Ankieta do badania subiektywnej uciążliwości hałasu
A. Sytuacja osobista
Objaśnienie: Ankieta dotyczy Pana/Pani obecnej sytuacji osobistej i mieszkaniowej.
Płeć:
Wiek:
Wykształcenie:
Województwo:
Miasto - liczba mieszkańców:
Piętro, na którym Pani/Pan mieszka:
W jaki sposób usytuowane jest mieszkanie?
W jakiej odległości od źródła hałasu komunikacyjnego?
B. Dźwięki wewnątrz i wokół domu w godzinach 600 do 2200
Objaśnienie: Pytania dotyczą hałasów docierających do Pana/Pani w domu, ogrodzie czy na balkonie. Pytania nie dotyczą miejsca pracy i innych miejsc poza domem.
1. Jak często odczuwa Pani/Pan hałas z następujących źródeł dźwięku?
źródłonigdyco najmniej raz w rokuco najmniej raz w miesiącuco najmniej raz w tygodniucodziennie
Ruch uliczny
Ruch lotniczy
Ruch kolejowy
Przemysł/fabryki
Sąsiedzi
2. Jak bardzo uciążliwy jest dla Pani/Pana hałas z następujących źródeł?
źródłonieuciążliwy trochę uciążliwyuciążliwydosyć uciążliwybardzo uciążliwy
Ruch uliczny
Ruch lotniczy
Ruch kolejowy
Przemysł/fabryki
Sąsiedzi
3. Jak często odczuwa Pani/Pan hałas z następujących źródeł dźwięku?
źródłonigdyco najmniej raz w rokuco najmniej raz w miesiącuco najmniej raz w tygodniucodziennie
Instalacje w mieszkaniach sąsiadów (toaleta, prysznic, pralka, wentylator itp.)
Prace remontowe w mieszkaniach sąsiadów np. stukanie młotkiem, wiertarka
Przyjęcia, głośne rozmowy, śmiechy w mieszkaniu sąsiadów
Płacz dziecka w mieszkaniu sąsiadów
Radio/TV/muzyka w mieszkaniu sąsiadów
Zwierzęta sąsiadów
4. Jak bardzo uciążliwy jest dla Pani/Pana hałas z następujących źródeł?
źródłonieuciążliwy trochę uciążliwyuciążliwydosyć uciążliwybardzo uciążliwy
Instalacje w mieszkaniach sąsiadów (toaleta, prysznic, pralka, wentylator itp.)
Prace remontowe w mieszkaniach sąsiadów np. stukanie młotkiem, wiertarka
Przyjęcia, głośne rozmowy, śmiechy w mieszkaniu sąsiadów
Płacz dziecka w mieszkaniu sąsiadów
Radio/TV/muzyka w mieszkaniu sąsiadów
Zwierzęta sąsiadów
C. Dźwięki nocne w godzinach od 2200 do 600
Objaśnienie: Dźwięki docierające z poza mieszkania, gdy kładzie się Pan/Pani spać.
1. Jak często odczuwa Pani/Pan hałas w Pańskiej sypialni z następujących źródeł dźwięku?
źródłonigdyco najmniej raz w rokuco najmniej raz w miesiącuco najmniej raz w tygodniucodziennie
Ruch uliczny
Ruch lotniczy
Ruch kolejowy
Przemysł/fabryki
Sąsiedzi
2. Jak często budzi się Pani/Pan przez hałas pochodzący z następujących źródeł?
źródłonigdyco najmniej raz w rokuco najmniej raz w miesiącuco najmniej raz w tygodniucodziennie
Ruch uliczny
Ruch lotniczy
Ruch kolejowy
Przemysł/fabryki
Sąsiedzi
3. Jak bardzo uciążliwy jest dla Pani/Pana hałas w Pańskiej sypialni z następujących źródeł dźwięku?
źródłonigdyco najmniej raz w rokuco najmniej raz w miesiącuco najmniej raz w tygodniucodziennie
Ruch uliczny
Ruch lotniczy
Ruch kolejowy
Przemysł/fabryki
Sąsiedzi