Liczba wszystkich ankietowanych: 112
Liczba wszystkich osób w tej kategorii: 112
Płeć:
kobieta
52.68%
mężczyzna
47.32%
Wiek:
20-30 lat
54.46%
31-40 lat
16.96%
41-50 lat
13.39%
51-60 lat
6.25%
powyżej 60 lat
8.93%
Wykształcenie:
podstawowe
25.00%
zawodowe
7.14%
średnie
25.00%
wyższe
42.86%
Województwo:
dolnośląskie
29.46%
kujawsko-pomorskie
4.46%
lubelskie
3.57%
lubuskie
6.25%
łódzkie
0.00%
mazowieckie
20.54%
małopolskie
12.50%
opolskie
0.00%
podlaskie
0.00%
podkarpackie
0.00%
pomorskie
2.68%
śląskie
8.04%
świętokrzyskie
0.89%
warmińsko-mazurskie
3.57%
wielkopolskie
1.79%
zachodnio-pomorskie
6.25%
Miasto - liczba mieszkańców:
do 10 tys.
36.61%
11-50 tys.
17.86%
51-100 tys.
2.68%
101-200 tys.
0.89%
powyżej 200 tys.
41.96%
Piętro, na którym Pani/Pan mieszka:
parter
46.43%
1. piętro
21.43%
2. piętro
15.18%
3. piętro
8.04%
powyżej 3. piętra
8.93%
W jaki sposób usytuowane jest mieszkanie?
od ulicy
63.06%
od podwórka
36.94%
W jakiej odległości od źródła hałasu komunikacyjnego?
mniej niż 10m
33.33%
od 11 do 20m
25.23%
od 21 do 30m
10.81%
powyżej 30m
30.63%