In-Tech Programu „INNOTECH”. Projekt jest realizowany w ramach Umowy Konsorcjum Naukowego zawartej pomiędzy Samsung Elelctronics Polska Sp. Z o.o. a Politechniką Gdańśką.

Numer projektu: INNOTECH-K1_IN1_41_159382_NCBR_12

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
www.ncbir.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.parp.gov.pl