Autoreferat

Zagadnienia omawiane na wcześniejszych stronach, zostały w sposób bardziej sformalizowany opisane w autoreferacie:

Otwórz autoreferat >>

Lista publikacji

Kompletna lista publikacji, których autorem lub współautorem jest dr inż. Piotr Szczuko, znajduje się na stronie:

Publikacje >>

powrót do strony głównej